2021.5.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/32


Helyesbítés a 37/2010/EU rendeletnek az ovotranszferrin anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. február 8-i (EU) 2019/238 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39., 2019. február 11. )

A 6. oldalon, a mellékletben, a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatát módosító bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„Tojást termelő állatoknál nem alkalmazható”

helyesen:

„Emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál nem alkalmazható”.