12.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/9


Helyesbítés a következőhöz: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 108., 2018. március 22. )

(2018/C 407/08)

A 109. oldalon, az 1 1 alcímnél, a „2018. évi előirányzatok” oszlopban:

a következő szövegrész:

„3 923 000”

helyesen:

„3 239 000”.

A 109. oldalon, az „1. cím – Összesen” sorban, a „2018. évi előirányzatok” oszlopban:

a következő szövegrész:

„4 607 000”

helyesen:

„3 923 000”.

A 110. oldalon, a „Mindösszesen” sorban, a „2018. évi előirányzatok” oszlopban:

a következő szövegrész:

„9 900 720”

helyesen:

„9 216 720”.