25.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 160/9


A TANÁCS (KKPB) 2018/900 HATÁROZATA

(2018. június 25.)

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. április 22-én elfogadta a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2018. február 26-án következtetéseket fogadott el, amelyben elítélte a mianmari/burmai katonai és biztonsági erők által elkövetett folyamatos, széles körű és szisztematikus súlyos emberi jogi jogsértéseket. A következtetésekben a Tanács a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) magas rangú katonatisztjeivel szembeni célzott korlátozó intézkedésekre vonatkozó javaslatok benyújtását kérte.

(3)

A Tanács 2018. április 26-án elfogadta a (KKBP) 2018/655 határozatot (2), amely a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők kötelékébe tartozó bizonyos olyan természetes személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések jogi keretét biztosítja, akiket felelősség terhel súlyos emberi jogi jogsértésekért, a rászoruló polgári lakosság számára történő humanitárius segítségnyújtás akadályozásáért, valamint állítólagos súlyos emberi jogi jogsértések vagy visszaélések független kivizsgálásának akadályozásáért.

(4)

Tekintettel a Mianmarban/Burmában fennálló helyzetre, valamint a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők egyes részei által elkövetett emberi jogi jogsértésekért való felelősségre, hét személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A 2013/184/KKBP határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/184/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2013/184/KKBP határozata (2013. április 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/232/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 111., 2013.4.23., 75. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2018/655 határozata (2018. április 26.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról (HL L 108., 2018.4.27., 29. o.).


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

„Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Aung Kyaw Zaw

Születési idő: 1961. augusztus 20.

Útlevélszáma: DM000826

Kiállítás napja: 2011. november 22.

Lejárat napja: 2021. november 21.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 17444

Aung Kyaw Zaw altábornagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 3. sz. különleges műveletek hivatalának parancsnoka volt 2015 augusztusától 2017 végéig. A 3. sz. különleges műveletek hivatala gyakorolta az ellenőrzést a nyugati parancsnokság felett, és ezzel összefüggésben Aung Kyaw Zaw altábornagyot felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

2.

Maung Maung Soe

Születési idő: 1964. március

Nemzeti személyazonosító szám: Tatmadaw Kyee 19571

Maung Maung Soe vezérőrnagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) nyugati parancsnokságának parancsnoka volt 2016 októberétől 2017. november 10-ig, és felügyelte a Rakhin államban folytatott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

3.

Than Oo

Születési idő: 1973. október 12.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 25723

Than Oo dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 99. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

4.

Aung Aung

Nemzeti személyazonosító szám: BC 23750

Aung Aung dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

5.

Khin Maung Soe

 

Khin Maung Soe vezérőrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 15. könnyűgyalogos hadosztályának parancsnoka, amelynek az 564. gyalogos zászlóalj is a részét képezi. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 15. könnyűgyalogos hadosztály és különösen az 564. gyalogos zászlóalj 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

6.

Thura San Lwin

Születési idő: 1957

Thura San Lwin dandártábornok volt a határrendészeti erők parancsnoka volt 2016 októberétől 2017 októberének elejéig. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a határrendészeti erők az említett időszakban elkövettek. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj 2017 második felében elkövetett. A súlyos emberi jogi jogsértések magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését. Ezen jogsértések elkövetésére a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályával együtt és annak közvetlen támogatásával, Aung Aung dandártábornok vezetésével került sor. Ezért Thant Zin Oo összefüggésbe hozható a jegyzékben szereplő Aung Aung dandártábornokkal.

2018.6.25.”