27.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/36


A TANÁCS (EU) 2019/1089 RENDELETE

(2019. június 6.)

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. március 17-én elfogadta az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló 241/2008/EK rendeletet (2) A megállapodás 2008. április 15-én hatályba lépett, hallgatólagosan meghosszabbításra került és jelenleg is érvényben van.

(2)

A megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve 2017. november 23-án lejárt.

(3)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott egy új jegyzőkönyvről. E tárgyalások eredményeként az új jegyzőkönyvet a felek 2018. november 15-én parafálták.

(4)

A Felek az (EU) 2019/1088 tanácsi határozatnak (3) megfelelően 2019. június 15-én aláírták az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyvet (2019–2024) (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(5)

A jegyzőkönyvben az alkalmazásának teljes időtartamára előírt halászati lehetőségeket helyénvaló elosztani a tagállamok között.

(6)

Annak érdekében, hogy az uniós hajók gyorsan megkezdhessék halászati tevékenységüket, a jegyzőkönyv az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazandó lesz. Helyénvaló tehát előírni, hogy ez a rendelet ugyanettől a naptól legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „nagy távolságra vándorló halfajok”: az Egyesült Nemzetek 1982. évi Tengerjogi Egyezményének I. mellékletében felsorolt fajok, az Alopiidae családba és a Sphyrnidae családba tartozó fajok, valamint az alábbi fajok kivételével: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

2. cikk

Halászati lehetőségek

Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvben (2019–2024) meghatározott halászati lehetőségeket e rendelet 3. és a 4. cikkével összhangban megfelelően el kell osztani a tagállamok között.

3. cikk

Tengerfenéki és kis méretű nyílt vízi fajok

A tengerfenéki és kis méretű nyílt vízi fajokra vonatkozó halászati lehetőségeket az alábbiak szerint kell elosztani a tagállamok között:

1.

a jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében a halászati erőkifejtés alapján (bruttó regisztertonnában, vagyis BRT-ben):

a)

fagyasztóval felszerelt vonóhálós garnélahalász-hajók:

Spanyolország

2 500 BRT;

Görögország

140 BRT;

Portugália

1 060 BRT;

b)

fagyasztóval felszerelt, halakra és fejlábúakra halászó vonóhálós hajók:

Spanyolország

2 900 BRT;

Görögország

225 BRT;

Olaszország

375 BRT;

c)

kis méretű nyílt vízi fajokra halászó vonóhálós hajók:

Spanyolország

3 500 BRT;

Portugália

500 BRT;

Litvánia

5 000 BRT;

Lettország

5 000 BRT;

Lengyelország

1 000 BRT;

2.

a jegyzőkönyv alkalmazásának harmadik évében egy fajok szerinti fogási korlátokat meghatározó rendszer alapján (a teljes kifogható mennyiség, vagyis a TAC):

a)

fagyasztóval felszerelt vonóhálós garnélahalász-hajók:

Spanyolország:

1 650 tonna;

Görögország:

100 tonna;

Portugália:

750 tonna;

b)

fagyasztóval felszerelt, kizárólag halakra halászó vonóhálós hajók:

Spanyolország:

9 500 tonna;

Görögország:

500 tonna;

Olaszország:

1 000 tonna;

c)

fagyasztóval felszerelt, fejlábúakra halászó vonóhálós hajók:

Spanyolország:

1 200 tonna;

Görögország:

150 tonna;

Olaszország:

150 tonna;

d)

kis méretű nyílt vízi fajokra halászó vonóhálós hajók:

Spanyolország:

3 900 tonna;

Portugália:

700 tonna;

Litvánia:

6 000 tonna;

Lettország:

6 000 tonna;

Lengyelország:

1 400 tonna.

4. cikk

Nagy távolságra vándorló halfajok

A nagy távolságra vándorló halfajokra vonatkozó halászati lehetőségeket az alábbiak szerint kell elosztani a tagállamok között:

a)

fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros halászhajók:

Spanyolország

14 hajó;

Franciaország

12 hajó;

Portugália

2 hajó;

b)

horgászbotos tonhalhalászhajók:

Spanyolország:

10 hajó;

Franciaország:

3 hajó.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2019. június 15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2019. június 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. BIRCHALL


(1)  HL L 342., 2007.12.27., 5. o.

(2)  A Tanács 241/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 75., 2008.3.18., 49. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2019/1088 határozata (2019. június 6.) az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (2019–2024) az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).