16.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/3


Helyesbítés az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. június 28-i (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 314., 2019. december 5. )

1.

A 116. oldalon, a (4) preambulumbekezdés első mondatában:

a következő szövegrész:

„Bár az e rendeletben megállapított kiegészítő szabályokat minden tartott szárazföldi állatra alkalmazni kell, vannak olyan, az Unió meghatározott területein vad vagy félvad körülmények között tartott lópopulációk, amelyek fennmaradása és szaporodása részben független az emberi ellenőrzéstől, ezért ezen állatokra nem alkalmazhatók teljeskörűen az e rendeletben megállapított nyomonkövethetőségi követelmények.”

helyesen:

„Bár az e rendeletben megállapított kiegészítő szabályokat minden tartott szárazföldi állatra alkalmazni kell, vannak olyan, az Unió meghatározott területein félvad körülmények között tartott lópopulációk, amelyek fennmaradása és szaporodása részben független az emberi ellenőrzéstől, ezért ezen állatokra nem alkalmazhatók teljeskörűen az e rendeletben megállapított nyomonkövethetőségi követelmények.”

2.

A 129. oldalon a 15. cikk a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban post mortem állatorvosi vizsgálatokat lehessen végezni;”

helyesen:

„a)

meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban állategészségügyi kórbonctani vizsgálatokat lehessen végezni;”.

3.

A 130. oldalon a 17. cikk a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban post mortem állatorvosi vizsgálatokat lehessen végezni;”

helyesen:

„a)

meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban állategészségügyi kórbonctani vizsgálatokat lehessen végezni;”.

4.

A 146. oldalon a 61. cikk (1) bekezdésének bevezető mondatában:

a következő szövegrész:

„(1)

Az 58. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóság egyszerűsített azonosítási módszer alkalmazását engedélyezheti az olyan, vágóhídra szállítandó lófélék tekintetében, amelyekhez kapcsolódóan nem állítottak ki a 67. cikk (1) bekezdésének megfelelően egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányt, feltéve, hogy”

helyesen:

„(1)

Az 58. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság egyszerűsített azonosítási módszer alkalmazását engedélyezheti az olyan, vágóhídra szállítandó lófélék tekintetében, amelyekhez kapcsolódóan nem állítottak ki az (EU) 2016/429 rendelet 110. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányt, feltéve, hogy”.

5.

A 146. oldalon a 61. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)

Az 58. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóság a lófélékhez tartozó egyed felelős személyének kérésére ideiglenes azonosító okmányt bocsát ki arra az időszakra, amelyre a 67. cikk (1) bekezdése szerint kiállított azonosító okmányt az említett illetékes hatóságnak átadják az abban szereplő azonosító adatok naprakésszé tétele érdekében.”

helyesen:

„(2)

Az 58. cikk (2) bekezdésének b) pontjától eltérve az illetékes hatóság a lófélékhez tartozó egyed felelős személyének kérésére ideiglenes azonosító okmányt bocsát ki arra az időszakra, amelyre az (EU) 2016/429 rendelet 110. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy e rendelet 67. vagy 68. cikke szerint kiállított azonosító okmányt az említett illetékes hatóságnak átadják az abban szereplő azonosító adatok naprakésszé tétele érdekében.”