24.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/18


Helyesbítés az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 11-i (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 315., 2019. december 5. )

A 12. oldalon, a II. mellékletben a B. Energiahatékonysági mutató (EEIcímke) pontban lévő egyenlet helyébe az alábbi egyenlet lép:

Image 1