11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/31


Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. május 17-i (EU) 2019/798 tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132., 2019. május 20. )

A 3. oldalon, a Mellékletben, a „Név” oszlopban, a 36. bejegyzés

szövege:

„Nizar (Image 1) al-Asaad (Image 2) (más néven: Nizar Asaad)”,

helyesen:

„Nizar (Image 3) Al-Assad (Image 4) (más néven: Al-Asad; Assad; Asad)”.