11.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/60


A TANÁCS (KKPB) 2018/1944 HATÁROZATA

(2018. december 10.)

az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2009. december 23-án elfogadta az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 1907 (2009) sz. határozatát, amely korlátozó intézkedéseket vezetett be Eritreával szemben. Ezek az intézkedések fegyverek és kapcsolódó anyagok Eritrea számára történő, illetve onnan kiinduló értékesítésének és szállításának a tilalmából álltak.

(2)

A Tanács 2010. március 1-jén az 1907 (2009) sz. ENSZ BT-határozat alapján elfogadta az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP határozatot( (1)).

(3)

Az ENSZ BT 2018. november 14-én elfogadta a 2444 (2018) sz. ENSZ BT-határozatot, amely azonnali hatállyal megszünteti az ENSZ Eritreával szembeni minden korlátozó intézkedését.

(4)

A 2010/127/KKBP határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/127/KKBP határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2010/127/KKBP határozata (2010. március 1.) az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 51., 2010.3.2., 19. o.).