7.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/627 RENDELETE

(2017. április 3.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fenpiroximát, triadimenol és triadimefon maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 17. cikkére, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, valamint 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fenpiroximát tekintetében a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része maradékanyag-határértékeket (MRL-eket) állapított meg. A triadimenol és a triadimefon tekintetében az említett rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része határozott meg MRL-eket.

(2)

A fenpiroximát tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet (2) 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt adott ki. A Hatóság a maradékanyag meghatározásának módosítását javasolta, valamint megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre bizonyos információk, és hogy a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség a következőkre meghatározott MRL-ek tekintetében: citrusfélék, alma, körte, birsalma, naspolya, japán naspolya, kajszibarack, cseresznye, őszibarack, szilva, csemegeszőlő, borszőlő, szamóca, feketeszeder, hamvas szeder, málna, fürtös áfonya, tőzegáfonya, ribiszke (fekete, piros és fehér), köszméte/egres, csipkebogyó, faeper, azarólgalagonya, fekete bodza, paradicsom, paprika, padlizsán, uborka, apró uborka, cukkini, (friss, hüvelyes) bab, komló, szarvasmarha máj- és veseszövetei, juh máj- és veseszövetei, kecske máj- és veseszövetei. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni. A Hatóság megállapította, hogy a fán termő héjas gyümölcsűek, a kumkvat/japán törpemandarin, az avókádó, a burgonya, a gumós zeller, az okra/bámia, a dinnye, a sütőtök és a (friss, hüvely nélküli) bab tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem álltak rendelkezésre információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. A szóban forgó termékekre vonatkozó MRL-eket ezért a meghatározási határnak megfelelő értéken kell megállapítani. Figyelembe véve a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó, az Egyesült Államok által az indokolással ellátott vélemény közzétételét követően rendelkezésre bocsátott további információkat, a citrusfélék, a mandula, az alma, a körte, a cseresznye és a tőzegáfonya vonatkozásában az MRL-eket a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében a jelenlegi szinten kell rögzíteni. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni.

(3)

A triadimenol tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet (3) 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt adott ki. A Hatóság a maradékanyag meghatározásának módosítását javasolta, valamint megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre bizonyos információk, és hogy a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség a következőkre meghatározott MRL-ek tekintetében: alma, csemegeszőlő, borszőlő, szamóca, feketeszeder, ribiszke, köszméte/egres, karórépa, tarlórépa, paradicsom, paprika, padlizsán, uborka, apró uborka, cukkini, dinnye, sütőtök, görögdinnye, articsóka, repcemag, szemes árpa, szemes zab, szemes rozs, szemes búza, komló, cukorrépa, sertés izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, szarvasmarha izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, juh izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, kecske izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, baromfi izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, tehén-, juh-, kecske- és lótej, valamint madártojások. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni. A Hatóság megállapította, hogy a banán, az ananász, az okra/bámia, a kelbimbó, póréhagyma, a pohánkamag, a szemes köles, a szemes cirok és a kávébab tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. A szóban forgó termékekre vonatkozó MRL-eket ezért a meghatározási határnak megfelelő értéken kell megállapítani.

(4)

A 2004/129/EK bizottsági határozat (4) rendelkezett a triadimefon 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadásáról. Valamennyi, hatóanyagként triadimefont tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó érvényes engedély visszavonásra került. A 396/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 17. cikkének megfelelően az erre a hatóanyagra vonatkozó, a szóban forgó rendelet II. mellékletében és a III. melléklet B. részében található MRL-eket el kell hagyni.

(5)

Azon termékek tekintetében, amelyeken a szóban forgó növényvédő szer használata nem engedélyezett, és amelyekre vonatkozóan nincs hatályban import tűréshatár vagy CXL (Codex maximum residue limits, a Codex által meghatározott maximális maradékanyag-határértékek), az MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértéken kell megállapítani.

(6)

A Bizottság konzultációt folytatott a növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó uniós referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e az egyes meghatározási határok kiigazítása. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi meghatározási határokat kell megállapítani.

(7)

Az MRL-ekre vonatkozó megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a kérdés szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve – eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(8)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(9)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(11)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A valamennyi termékben, illetve azok felületén előforduló fenpiroximát, triadimenol és triadimefon hatóanyag tekintetében azon termékekre, amelyeket 2017. október 27. előtt állítottak elő, a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. október 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (A fenpiroximát szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal (2015); 14(1):4382.

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (A triadimenol szermaradék-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálata). EFSA Journal (2016); 14(1):4377.

(4)  A Bizottság 2004/129/EK határozata (2004. január 30.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 37., 2004.2.10., 37. o.).


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a fenpiroximátra és a triadimenolra vonatkozó alábbi oszlopokkal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Fenpiroximát (A) (F) (R)

Triadimenol (izomerhányadtól függetlenül)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0110000

Citrusfélék

0,5 (+)

0,01  (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

 

0110020

Narancs

 

 

0110030

Citrom

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

0110050

Mandarin

 

 

0110990

Egyéb

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0,01  (*1)

0120010

Mandula

0,05  (*1) (+)

 

0120020

Paradió/brazil dió

0,01  (*1)

 

0120030

Kesu/kesudió

0,01  (*1)

 

0120040

Gesztenye

0,01  (*1)

 

0120050

Kókuszdió

0,01  (*1)

 

0120060

Mogyoró

0,01  (*1)

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,01  (*1)

 

0120080

Pekándió

0,01  (*1)

 

0120090

Fenyőmag

0,01  (*1)

 

0120100

Pisztácia

0,01  (*1)

 

0120110

Dió

0,01  (*1)

 

0120990

Egyéb

0,01  (*1)

 

0130000

Almatermésűek

 

 

0130010

Alma

0,3 (+)

0,2 (+)

0130020

Körte

0,3 (+)

0,01  (*1)

0130030

Birsalma

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130040

Naspolya

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130050

Japán naspolya

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130990

Egyéb

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Csonthéjasok

 

0,01  (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,3 (+)

 

0140020

Cseresznye

2 (+)

 

0140030

Őszibarack

0,3 (+)

 

0140040

Szilva

0,1 (+)

 

0140990

Egyéb

0,01  (*1)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

0151000

a)

Szőlő

0,3

0,3 (+)

0151010

Csemegeszőlő

 (+)

 

0151020

Borszőlő

 (+)

 

0152000

b)

Szamóca

0,3 (+)

0,5 (+)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01  (*1)

0153010

Feketeszeder

0,7 (+)

 

0153020

Hamvas szeder

0,5 (+)

 

0153030

Málna (piros és sárga)

1,5 (+)

 

0153990

Egyéb

0,01  (*1)

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

0154010

Fürtös áfonya

0,4 (+)

0,9 (+)

0154020

Tőzegáfonya

0,5 (+)

0,01  (*1)

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154050

Csipkebogyó

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154080

Fekete bodza

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154990

Egyéb

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

0161010

Datolya

 

 

0161020

Füge

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

0161990

Egyéb

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

0162040

Fügekaktusz

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

0162990

Egyéb

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

0163010

Avokádó

 

 

0163020

Banán

 

 

0163030

Mangó

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

0163070

Guáva/guajava

 

 

0163080

Ananász

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

0163100

Durián

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

 

0163990

Egyéb

 

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01  (*1)

 

0211000

a)

burgonya

 

0,01  (*1)

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

0,01  (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

0212990

Egyéb

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

0213010

Cékla

 

0,01  (*1)

0213020

Sárgarépa

 

0,01  (*1)

0213030

Gumós zeller

 

0,01  (*1)

0213040

Torma

 

0,01  (*1)

0213050

Csicsóka

 

0,01  (*1)

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0,01  (*1)

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0,01  (*1)

0213080

Retek

 

0,01  (*1)

0213090

Bakszakáll

 

0,01  (*1)

0213100

Karórépa

 

0,3 (+)

0213110

Tarlórépa

 

0,3 (+)

0213990

Egyéb

 

0,01  (*1)

0220000

Hagymafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Fokhagyma

 

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

0220990

Egyéb

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

 

0231010

Paradicsom

0,2 (+)

0,3 (+)

0231020

Étkezési paprika

0,3 (+)

0,5 (+)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,2 (+)

0,3 (+)

0231040

Okra/bámia

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Egyéb

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,08

0,15

0232010

Uborka

 (+)

 (+)

0232020

Apró uborka

 (+)

 (+)

0232030

Cukkini

 (+)

 (+)

0232990

Egyéb

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,01  (*1)

0,2

0233010

Dinnye

 

 (+)

0233020

Sütőtök

 

 (+)

0233030

Görögdinnye

 

 (+)

0233990

Egyéb

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

0241020

Karfiol

 

 

0241990

Egyéb

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

0242990

Egyéb

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

0243020

Kel

 

 

0243990

Egyéb

 

 

0244000

d)

karalábé

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Galambbegysaláta

 

 

0251020

Fejes salátafélék

 

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

 

0251070

Vörös mustár

 

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

 

0251990

Egyéb

 

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spenótfélék

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Egyéb

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Turbolya

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

0256050

Zsálya

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

0256100

Tárkony

 

 

0256990

Egyéb

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

0,01  (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

0,7 (+)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,01  (*1)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

0,01  (*1)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,01  (*1)

 

0260050

Lencse

0,01  (*1)

 

0260990

Egyéb

0,01  (*1)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

 

0270010

Spárga

 

0,01  (*1)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0,01  (*1)

0270030

Szárzeller

 

0,01  (*1)

0270040

Olasz édeskömény

 

0,01  (*1)

0270050

Articsóka

 

0,7 (+)

0270060

Póréhagyma

 

0,01  (*1)

0270070

Rebarbara

 

0,01  (*1)

0270080

Bambuszrügy

 

0,01  (*1)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

0,01  (*1)

0270990

Egyéb

 

0,01  (*1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

HÜVELYESEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bab

 

 

0300020

Lencse

 

 

0300030

Borsó

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

0300990

Egyéb

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (*1)

 

0401000

Olajos magvak

 

 

0401010

Lenmag

 

0,01  (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0,01  (*1)

0401030

Mák

 

0,01  (*1)

0401040

Szezámmag

 

0,01  (*1)

0401050

Napraforgómag

 

0,01  (*1)

0401060

Repcemag

 

0,05  (*1) (+)

0401070

Szójabab

 

0,01  (*1)

0401080

Mustármag

 

0,01  (*1)

0401090

Gyapotmag

 

0,01  (*1)

0401100

Tökmag

 

0,01  (*1)

0401110

Pórsáfránymag

 

0,01  (*1)

0401120

Borágó magja

 

0,01  (*1)

0401130

Gomborkamag

 

0,01  (*1)

0401140

Kendermag

 

0,01  (*1)

0401150

Ricinusbab

 

0,01  (*1)

0401990

Egyéb

 

0,01  (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,01  (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Egyéb

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01  (*1)

 

0500010

Árpa

 

0,05  (*1) (+)

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0,01  (*1)

0500030

Kukorica

 

0,01  (*1)

0500040

Köles

 

0,01  (*1)

0500050

Zab

 

0,05  (*1) (+)

0500060

Rizs

 

0,01  (*1)

0500070

Rozs

 

0,1 (+)

0500080

Cirok

 

0,01  (*1)

0500090

Búza

 

0,1 (+)

0500990

Egyéb

 

0,01  (*1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Tea

 

 

0620000

Kávébab

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

0631000

a)

virág

 

 

0631010

Kamilla

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

0631030

Rózsa

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

0631990

Egyéb

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Egyéb

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

0633990

Egyéb

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

0640000

Kakaóbab

 

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

0700000

KOMLÓ

15 (+)

15 (+)

0800000

FŰSZEREK

 

 

0810000

Mag

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ánizsmag

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

0810030

Zeller

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

0810050

Kömény

 

 

0810060

Kapor

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

0810990

Egyéb

 

 

0820000

Termés

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Szegfűbors

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

0820030

Kömény

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

 

0820070

Vanília

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Egyéb

 

 

0830000

Kéreg

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Fahéj

 

 

0830990

Egyéb

 

 

0840000

Gyökér- és rizóma

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gyömbér

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Torma

(+)

 (+)

0840990

Egyéb

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Bimbó

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

0850990

Egyéb

 

 

0860000

Virágbibe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Sáfrány

 

 

0860990

Egyéb

 

 

0870000

Magköpeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

0870990

Egyéb

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*1)

 

0900010

Cukorrépagyökér

 

0,1 (+)

0900020

Cukornád

 

0,01  (*1)

0900030

Cikóriagyökér

 

0,01  (*1)

0900990

Egyéb

 

0,01  (*1)

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

 

1011000

a)

sertés

0,01 (*1)

 

1011010

Izom

 

0,01  (*1) (+)

1011020

Zsírszövet

 

0,05  (*1) (+)

1011030

Máj

 

0,05  (*1) (+)

1011040

Vese

 

0,05  (*1) (+)

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,05  (*1)

1011990

Egyéb

 

0,05  (*1)

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

1012010

Izom

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1012020

Zsírszövet

0,01  (*1)

0,05  (*1) (+)

1012030

Máj

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1012040

Vese

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

0,05  (*1)

1012990

Egyéb

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1013000

c)

juh

 

 

1013010

Izom

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1013020

Zsírszövet

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1013030

Máj

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1013040

Vese

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

0,05  (*1)

1013990

Egyéb

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1014000

d)

kecske

 

 

1014010

Izom

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1014020

Zsírszövet

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1014030

Máj

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1014040

Vese

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

0,05  (*1)

1014990

Egyéb

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015000

e)

lófélék

 

 

1015010

Izom

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1015020

Zsírszövet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015030

Máj

0,08

0,05  (*1)

1015040

Vese

0,09

0,05  (*1)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

0,05  (*1)

1015990

Egyéb

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1016000

f)

baromfi

0,01 (*1)

 

1016010

Izom

 

0,01  (*1) (+)

1016020

Zsírszövet

 

0,05  (*1) (+)

1016030

Máj

 

0,05  (*1) (+)

1016040

Vese

 

0,05  (*1) (+)

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,05  (*1)

1016990

Egyéb

 

0,05  (*1)

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

1017010

Izom

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1017020

Zsírszövet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1017030

Máj

0,08

0,05  (*1)

1017040

Vese

0,09

0,05  (*1)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

0,05  (*1)

1017990

Egyéb

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1020000

Tej

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

 (+)

1020020

Juh

 

 (+)

1020030

Kecske

 

 (+)

1020040

 

 (+)

1020990

Egyéb

 

 

1030000

Madártojás

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1030010

Csirke

 

 

1030020

Kacsa

 

 

1030030

Liba

 

 

1030040

Fürj

 

 

1030990

Egyéb

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*1)

0,01  (*1)

b)

a triadimefonra és a triadimenolra vonatkozó oszlopot el kell hagyni.

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az A. részben a fenpiroximátra vonatkozó oszlopot el kell hagyni.

b)

a B részben a triadimefonra és a triadimenolra vonatkozó oszlopot el kell hagyni.

3.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a szöveg a triadimefonra vonatkozó alábbi oszloppal egészül ki.

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (2)

Triadimefon (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,01  (*2)

0110000

Citrusfélék

 

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

Almatermésűek

 

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb

 

0140000

Csonthéjasok

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0154080

Fekete bodza

 

0154990

Egyéb

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01  (*2)

0211000

a)

burgonya

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb

 

0220000

Hagymafélék

0,01  (*2)

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0220990

Egyéb

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*2)

0231000

a)

burgonyafélék

 

0231010

Paradicsom

 

0231020

Étkezési paprika

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

0231040

Okra/bámia

 

0231990

Egyéb

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye

 

0233020

Sütőtök

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*2)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01  (*2)

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejes salátafélék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*2)

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01  (*2)

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*2)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*2)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02  (*2)

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01  (*2)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01  (*2)

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0270030

Szárzeller

 

0270040

Olasz édeskömény

 

0270050

Articsóka

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

0270990

Egyéb

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*2)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01  (*2)

0300000

HÜVELYESEK

0,01  (*2)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (*2)

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0401030

Mák

 

0401040

Szezámmag

 

0401050

Napraforgómag

 

0401060

Repcemag

 

0401070

Szójabab

 

0401080

Mustármag

 

0401090

Gyapotmag

 

0401100

Tökmag

 

0401110

Pórsáfránymag

 

0401120

Borágó magja

 

0401130

Gomborkamag

 

0401140

Kendermag

 

0401150

Ricinusbab

 

0401990

Egyéb

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01  (*2)

0500010

Árpa

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0500030

Kukorica

 

0500040

Köles

 

0500050

Zab

 

0500060

Rizs

 

0500070

Rozs

 

0500080

Cirok

 

0500090

Búza

 

0500990

Egyéb

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05  (*2)

0610000

Tea

 

0620000

Kávébab

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb

 

0633000

c)

gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszeng

 

0633990

Egyéb

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

0640000

Kakaóbab

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

0700000

KOMLÓ

0,05  (*2)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,05  (*2)

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb

 

0820000

Termés

0,05  (*2)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Egyéb

 

0830000

Kéreg

0,05  (*2)

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb

 

0840000

Gyökér- és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (*2)

0840020

Gyömbér

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05  (*2)

0840040

Torma

(+)

0840990

Egyéb

0,05  (*2)

0850000

Bimbó

0,05  (*2)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb

 

0860000

Virágbibe

0,05  (*2)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb

 

0870000

Magköpeny

0,05  (*2)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*2)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

0,01  (*2)

1011020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1011030

Máj

0,05  (*2)

1011040

Vese

0,05  (*2)

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1011990

Egyéb

0,05  (*2)

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

0,01  (*2)

1012020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1012030

Máj

0,05  (*2)

1012040

Vese

0,05  (*2)

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1012990

Egyéb

0,05  (*2)

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

0,01  (*2)

1013020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1013030

Máj

0,05  (*2)

1013040

Vese

0,05  (*2)

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1013990

Egyéb

0,05  (*2)

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

0,01  (*2)

1014020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1014030

Máj

0,05  (*2)

1014040

Vese

0,05  (*2)

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1014990

Egyéb

0,05  (*2)

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

0,01  (*2)

1015020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1015030

Máj

0,05  (*2)

1015040

Vese

0,05  (*2)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1015990

Egyéb

0,05  (*2)

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

0,01  (*2)

1016020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1016030

Máj

0,05  (*2)

1016040

Vese

0,05  (*2)

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1016990

Egyéb

0,05  (*2)

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

0,01  (*2)

1017020

Zsírszövet

0,05  (*2)

1017030

Máj

0,05  (*2)

1017040

Vese

0,05  (*2)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

1017990

Egyéb

0,05  (*2)

1020000

Tej

0,01  (*2)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

Madártojás

0,01  (*2)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Liba

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05  (*2)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01  (*2)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01  (*2)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01  (*2)


(*1)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja

(**)

Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL vonatkozik.

(F)

=

zsírban oldódó

Fenpiroximát (A) (F) (R)

(A) Az uniós referencialaboratóriumok megállapították, hogy a M-3 metabolit referenciaszabványa kereskedelmi forgalomban nem áll rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett referenciaszabvány kereskedelmi forgalombanvaló elérhetőségét, amennyiben 2018. április 7-ig benyújtják, vagy, amennyiben a referenciaszabvány az említett időpontig kereskedelmi forgalomban nem áll rendelkezésre, annak hiányát.

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Fenpiroximát – kódok: 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fenpiroximát (M-3 metabolit, fenpiroximátként kifejezve (F))

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0110000

Citrusfélék

0110010

Grapefruitfélék

0110020

Narancs

0110030

Citrom

0110040

Zöld citrom/lime

0110050

Mandarin

0110990

Egyéb

0120010

Mandula

0130010

Alma

0130020

Körte

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0130030

Birsalma

0130040

Naspolya

0130050

Japán naspolya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140010

Sárgabarack/kajszi

0140020

Cseresznye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140030

Őszibarack

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140040

Szilva

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0152000

b)

Szamóca

0153010

Feketeszeder

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0153020

Hamvas szeder

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0153030

Málna (piros és sárga)

0154010

Fürtös áfonya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0154020

Tőzegáfonya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0154050

Csipkebogyó

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0154080

Fekete bodza

0231010

Paradicsom

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231020

Étkezési paprika

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0232010

Uborka

0232020

Apró uborka

0232030

Cukkini

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0260010

Bab (hüvelyben)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az anyagcserével, az analitikai módszerekkel, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0700000

KOMLÓ

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

1012030

Máj

1012040

Vese

1013030

Máj

1013040

Vese

1014030

Máj

1014040

Vese

Triadimenol (izomerhányadtól függetlenül)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0130010

Alma

0151000

a)

szőlő

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

0152000

b)

szamóca

0154010

Fürtös áfonya

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0213100

Karórépa

0213110

Tarlórépa

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231010

Paradicsom

0231020

Étkezési paprika

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0232010

Uborka

0232020

Apró uborka

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0232030

Cukkini

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0233010

Dinnye

0233020

Sütőtök

0233030

Görögdinnye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0270050

Articsóka

0401060

Repcemag

0500010

Árpa

0500050

Zab

0500070

Rozs

0500090

Búza

0700000

KOMLÓ

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0900010

Cukorrépagyökér

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

1011010

Izom

1011020

Zsírszövet

1011030

Máj

1011040

Vese

1012010

Izom

1012020

Zsírszövet

1012030

Máj

1012040

Vese

1013010

Izom

1013020

Zsírszövet

1013030

Máj

1013040

Vese

1014010

Izom

1014020

Zsírszövet

1014030

Máj

1014040

Vese

1016010

Izom

1016020

Zsírszövet

1016030

Máj

1016040

Vese

1020010

Szarvasmarha

1020020

Juh

1020030

Kecske

1020040

1030000

Madártojás

1030010

Csirke

1030020

Kacsa

1030030

Liba

1030040

Fürj

1030990

Egyéb”

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

(F)

=

zsírban oldódó

Fenpiroximát (A) (F) (R)

(A) Az uniós referencialaboratóriumok megállapították, hogy a M-3 metabolit referenciaszabványa kereskedelmi forgalomban nem áll rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett referenciaszabvány kereskedelmi forgalombanvaló elérhetőségét, amennyiben 2018. április 7-ig benyújtják, vagy, amennyiben a referenciaszabvány az említett időpontig kereskedelmi forgalomban nem áll rendelkezésre, annak hiányát.

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Fenpiroximát – kódok: 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fenpiroximát (M-3 metabolit, fenpiroximátként kifejezve (F))

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0110000

Citrusfélék

0110010

Grapefruitfélék

0110020

Narancs

0110030

Citrom

0110040

Zöld citrom/lime

0110050

Mandarin

0110990

Egyéb

0120010

Mandula

0130010

Alma

0130020

Körte

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0130030

Birsalma

0130040

Naspolya

0130050

Japán naspolya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140010

Sárgabarack/kajszi

0140020

Cseresznye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140030

Őszibarack

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0140040

Szilva

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0152000

b)

Szamóca

0153010

Feketeszeder

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0153020

Hamvas szeder

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0153030

Málna (piros és sárga)

0154010

Fürtös áfonya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0154020

Tőzegáfonya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0154050

Csipkebogyó

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0154080

Fekete bodza

0231010

Paradicsom

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231020

Étkezési paprika

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0232010

Uborka

0232020

Apró uborka

0232030

Cukkini

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0260010

Bab (hüvelyben)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az anyagcserével, az analitikai módszerekkel, a vetésforgóban termesztett növénykultúrák anyagcseréjével és a feldolgozott termékekben található szermaradékok jellegével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0700000

KOMLÓ

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

1012030

Máj

1012040

Vese

1013030

Máj

1013040

Vese

1014030

Máj

1014040

Vese

Triadimenol (izomerhányadtól függetlenül)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0130010

Alma

0151000

a)

szőlő

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

0152000

b)

szamóca

0154010

Fürtös áfonya

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0213100

Karórépa

0213110

Tarlórépa

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0231010

Paradicsom

0231020

Étkezési paprika

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0232010

Uborka

0232020

Apró uborka

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0232030

Cukkini

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0233010

Dinnye

0233020

Sütőtök

0233030

Görögdinnye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0270050

Articsóka

0401060

Repcemag

0500010

Árpa

0500050

Zab

0500070

Rozs

0500090

Búza

0700000

KOMLÓ

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással és a szermaradék egyszerre végrehajtási és kockázatértékelési célú elemzését végző szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

0900010

Cukorrépagyökér

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a tárolási stabilitással kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információt, amennyiben 2019. április 7-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.

1011010

Izom

1011020

Zsírszövet

1011030

Máj

1011040

Vese

1012010

Izom

1012020

Zsírszövet

1012030

Máj

1012040

Vese

1013010

Izom

1013020

Zsírszövet

1013030

Máj

1013040

Vese

1014010

Izom

1014020

Zsírszövet

1014030

Máj

1014040

Vese

1016010

Izom

1016020

Zsírszövet

1016030

Máj

1016040

Vese

1020010

Szarvasmarha

1020020

Juh

1020030

Kecske

1020040

1030000

Madártojás

1030010

Csirke

1030020

Kacsa

1030030

Liba

1030040

Fürj

1030990

Egyéb”

(*2)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja

(2)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

(F)

=

zsírban oldódó

Triadimefon (F)

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma”