20.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/105


Helyesbítés az Európai Központi Banknak az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2158 határozatához (EKB/2019/38)

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.)

A 104. oldalon, a 11. cikkben:

a következő szövegrész:

„Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.”,

helyesen:

„Ez a határozat 2020. január 1-jén lép hatályba”.