11.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 208/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. augusztus 10.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

A 329/2007/EK rendelet IV. melléklete felsorolja az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) vagy a szankcióbizottság által jegyzékbe vett személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Az ENSZ BT 2017. augusztus 5-én elfogadta a 2371 (2017) sz. határozatot, amely kilenc természetes személlyel és négy szervezettel egészíti ki a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét. Az ENSZ BT módosított továbbá két, meglévő bejegyzésben szereplő felsorolást is.

(3)

A IV. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.


MELLÉKLET

A 329/2007/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „A. Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„54.

Choe Chun Yong (másképp: Ch'oe Ch'un-yo'ng). Neme: férfi. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654410078. Egyéb információ: Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

55.

Han Jang Su (másképp: Chang-Su Han). Neme: férfi. Születési ideje: 1969.11.8. Születési helye: Phenjan. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 745420176 (Lejárat időpontja: 2020.10.19.). Egyéb információ: A Foreign Trade Bank főképviselője. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

56.

Jang Song Chol. Születési ideje: 1967.3.12. Állampolgársága: KNDK. Egyéb információ: A Korea Mining Development Corporation (KOMID) külföldi képviselője.

57.

Jang Sung Nam. Neme: férfi. Születési ideje: 1970.7.14. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 563120368 (Kiállítás időpontja: 2013.3.22., lejárat időpontja: 2018.3.22.). Címe: KDNK. Egyéb információ: A Tangun Trading Corporation egyik külföldi fiókvállalatának vezetője, amely szervezet elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

58.

Jo Chol Song (másképp: Cho Ch'o'l-so'ng). Neme: férfi. Születési ideje: 1984.9.25. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654320502 (Lejárat időpontja: 2019.9.16.). Egyéb információ: A Korea Kwangson Banking Corporation helyettes képviselője. A szervezet pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tanchon Commercial Bank és a Korea Hyoksin Trading javára, amely utóbbi a Korea Ryonbong General Corporation egyik leányvállalata. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

59.

Kang Chol Su. Születési ideje: 1969.2.13. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 472234895. Egyéb információ: A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, amely szervezet a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti az ország katonai vonatkozású külföldi értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

60.

Kim Mun Chol (másképp: Kim Mun-ch'o'l). Születési ideje: 1957.3.25. Állampolgársága: KDNK. Egyéb információ: A Korea United Development Bank képviselője. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

61.

Kim Nam Ung. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654110043. Egyéb információ: Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

62.

Pak Il Kyu (másképp: Pak Il-Gyu). Neme: férfi. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 563120235. Egyéb információ: A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti Phenjan katonai vonatkozású értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.”

2.

A „B. Jogi személyek, jogalanyok és szervek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„47.

Foreign Trade Bank (FTB). Címe: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Foreign Trade Bank állami tulajdonú bank, amely a KNDK első számú devizabankjaként működik, és kulcsfontosságú pénzügyi támogatást nyújt a Korea Kwangson Banking Corporation részére. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

48.

Korea National Insurance Company (KNIC) (másképp: Korea National Insurance Corporation, Korea Foreign Insurance Company) Címe: Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korean National Insurance Company egy KNDK-beli pénzügyi és biztosítótársaság, amely kapcsolatban áll az Office 39-cel. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

49.

Koryo Credit Development Bank (másképp: Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Koryo Credit Development Bank az észak-koreai gazdaság pénzügyi szolgáltatási ágazatában működő szervezet. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies (másképp: Mansudae Art Studio). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Mansudae Overseas Project Group of Companies részt vett munkavállalóknak építőipari tevékenységek végzése céljából a KNDK-ból más országokba történő szállításában, illetve szállításukat elősegítette vagy azért felelős volt. A munkavégzés többek között szobrok és emlékművek építéséhez kapcsolódik, és az abból származó jövedelem a KNDK kormányához vagy a Koreai Munkáspárthoz folyt be. A Mansudae Overseas Project Group of Companies beszámolók szerint afrikai és délkelet-ázsiai országokban, köztük a következőkben folytat tevékenységet: Algéria, Angola, Botswana, Benin, Kambodzsa, Csád, Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Malajzia, Mozambik, Madagaszkár, Namíbia, Szíria, Togo és Zimbabwe. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.”

3.

Az „A. Természetes személyek” részben az alábbi bejegyzés helyébe:

„16.

Jang Bom Su (másképp: Jang Pom Su). Születési ideje: 1957.4.15. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.”

a következő szöveg lép:

„16.

Jang Bom Su (másképp: Jang Pom Su, Jang Hyon U). Születési ideje: 1957.4.15., 1958.2.22. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 836110034 (diplomata-útlevél). (Lejárat időpontja: 2020.1.1.) Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.”

4.

Az „A. Természetes személyek” részben az alábbi bejegyzés helyébe:

„18.

Jon Myong Guk (másképp: Cho'n Myo'ng-kuk). Születési ideje: 1976.10.18. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 4721202031 (Lejárat időpontja: 2017.2.21.). Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.”

a következő szöveg lép:

„18.

Jon Myong Guk (másképp: Cho'n Myo'ng-kuk, Jon Yong Sang). Születési ideje: 1976.10.18., 1976.8.25. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 4721202031 (Lejárat időpontja: 2017.2.21.), 836110035 (diplomata-útlevél) (Lejárat időpontja: 2020.1.1.). Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.”.