20.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/27


A TANÁCS (EU) 2019/999 RENDELETE

(2019. június 13.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban rendelkezésre nem álló mezőgazdasági és ipari termékekből kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és így az ilyen termékek tekintetében elkerülhetőek legyenek a piaci zavarok, az 1387/2013/EU tanácsi rendelet (1) e termékek vonatkozásában felfüggesztette a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételeket. E termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.

(2)

Az Unióban 97 terméket – melyek nem szerepelnek az 1387/2013/EU rendelet mellékletében – nem megfelelő mennyiségben vagy egyáltalán nem állítanak elő. Az Unió érdeke ezért a közös vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek teljes felfüggesztése.

(3)

A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piacokon zajló gazdasági folyamatokra tekintettel 47, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő termék esetében módosítani kell a közös vámtarifa autonóm vámtételeinek felfüggesztésére vonatkozó feltételeket.

(4)

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt termékek közül 26 termék esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztését. Az e termékekre vonatkozó felfüggesztéseket ezért törölni kell. Ezen túlmenően, az integrált uniós akkumulátorgyártás előmozdítása érdekében, és az „Európa mozgásban – Fenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés” című bizottsági közleménnyel összhangban, a mellékletben felsorolt további 20 termékre vonatkozóan vissza kell vonni a felfüggesztést. Ezenkívül a kereskedelem információtechnológiai termékekre való kiterjesztéséről szóló nyilatkozat (2) formájában létrejött megállapodás – amely az érintett termékek vámtételét nullára csökkentette – végrehajtásának eredményeként további 50 felfüggesztést törölni kell az említett mellékletből.

(5)

Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A felfüggesztések rendszerének fennakadások nélküli alkalmazása és az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló bizottsági közleményben (3) meghatározott iránymutatás betartása érdekében az érintett termékekre vonatkozó vámfelfüggesztések e rendeletben előírt változtatásait 2019. július 1-jétől kezdve kell alkalmazni. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

el kell hagyni a táblázatban szereplő valamennyi csillagot és a következő szöveget tartalmazó (*) lábjegyzetet: „Új tétel vagy módosított tétel vagy olyan tétel, amelynek érvényességi idejét meghosszabbították.”;

2.

el kell hagyni a táblázatból az e rendelet I. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat;

3.

be kell illeszteni a táblázatba az annak első és második oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjével összhangban az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokat.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2019. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M.C. BUDĂI


(1)  A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

(2)  HL L 161., 2016.6.18., 4. o.

(3)  HL C 363., 2011.12.13., 6. o.


I. MELLÉKLET

A következő KN- és TARIC-kódokkal azonosított termékeket érintő felfüggesztésekre vonatkozó sorokat el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében foglalt táblázatból:

KN-kód

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


II. MELLÉKLET

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül a következő sorokkal:

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Kieg. Mértékegység

A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő

1516 20 10

 

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

0 %

2023.12.31

ex 2818 10 11

10

Korund szol-gél (CAS RN 1302-74-5) legalább 99,6 tömegszázalékos alumínium-oxid tartalommal; mikrokristályos szerkezete olyan rudakból áll, amelyek profilaránya legalább 1,3, de legfeljebb 6,0

0 %

2023.12.31

ex 2826 90 80

10

Lítium-hexafluor-foszfát (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

2019.12.31

ex 2828 10 00

10

Kalcium-hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) legalább 65 %-os aktív klórtartalommal

0 %

2023.12.31

ex 2905 32 00

10

(2S)-Propán-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

2023.12.31

ex 2909 30 90

35

1-Klór-2-(4-etoxi-benzil)-4-jód-benzol (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

2023.12.31

ex 2910 90 00

25

Feniloxirán (CAS RN 96-09-3)

0 %

2023.12.31

ex 2912 29 00

55

Ciklohex-3-én-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)

0 %

2023.12.31

ex 2915 90 70

15

2,2-Dimetil-butanoil-klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

2023.12.31

ex 2916 39 90

57

2-Fenil-prop-2-énsav (CAS RN 492-38-6)

0 %

2023.12.31

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-én-1-olát; 2-metilpropán-1-olát; titán(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

2023.12.31

ex 2918 99 90

33

Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), amely:

legfeljebb 10 ppm palládiumot (CAS RN 7440-05-3),

legfeljebb 10 ppm bizmutot (CAS RN 7440-69-9),

legfeljebb 14 ppm formaldehidet (CAS RN 50-00-0),

legfeljebb 1,3 tömegszázalék 3,4-dihidroxi-benzoesavat (CAS RN 99-50-3),

legfeljebb 0,5 tömegszázalék vanillint (CAS RN 121-33-5) tartalmaz

0 %

2023.12.31

ex 2920 90 10

15

Etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0)

0 %

2019.12.31

ex 2920 90 10

25

Dietil-karbonát (CAS RN 105-58-8)

0 %

2019.12.31

ex 2920 90 10

35

Vinilén-karbonát (CAS RN 872-36-6)

0 %

2019.12.31

ex 2920 90 70

20

Dietil-foszfor-kloridát (CAS RN 814-49-3)

0 %

2023.12.31

ex 2921 43 00

70

5-Bróm-4-fluor-2-metil-anilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

2023.12.31

ex 2921 45 00

30

(5 vagy 8)-Amino-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 51548-48-2)

0 %

2023.12.31

ex 2921 45 00

80

2-Amino-naftalin-1-szulfonsav (CAS RN 81-16-3)

0 %

2023.12.31

ex 2921 49 00

35

2-Etil-anilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

2023.12.31

ex 2922 19 00

55

3-Amino-adamantán-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

2023.12.31

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

2023.12.31

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-aminium-hidroxid (CAS RN 53075-09-5) vizes oldat formájában, amely legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 27,5 tömegszázalék N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-amin-hidroxidot tartalmaz

0 %

2023.12.31

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((terc-butoxikarbonil)amino)-2-hidoxibutánsav (CAS RN 207305-60-0)

0 %

2023.12.31

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Diklór-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

2023.12.31

ex 2924 29 70

70

N-[(benziloxi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoxikarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxipropán-2-il]-L-alaninamid

0 %

2023.12.31

ex 2926 90 70

60

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) vagy béta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0), legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2019.12.31

ex 2930 90 98

38

Allil-izotiocianát (CAS RN 57-06-7)

0 %

2023.12.31

ex 2930 90 98

50

3-Merkaptopropionsav (CAS RN 107-96-0)

0 %

2023.12.31

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

2023.12.31

ex 2932 20 90

75

3-Acetil-6-metil-2H-pirán-2, 4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

2023.12.31

ex 2932 99 00

27

(2-Butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

2023.12.31

ex 2933 19 90

65

4-Bróm-1-(1-etoxietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

56

2,5-Diklór-4,6-dimetil-nikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

59

Klórpirifosz-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

61

6-Bróm-piridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

62

Etil-2,6-diklór-nikotinát (CAS RN 58584-86-4)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

64

Metil-1-(3-klór-piridin-2-il)-3-hidroximetil-1H-pirazol-5-karboxilát (CAS RN 960316-73-8)

0 %

2023.12.31

ex 2933 39 99

68

1-(3-Klór-piridin-2-il)-3-[[5-(trifluor-metil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-karboxilsav (CAS RN 1352319-02-8) legalább 85 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2023.12.31

ex 2933 49 90

80

Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-oxo-1,4-dihidrokinolin-3-karboxilát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

2020.12.31

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-Diazéndiil)bisz[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidin-trion] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

2023.12.31

ex 2933 59 95

63

1-(3-Klór-fenil)-piperazin (CAS RN 6640-24-0)

0 %

2023.12.31

ex 2933 69 80

27

Troklozén-nátrium-dihidrát (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

2023.12.31

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) legalább 90 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2023.12.31

ex 2933 99 80

59

Hidroxi-benzotriazol hidrátjai (CAS RN 80029-43-2 és 123333-53-9)

0 %

2023.12.31

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-Benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktán-3-on-hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)

0 %

2023.12.31

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

2023.12.31

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakozahidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-il][1,4,7,10,13,16]hexaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroxietil)-2-hidroxifenil-hidrogén-szulfát (CAS RN 168110-44-9)

0 %

2023.12.31

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il] (morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

2023.12.31

ex 2934 99 90

80

2-(Dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]bután-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

2023.12.31

ex 2935 90 90

33

4-Klór-3-piridin-szulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

2023.12.31

ex 2935 90 90

37

1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-szulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

2023.12.31

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Metilfenil)amino]piridin-3-szulfonamid (CAS RN 72811-73-5)

0 %

2023.12.31

ex 3204 17 00

31

C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) és készítmények legalább 70 tömegszázalék C.I. Pigment Red 63:1 színezéktartalommal

0 %

2023.12.31

ex 3205 00 00

20

C.I. Solvent Red 48 színezék (CAS RN13473-26-2) készítmény, száraz por alakban, amely az alábbiakat tartalmazza:

legalább 16 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék C.I. Solvent Red 48 színezék (CAS RN 13473-26-2),

legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

2023.12.31

ex 3205 00 00

30

C.I. Pigment Red 174 színezék (CAS RN 15876-58-1) készítmény, száraz por alakban, amely az alábbiakat tartalmazza:

legalább 16 tömegszázalék, de legfeljebb 21 tömegszázalék C.I. Pigment Red 174 színezék (CAS RN 15876-58-1),

legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 69 tömegszázalék alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

2023.12.31

ex 3208 90 19

55

Propilén és maleinsav-anhidrid kopolimerjének, vagy polipropilén és propilén-maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének, vagy polipropilén és propilén, izobutilén és maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének legalább 5 tömegszázalékos, de legfeljebb 20 tömegszázalékos készítménye szerves oldószerben

0 %

2020.12.31

ex 3506 91 90

10

Etilén és vinil-acetát gyanta (EVA) kopolimerje és dimerizált gyanta keverékének vizes diszperzióján alapuló ragasztó

0 %

2023.12.31

ex 3506 91 90

40

Nyomásérzékeny akrilragasztó, amelynek vastagsága legalább 0,076 mm, de legfeljebb 0,127 mm, legalább 45,7 cm, de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kiszerelve, legalább 15N/25 mm kezdeti tapadóerő értékkel (ASTM D3330 szerint mérve), lehúzható védőfóliával ellátva

0 %

2019.12.31

ex 3506 91 90

50

Készítmény, amely

legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék sztirol-butadién kopolimert vagy sztirol-izoprén kopolimert, valamint

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék pinén polimert vagy pentadién kopolimert tartalmaz.

oldva:

metil-etil-ketonban (CAS RN 78-93-3),

heptánban (CAS RN 142-82-5), és

toluolban (CAS RN 108-88-3) vagy könnyű alifás lakkbenzinben (CAS RN 64742-89-8)

0 %

2020.12.31

ex 3506 91 90

60

Ideiglenes szeletkötést kialakító ragasztóanyag D-limonén (CAS RN 5989-27-5) és szilárd polimer szuszpenziójának formájában. legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék polimertartalommal

0 %

l

2022.12.31

ex 3812 39 90

35

Keverék, amely:

C15-18 tetrametil-piperidinil észterek (CAS RN 86403-32-9) legalább 25 tömegszázalékos, de legfeljebb 55 tömegszázalékos keverékét,

legfeljebb 20 tömegszázalék más szerves vegyületet,

polipropilén (CAS RN 9003-07-0) vagy amorf szilika (CAS RN 7631-86-9 vagy 112926-00-8) hordozón

0 %

2023.12.31

ex 3815 12 00

20

Gömb alakú katalizátor, platinabevonatú alumínium-oxid hordozóból:

legalább 1,4 mm, de legfeljebb 2,0 mm-es átmérővel, és

legalább 0,2 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalékos platinatartalommal

0 %

2023.12.31

ex 3815 12 00

30

Katalizátor:

amely legalább 0,3 gramm/liter, de legfeljebb 7 gramm/liter nemesfémet tartalmaz,

alumínium-oxid- vagy cérium-/cirkónium-oxid-bevonatú kerámia méhsejt szerkezetre rakódva, a méhsejtszerkezet:

legalább 1,26 tömegszázalék, de legfeljebb 1,29 tömegszázalék nikkelt tartalmaz,

legalább 62 cellát, de legfeljebb 140 cellát tartalmaz cm2-enként,

legalább 100 mm, de legfeljebb 120 mm átmérőjű, és

legalább 60 mm, de legfeljebb 150 mm hosszúságú,

gépjárművek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 3815 90 90

43

Katalizátor por formájában a következőkből:

92,50 (± 2) tömegszázalék titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7),

5 (± 1) tömegszázalék szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8), és

2,5 (± 1,5) tömegszázalék kén-trioxid (CAS RN 7446-11-9)

0 %

2022.12.31

ex 3824 99 92

31

Folyadékkristály-keverékek LCD (folyadékkristályos kijelzős)-modulok gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 3824 99 92

37

3-Butén-1,2-diol acetátjainak keveréke legalább 65 tömegszázalék 3-butén-1,2-diol-diacetát-tartalommal (CAS RN 18085-02-4)

0 %

2023.12.31

ex 3824 99 96

33

Puffertpatron, legfeljebb 8 000 ml űrtartalmú, amely:

legalább 0,05 tömegszázalék, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék 5-klór-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ont (CAS RN 55965-84-9), és

legalább 0,05 tömegszázalék, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ont (CAS RN 2682-20-4) tartalmaz biosztatikus anyagként

0 %

2023.12.31

ex 3904 69 80

20

Tetrafluor-etilén, heptafluor-1-pentén és etén kopolimerje (CAS RN 94228-79-2)

0 %

2023.12.31

ex 3904 69 80

30

Tetrafluor-etilén, hexafluorpropén és etén kopolimerje

0 %

2023.12.31

ex 3907 20 20

40

Tetrahidrofurán és tetrahidro-3-metilfurán kopolimerje, amelynek átlagos molekulatömege (Mn) legalább 900, de legfeljebb 3 600

0 %

2023.12.31

ex 3920 99 59

30

Poli(tetrafluor-etilén) film, amely legalább 10 tömegszázalék grafitot tartalmaz

0 %

2023.12.31

ex 3921 19 00

40

Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beoltva, tekercsek formájában:

legalább 98 mm, de legfeljebb 170 mm szélességű,

legalább 15 μm, de legfeljebb 36 μm vastagságú,

lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos

0 %

2019.12.31

ex 3926 30 00

40

Műanyag belső ajtókilincs, gépjárművek gyártásában használt (1)

0 %

2023.12.31

ex 5402 44 00

10

Szintetikus elasztomer végtelen szálból készült fonal:

sodratlan formában vagy méterenként legfeljebb 50 sodrattal, finomsági száma legalább 300 decitex, de legfeljebb 1 000 decitex,

tetrahidrofurán és 3-metil-tetrahidrofurán kopoliéter-glikol alapú poliuretánkarbamidjaiból,

a 9619 vtsz. alá tartozó eldobható higiéniai termékek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 7006 00 90

40

Szuper-csavart nematikus (Super Twisted Nematic - STN) minőségű nátronmész üveglap:

legalább 300 mm, de legfeljebb 600 mm hosszúságú,

legalább 300 mm, de legfeljebb 600 mm szélességű,

legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1,1 mm vastagságú,

egyik oldalán egy legalább 80 ohm, de legfeljebb 160 ohm ellenállású indium-ón-oxid-bevonattal,

másik oldalán egy többrétegű visszaverődés-gátló bevonattal, és

megmunkált (ferdére vágott) élekkel,

LCD (folyadékkristályos kijelzős)-modulok gyártásához használatos

0 %

2023.12.31

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

E-rost üvegszövet:

legalább 20 g/m2, de legfeljebb 214 g/m2 tömegű,

szilánnal impregnált,

tekercsben,

legfeljebb 0,13 tömegszázalék nedvességtartalmú, és

100 000 szálból legfeljebb 3 üreges szálat tartalmaz,

prepreg lapok és rézzel bevont laminátumok gyártásánál történő kizárólagos használatra (1)

0 %

2021.12.31

ex 7019 52 00

40

Epoxigyanta bevonatú üvegszövet, amely:

legalább 91 tömegszázalék, de legfeljebb 93 tömegszázalék üvegrostot,

legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék epoxigyantát tartalmaz

0 %

2023.12.31

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Grafit és réz laminált fólia tekercsben, amely:

legalább 610 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, és

legalább 690 mm, de legfeljebb 710 mm átmérőjű,

újratölthető elektromos lítium-ion telepek gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 7607 20 90

10

Alumíniumfólia, tekercsben:

az egyik oldalán polipropilénnel, a másik oldalán poliamiddal bevonva, köztük ragasztóréteggel,

legalább 200 mm, de legfeljebb 400 mm szélességű,

legalább 0,138 mm, de legfeljebb 0,168 mm vastagságú,

lítium-ion telep cellatasak gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

8104 11 00

 

Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-tartalommal

0 %

2023.12.31

ex 8108 20 00

40

Titánötvözet ingot:

legalább 17,8 cm magasságú, legalább 180 cm hosszúságú, és legalább 48,3 cm szélességű,

legalább 680 kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 6 tömegszázalék alumínium,

legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék ón,

legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 4,5 tömegszázalék cirkónium,

legalább 0,2 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék nióbium,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék molibdén,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék szilícium

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8108 20 00

60

Titánötvözet ingot:

legalább 63,5 cm átmérőjű, és legalább 450 cm hosszúságú,

legalább 6 350 kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 5,5 tömegszázalék, de legfeljebb 6,7 tömegszázalék alumínium,

legalább 3,7 tömegszázalék, de legfeljebb 4,9 tömegszázalék vanádium

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8301 20 00

10

Mechanikus vagy elektromechanikus kormányzár:

10,5 cm-es (± 3 cm) magasságú,

6,5 cm-es (± 3 cm) szélességű,

fémházban,

tartóval is

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8302 30 00

10

Tartókonzol kipufogórendszerhez:

legalább 0,7 mm, de legfeljebb 1,3 mm vastagságú,

1.4310 és 1.4301 osztályú rozsdamentes acélból, az EN 10088 szabvány szerint,

szerelőnyílásokkal is,

gépkocsik kipufogórendszereinek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8409 91 00

60

Motorhengerek levegőbeszívó modulja, a következőkből:

szívócső,

nyomásérzékelő,

elektromos fojtószelep,

tömlők,

konzolok,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8409 91 00

70

Szívócsonk, kizárólag gépjárművek gyártásához:

legalább 40 mm, de legfeljebb 70 mm szélességű,

legalább 250 mm, de legfeljebb 350 mm hosszúságú,

5,2 liter légtérfogattal, és

több mint 3 200 rpm legnagyobb fordulatszám-teljesítményű elektromos áramlásszabályozási rendszerrel (1)

0 %

2023.12.31

ex 8409 99 00

65

Kipufogógáz-visszavezető szerelvény, a következőkből:

vezérlőegység,

levegő-fojtószelep,

szívócső,

kimeneti tömlő,

gépjárművek dízelmotorjainak gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8414 10 25

30

Tandemszivattyú, amely a következőkből áll:

olajszivattyú, amely kiszorítása 21,6 cm3/ford. (± 2 cm3/ford.) és munkanyomása 1,5 bar 1 000 ford./perces fordulatszámon,

vákuumszivattyú, amely kiszorítása 120 cm3/ford. (± 12 cm3/ford.) és teljesítménye -666 mbar / 6 másodperc 750 ford./perces fordulatszámon,

gépjárművek motorjának gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8414 10 89

30

Elektromos vákuumszivattyú:

Controller Area Network (Vezérlő Terület-Hálózat - CAN-busz)-al,

gumitömlővel is,

csatlakozóval ellátott csatlakozókábellel,

szerelőkonzollal,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8414 30 89

30

Nyílt tengelyű, csiga típusú (scroll) kompresszor tengelykapcsoló szerelvénnyel, 0,4 kW-ot meghaladó teljesítménnyel, járművek légkondicionálásához, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8414 59 35

20

Radiálventilátor:

legalább 25 mm (magasság) × 85 mm (szélesség) × 85 mm (mélység) méretű,

120 g tömegű,

13,6 VDC névleges feszültségű (egyenáramú feszültség),

legalább 9 VDC, de legfeljebb 16 VDC üzemi feszültségű (egyenáramú feszültség),

1,1 A (TYP) névleges áramerősségű,

15 W névleges teljesítményű,

legalább 500 RPM, de legfeljebb 4 800 RPM (fordulat/perc) fordulatszámú (szabad áramlás),

legfeljebb 17,5 liter/s légáramú,

legfeljebb 16 mm H2O ≈ 157 Pa légnyomású,

0 %

2023.12.31

 

 

legfeljebb 58 dB (A) a teljes hangnyomással 4 800 RPM (fordulat/perc) fordulatszámon, és

olyan FIN (Fan Interconnect Network – Ventilátor Összekötő Hálózat) interfésszel, amely kommunikációt biztosít az autóülés szellőzőrendszereiben használt fűtő- és légkondicionáló vezérlőegységgel

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Mechanikus kapcsolók elektronikus áramkörök csatlakoztatásához:

legalább 14,4 V, de legfeljebb 42 V feszültséggel,

legalább 10 A, de legfeljebb 42 A áramerősségel,

a 8467 vtsz. alá tartozó gépek gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8481 80 59

30

Kétállású átfolyásszabályozó szelep házban:

legalább 5, de legfeljebb 10, egyenként legalább 0,09, de legfeljebb 0,2 mm átmérőjű kimeneti furattal,

legalább 550 cm3/perc, de legfeljebb 2 000 cm3/perc átfolyási sebességgel,

legalább 19 MPa, de legfeljebb 300 MPa működési nyomással

0 %

2022.12.31

ex 8481 80 59

40

Áramlásszabályozó szelep:

acélból,

legalább 0,1 mm, de legfeljebb 0,3 mm átmérőjű kimeneti furattal,

legalább 0,4 mm, de legfeljebb 1,3 mm átmérőjű bemeneti furattal,

króm-nitrid-bevonattal,

0,4 Rp felületi érdességgel

0 %

2022.12.31

ex 8481 80 59

50

Elektromágneses szelep mennyiségszabályozáshoz:

dugattyúval,

legalább 2,6 ohm, de legfeljebb 3 ohm tekercsellenállású mágnestekerccsel

0 %

2022.12.31

ex 8481 80 59

60

Elektromágneses szelep mennyiségszabályozáshoz:

egy legalább 0,19 ohm, de legfeljebb 0,66 ohm tekercsellenállású és legfeljebb 1 mH induktivitású mágnestekerccsel

0 %

2022.12.31

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Munkaszelep R410A vagy R32 gázhoz, olyan beltéri vagy kültéri egységekhez való csatlakoztatásnál, amelyeknél:

a szeleptest nyomásállósága 6,3 MPa,

a szivárgási arány kisebb mint 1,6 g/a,

a szennyeződési arány kisebb mint 1,2 mg/PCS,

a szeleptest tömített nyomása 4,2 MPa,

légkondicionálók gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8484 20 00

20

Mechanikus csúszógyűrűs tömítőelem eszköz kettő mozgatható gyűrűből (egy kerámia álló gyűrű, amelynek hővezetése kisebb mint 80 W/Mk és egy grafit forgógyűrű), egy rugóból és egy nitril tömítőanyagból a külső oldalon, gépjármű-hűtőrendszerekhez használt keringetőszivattyúk gyártásához használatos

0 %

2023.12.31

ex 8501 10 10

30

Légszivattyúkhoz való motorok:

legalább 9 VDC, de legfeljebb 24 VDC üzemi feszültségű,

legalább –40 °C, de legfeljebb 80 °C-os üzemi hőmérséklet-tartományú,

legfeljebb 18 W kimenő teljesítményű,

autóülések pneumatikus támasz- és szellőztető rendszereinek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Egyenáramú (DC) motor kommutátorral is:

legalább 24,2 mm, de legfeljebb 140 mm külső átmérőjű,

legalább 3 300 rpm, de legfeljebb 26 200 rpm névleges fordulatszámú,

legalább 3,6 V, de legfeljebb 230 V névleges tápfeszültségű,

legalább 37,5 W, de legfeljebb 2 400 W kimeneti teljesítményű,

legfeljebb 20,1 A üresjárati áramerősségű,

legalább 50 %-os maximális hatékonyságú,

kézi motoros szerszámok vagy fűkaszálók meghajtására

0 %

2023.12.31

ex 8501 33 00

25

Váltóáramú (AC) vontatómotor legalább 75 kW, de legfeljebb 375 kW teljesítményű:

legalább 200 Nm, de legfeljebb 400 Nm kimenő forgatónyomatékú,

legalább 50 kW, de legfeljebb 200 kW kimenő teljesítményű, és

legfeljebb 15 000 rpm fordulatszámú,

elektromos meghajtású járművek gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8503 00 99

55

Sztátor kommutátor nélküli motorhoz:

206,6 mm (± 0,5) belső átmérőjű,

265,0 mm (± 0,2) külső átmérőjű, és

legalább 37,2 mm, de legfeljebb 47,8 mm szélességű,

mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy közvetlen meghajtású dobbal felszerelt szárítógépek gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8506 90 00

10

Katód, tekercsben, levegő-cink gombelemhez (hallásjavító készülékhez való elem) (1)

0 %

2023.12.31

ex 8507 60 00

13

Prizmás lítium-ion elektromos akkumulátorok:

173,0 mm (± 0,4 mm) szélességű,

45,0 mm (± 0,4 mm) vastagságú,

125,0 mm (± 0,3 mm) magasságú,

3,67 V (± 0,01 V) névleges feszültségű, és

legalább 94 Ah és/vagy 120 Ah névleges teljesítményű,

újratölthető elektromos járművek telepeinek gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

15

Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul:

legalább 8,8 Ah, de legfeljebb 18 Ah névleges teljesítménnyel,

legalább 36 V, de legfeljebb 48 V névleges feszültséggel,

teljesítménye legalább 300 Wh, de legfeljebb 648 Wh teljesítménnyel,

elektromos kerékpárok gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

18

Téglalap alakú lítium-ion polimer akkumulátor akkumulátorkezelő rendszerrel és CAN-busz interfésszel felszerelve:

legfeljebb 1 600 mm hosszúságú,

legfeljebb 448 mm szélességű,

legfeljebb 395 mm magasságú,

legalább 125 kg, de legfeljebb 135 kg tömegű,

legalább 280 V, de legfeljebb 400 V névleges feszültségű,

legalább 9,7 Ah, de legfeljebb 10,35 Ah névleges teljesítményű,

legalább 110 V, de legfeljebb 230 V töltési feszültségű, és

legalább 90, de legfeljebb 96 acélburkolatban elhelyezett cellát tartalmazó 6 modullal,

a 8703 vtsz. alá tartozó külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető jármű gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

30

Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul, legalább 63 mm hosszúsággal és legalább 17,2 mm átmérővel, névleges teljesítménye legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

33

Lítium-ion akkumulátor:

legalább 150 mm, de legfeljebb 1 000 mm hosszúságú,

legalább 100 mm, de legfeljebb 1 000 mm szélességű,

legalább 200 mm, de legfeljebb 1 500 mm magasságú,

legalább 75 kg, de legfeljebb 200 kg tömegű,

legalább 150 Ah, de legfeljebb 500 Ah névleges teljesítményű

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

50

Lítium-ion elektromos akkumlátor telepeinek összeállításához való modulok

legalább 298 mm, de legfeljebb 408 mm hosszúsággal,

legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel,

legalább 138 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal,

legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömeggel és,

legalább 458 Wh, de legfeljebb 2 158 Wh teljesítménnyel

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

71

Lítium-ion újratölthető telep a következő jellemzőkkel:

legalább 700, de legfeljebb 2 820 mm hosszúság

legalább 935, de legfeljebb 1 660 mm szélesség

legalább 85, de legfeljebb 700 mm magasság

legalább 250, de legfeljebb 700 kg tömeg

legalább 175 kWh teljesítmény

0 %

2019.12.31

ex 8507 60 00

85

Téglalap alakú modul lítium-ion újratölthető telepbe való behelyezésre:

legalább 300 mm, de legfeljebb 350 mm hosszúsággal,

legalább 79,8 mm, de legfeljebb 225 mm szélességgel,

legalább 35 mm, de legfeljebb 168 mm magassággal,

legalább 3,95 kg, de legfeljebb 8,85 kg tömeggel,

legalább 66,6 Ah, de legfeljebb 129 Ah mért névleges teljesítménnyel

0 %

2019.12.31

ex 8507 90 30

20

Biztonsági megerősített elválasztóelem (Safety Reinforced Separator) lítium-ion elektromos akkumulátorokban katód és anód elválasztására, gépjárművek akkumulátoraiban használt lítium-ion elektromos akkumulátorok gyártásához (1)

0 %

2019.12.31

ex 8529 90 65

25

Nyomtatott áramköri kártya egysége, amely:

egy jelfeldolgozási képességgel nem rendelkező (a rádiójelek vételére és dekódolására, és e jeleknek az egységen belüli továbbítására alkalmas) rádiótunerből,

egy távvezérelt üzenetek fogadására és a hangolóegység (tuner) lapkakészlet vezérlésére alkalmas mikroprocesszorból áll,

házi szórakoztató-elektronikai rendszerek gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8529 90 65

28

Elektronikus részegység, amelynek a nyomtatott áramköri lapja legalább a következőkből áll:

processzorok multimédiás alkalmazásokhoz és videojelek feldolgozásához,

FPGA (Field Programmable Gate Array- Felhasználás helyén Programozható Logikai Kapumátrix),

flash memória,

operatív memória,

USB-interfész,

HDMI, VGA és RJ-45 interfészekkel is,

csatlakozók és csatlakozóaljzatok LCD-kijelző, LED-világítás és vezérlőpanel csatlakoztatásához

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8529 90 65

40

Nyomtatott áramköri kártya részegysége, amely:

egy jelátalakítóval rendelkező, a rádiójelek vételére és dekódolására, és e jeleknek az egységen belüli továbbítására alkalmas rádiótunerből,

egy rádiófrekvenciás (RF) távirányító-vevőkészülékből,

egy infravörös távirányító-jeladóból,

egy SCART jelgenerátorból,

egy TV állapotérzékelőből áll,

házi szórakoztató-elektronikai rendszerek gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8529 90 92

52

LCD-modul, üveg vagy műanyag borítással és optikai kötéssel:

legalább 12 cm, de legfeljebb 31 cm képernyő-átlómérettel,

LED háttérvilágítással,

EEPROM-mal (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Elektromosan Törölhető Programozható Csak Olvasható Memória) mikrovezérléssel, időzítővel és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával,

tápcsatlakozóval, valamint CAN- (Controller Area Network - Vezérlő Terület-Hálózat) és LVDS- (Low Voltage Differential Signalling - Kisfeszültségű Differenciális Jel) interfészekkel,

a kijelzőn a járműre vonatkozó információkhoz kiegészítő ellenőrző-/figyelmeztető jelzéseket generáló elektronikus alkatrészekkel is,

0 %

2023.12.31

 

 

érintőképernyővel is,

jelfeldolgozó modul nélkül,

figyelmeztető fényjelzésre szolgáló további LED-kijelzőkkel rendelkező foglalatban,

sebességváltó-kijelzővel és fényérzékelővel is,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekben a vezetőtájékoztató-kijelzőhöz használatos (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

LCD-kijelző:

érintőpanellel,

legalább egy nyomtatott áramköri kártyával az egyszerű alárendelt eszköz pixelcímzéséhez (Timing Controller function - Időzítő funkció) és érintővezérléshez EEPROM-mal (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Elektromosan Törölhető Programozható Csak Olvasható Memória) a kijelző-beállításához,

legalább 15 cm, de legfeljebb 21 cm képernyő-átlómérettel,

háttérvilágítással,

LVDS- (Low Voltage Differential Signalling - Kisfeszültségű Differenciális Jel) és tápegység-csatlakozóval,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8529 90 92

57

Fém tartóelem, fém rögzítőelem vagy fém belső merevítő elem, televíziók, monitorok és videolejátszók gyártásához (1)

0 %

p/st

2021.12.31

ex 8535 90 00

30

Félvezetős modulkapcsoló foglalatban:

egy vagy több szerelőkereten elhelyezett IGBT-tranzisztorcsipből és diódacsipből,

600 V vagy 1 200 V feszültségre

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8537 10 91

57

Programozható memóriavezérlő kártya:

4 vagy több léptetőmotor-meghajtóval,

4 vagy több kimenettel MOSFET tranzisztorokkal,

egy főprocesszorral,

3 vagy több bemenettel hőmérséklet-érzékelőkhöz,

legalább 10 V, de legfeljebb 30 V feszültségű,

3D nyomtatók gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8537 10 91

59

Elektronikus vezérlőegységek összkerék-meghajtású járművekben tengelyek közötti nyomaték vezérléséhez:

nyomtatott áramköri lap programozható memóriavezérlővel,

egyetlen csatlakozóval, és

12 V-ról való működéssel

0 %

2023.12.31

ex 8537 10 91

63

Elektronikus vezérlőegységek utasszállító járművek automata fokozatmentes sebességváltóinak vezérléséhez:

nyomtatott áramköri lap programozható memóriavezérlővel,

fémburkolattal,

egyetlen csatlakozóval,

12 V-ról való működéssel

0 %

2023.12.31

ex 8537 10 91

67

Elektronikus Motorvezérlő Egység (ECU - Electronic Engine Control Unit):

nyomtatott áramköri kártyával (PCB),

12 V-os feszültségű,

újraprogramozható,

egy,a gépjárművekben működéstámogató funkciók (az üzemanyag előbefecskendezési és előgyújtási értékei és üzemanyag és légáramlási sebesség) vezérlésére, értékelésére és kezelésére szolgáló mikroprocesszorral,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Automata sebességváltómű forgó sebességváltóval:

öntött alumíniumból készült burkolattal,

differenciálművel,

9 sebességes automatikával,

elektronikus fogaskerék-kiválasztási rendszerrel,

méretek:

legalább 330 mm, de legfeljebb 420 mm szélességű,

legalább 380 mm, de legfeljebb 450 mm magasságú,

legalább 580 mm, de legfeljebb 690 mm hosszúságú,

a 87 . árucsoportba tartozó járművek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Gépjármű-osztómű, egybemenetes, kétkimenetes, a nyomaték első és a hátsó tengelyek közötti elosztására, alumínium foglalatban, legfeljebb 565 × 570 × 510 mm mérettel, amely legalább a következőkből áll:

egy működtető szerkezet, és

egy láncos belső elosztás

0 %

2019.12.31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Intermedier acéltengely, amely a váltóművet a féltengellyel köti össze:

legalább 300 mm, de legfeljebb 650 mm-es hosszúságú,

ékvéggel mindkét oldalon,

a burkolatban préselt csapágyazással is,

tartóval is,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Ház háromlábú állvány típusú féltengely-belső csuklóhoz a motorról és a sebességváltó-műről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez:

legalább 67,0 mm, de legfeljebb 84,5 mm belső átmérőjű,

3 hidegen kalibrált görgőpályával legalább 29,90 mm, de legfeljebb 36,60 mm átmérőjű,

legalább 34,0 mm, de legfeljebb 41,0 mm tömítési átmérőjű, dőlésszög nélkül,

ékkel legalább 21, de legfeljebb 35 foggal,

legalább 25,0 mm, de legfeljebb 30,0 mm csapágyülékkel, olajbarázdákkal is

0 %

2023.12.31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Külső csuklószerelvény a motorról és a sebességváltó-műről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez, a következőkből:

egy belső egység 6 golyós pályával legalább 15,0 mm, de legfeljebb 20,0 mm átmérőjű csapágygolyókkal való működtetéshez,

egy külső egység 6 golyós pályával 6 csapágygolyóval való működtetéshez, legalább 0,45 százalék, de legfeljebb 0,58 százalék szenet tartalmazó acélból, legalább 26, de legfeljebb 38 fogat tartalmazó szállal és ékkel,

egy gömb alakú, ketrectartó csapágygolyó a megfelelő belső szögű külső és belső egység golyós pályáin, porlasztásra alkalmas, legalább 0,14 százalék, de legfeljebb 0,25 százalék széntartalmú anyagból, és

zsírzórekesz,

állandó sebességgel való működtetéshez, legfeljebb 50 fokos, változtatható csuklószöggel

0 %

2023.12.31

ex 8708 80 99

20

Alumínium felfüggesztőkar a következő méretekkel:

legalább 50 mm, de legfeljebb 150 mm magasságú,

legalább 10 mm, de legfeljebb 100 mm szélességű,

legalább 100 mm, de legfeljebb 600 mm hosszúságú,

legalább 1 000 g, de legfeljebb 3 000 g tömegű,

legalább kettő, alumíniumötvözetből készült perselyezett nyílással felszerelve, a következő jellemzőkkel:

legalább 200 MPa szakítószilárdságú,

legalább 19 kN szilárdságú,

legalább 5 kN/mm, de legfeljebb 9 kN/mm-es merevségű,

legalább 400 Hz, de legfeljebb 600 Hz-es frekvenciájú

0 %

2023.12.31

ex 8708 92 99

10

Kipufogórendszer belső réteg:

legalább 0,7 mm, de legfeljebb 1,3 mm falvastagságú,

1.4310 és 1.4301 osztályba tartozó rozsdamentes acéllemezekből vagy acéltekercsből, az EN 10088 szabvány szerint,

szerelőnyílásokkal is,

gépkocsik kipufogórendszereinek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8708 92 99

20

A belső égésű motorból a kipufogógázokat elvezető cső:

legalább 40 mm, de legfeljebb 100 mm-es átmérőjű,

legalább 90 mm, de legfeljebb 410 mm-es hosszúságú,

legalább 0,7 mm, de legfeljebb 1,3 mm-es falvastagságú,

rozsdamentes acélból,

gépkocsik kipufogórendszereinek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 8708 92 99

30

Kipufogórendszer-záróburkolat:

legalább 0,7 mm, de legfeljebb 1,3 mm-es falvastagságú,

1.4310 és 1.4301 osztályba tartozó rozsdamentes acélból, az EN 10088 szabvány szerint,

belső réteggel is,

felületkezeléssel is,

gépkocsik kipufogórendszereinek gyártásához (1)

0 %

2023.12.31

ex 9001 90 00

55

Optikai, diffúziós, reflektor vagy prizma-lapok, nem nyomtatott diffúzor-lapok, függetlenül attól, hogy polarizálók-e, speciálisan daraboltak

0 %

2023.12.31

ex 9002 11 00

15

Infravörös lencsék motoros fókuszírozóval:

legalább 3 μm, de legfeljebb 5 μm hullámhossz használatával,

éles kép biztosításával 50 m és a végtelen között,

3° × 2,25°-ös és 9° × 6,75°-ös látómezőkkel,

legfeljebb 230 g tömeggel,

legfeljebb 88 mm hosszúsággal,

legfeljebb 46 mm átmérővel,

nem termalizált,

hőképkamerák, infravörös távcsövek és fegyverek irányzékainak gyártásához (1)

0 %

2020.12.31

ex 9002 11 00

18

Fémből vagy műanyagból készült, henger alakú borításból és optikai elemekből álló lencseszerelvény:

legfeljebb 120 fok horizontális látószögű,

legfeljebb 92 fok diagonális látószögű,

legfeljebb 7,50 mm-es fókusztávolságú,

maximum F/2,90 viszonylagos rekesznyílású,

legfeljebb 22 mm átmérőjű,

CMOS (Complementary metal–oxide-semiconductor - Komplementer fémoxid félvezetős) gépjárműkamerák gyártásához használatos

0 %

2023.12.31

ex 9002 11 00

25

Infravörös optikai egység, amely a következőkből áll:

egy 84 mm (± 0.1 mm) átmérőjű monokristályos szilíciumlencse, és

egy 62 mm (± 0.05 mm) átmérőjű monokristályos germániumlencse,

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra szerelve, termográfiai-(hő)kamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9002 11 00

35

Infravörös optikai egység, amely a következőkből áll:

egy 29 mm (± 0.05 mm) átmérőjű szilíciumlencse, és

egy 26 mm (± 0.05 mm) átmérőjű monokristályos kalcium-fluorid-lencse,

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra szerelve, termográfiai-(hő)kamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9002 11 00

45

Infravörös optikai egység:

egy 62 mm (± 0,05 mm) átmérőjű szilíciumlencsével és

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra rögzítve

hőkamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9002 11 00

55

Infravörös optikai egység, amely a következőkből áll:

egy 11 mm (± 0.05 mm) átmérőjű germániumlencse,

egy 14 mm (± 0.05 mm) átmérőjű monokristályos kalcium-fluorid-lencse, és

egy 17 mm (± 0.05 mm) átmérőjű szilíciumlencse,

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra szerelve, termográfiai-(hő)kamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9002 11 00

65

Infravörös optikai egység:

egy 26 mm (± 0,1 mm) átmérőjű szilíciumlencsével,

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra rögzítve,

termográfiai-(hő)kamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9002 11 00

75

Infravörös optikai egység, amely a következőkből áll:

egy 19 mm (± 0.05 mm) átmérőjű germániumlencse,

egy 18 mm (± 0.05 mm) átmérőjű monokristályos kalcium-fluorid-lencse, és

egy 20,6 mm (± 0.05 mm) átmérőjű germániumlencse,

gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra szerelve, termográfiai-(hő)kamerákhoz használatos

0 %

2021.12.31

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Csoportos műszerfalpanel mikroprocesszoros vezérlőkártyával, léptetőmotorral is, és LED kijelzőkkel, amelyek legalább a következőket mutatják:

a sebességet,

a motor fordulatszámát,

a motor hőmérsékletét,

az üzemanyagszintet,

CAN-busz és/vagy K-LINE protokollok útján zajló kommunikációval, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2019.12.31


(1)  A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.