2.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/10


Helyesbítés az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. április 19-i (EU) 2018/605 számú bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101., 2018. április 20. )

1.

A (8) preambulumbekezdésben és a 2. és a 4. cikkben:

a következő szövegrész:

„2018. október 20.”

helyesen:

„2018. november 10.”

2.

A 3. cikkben:

a következő szövegrész:

„2025. október 20.”

helyesen:

„2025. november 10.”

3.

A mellékletben, az 1. és a 2. pontban:

a következő szövegrész:

„2018. október 20.”

helyesen:

„2018. november 10.”