16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/9


A TANÁCS (EU) 2018/1731 HATÁROZATA

(2018. november 12.)

a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt két tagja és két póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a dán kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot. 2016. április 5-én a Tanács (EU) 2016/552 határozata (4) értelmében Thomas KASTRUP-LARSEN-t Erik NIELSEN váltotta fel tagként. 2017. március 7-én a Tanács (EU) 2017/426 határozata (5) értelmében Erik NIELSEN-t Kirstine BILLE váltotta fel tagként, Kirsten JENSEN-t pedig újra taggá nevezték ki.

(2)

Kirstine BILLE és Jens Christian GJESING hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két tagjának helye megüresedett.

(3)

John SCHMIDT ANDERSEN és Kirsten JENSEN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

póttagként:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  A Tanács 2015. január 26-i (EU) 2015/116 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács 2015. február 5-i (EU) 2015/190 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács 2015. június 23-i (EU) 2015/994 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).

(4)  A Tanács 2016. április 5-i (EU) 2016/552 határozata a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt egy tagja kinevezéséről (HL L 95., 2016.4.9., 12. o.).

(5)  A Tanács 2017. március 7-i (EU) 2017/426 határozata a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt egy tagja és egy póttagja kinevezéséről (HL L 64., 2017.3.10., 108. o.).