8.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/17


A TANÁCS (KKBP) 2018/694 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. május 7.)

a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/932/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. december 18-i 2014/932/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. december 18-án elfogadta a 2014/932/KKBP határozatot.

(2)

2018. április 23-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 19. pontja alapján létrehozott bizottsága egy, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy és vonatkozásában naprakésszé tette az adatokat.

(3)

A 2014/932/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/932/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA


(1)  HL L 365, 2014.12.19., 147. o.


MELLÉKLET

A következő személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép:

„3.

Ali Abdullah Saleh (más néven: Ali Abdallah Salih).

Eredeti írásmód: Image

Tisztsége: a) a jemeni Népi Kongresszus Párt (General People's Congress party) elnöke; b) a Jemeni Köztársaság volt elnöke. Születési idő: a) 1945.3.21.; b) 1946.3.21.; c) 1942.3.21.; d) 1947.3.21. Születési hely: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen; b) Sana'a, Yemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Állampolgárság: jemeni Útlevélszám: 00016161 (Jemen) Nemzeti személyazonosító szám: 01010744444. Egyéb adatok: Neme: férfi. Állapot: értesülések szerint meghalt. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2014.11.7. (2014. nov. 20-án, 2018. április 23-án módosítva).

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ali Abdullah Saleh 2014. november 7-én került a 2140 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 15. pontja értelmében, a határozat 17. és 18. pontjában meghatározott jegyzékbevételi követelményeknek való megfelelés következtében jegyzékbe vételre.

Ali Abdullah Saleh részt vett egyes, Jemen békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben, egyebek közt a jemeni kormány és az ellenzéki erők között 2011. november 23-án megkötött, a békés jemeni hatalomátadásról szóló megállapodás végrehajtását akadályozó tevékenységekben, valamint olyan tevékenységekben is, melyek akadályozzák a jemeni politikai folyamatot.

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács által támogatott 2011. november 23-i megállapodás értelmében Ali Abdullah Saleh több mint 30 év után lemondott elnöki tisztségéről.

Értesülések szerint 2012 őszére Ali Abdullah Saleh a huthik által elkövetett észak-jemeni erőszakos cselekmények egyik legfontosabb támogatójává vált.

A 2013. februári dél-jemeni összecsapások Saleh, az arab-félszigeti al-Kaida csoport (al-Qaeda in the Arabian Peninsula – AQAP) és Ali Salim al-Bayd déli szakadár együttes erőfeszítései nyomán törtek ki, amelyek arra irányultak, hogy a 2013. március 18-án Jemenben tartott nemzeti párbeszédre irányuló konferencia előtt zavargásokat keltsenek. A közelmúltban, 2014 szeptemberétől Saleh mások felhasználásával a központi kormány meggyengítésére, ezzel Jemen destabilizálására törekedett azzal a céllal, hogy kellőképpen instabil helyzetet teremtsen egy államcsínyhez. Az ENSZ szakértői csoportja által 2014 szeptemberében Jemenről készített jelentés szerint Saleh állítólag finanszírozás és politikai támogatás nyújtásával segíti egyes jemeniek erőszakos cselekményeit, továbbá azzal is, hogy biztosítja, hogy a Népi Kongresszus Párt tagjai továbbra is különböző módokon törekedjenek Jemen destabilizálására.”