14.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/77


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2078 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 10.)

az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való kiterjesztett felhasználása engedélyezéséről

(az értesítés a C(2017) 7391. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2011/762/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) a 258/97/EK rendelettel összhangban engedélyezte az élesztő-béta-glükánok új élelmiszer-összetevőként bizonyos élelmiszerekben, köztük italokban, valamint étrend-kiegészítőkben, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekben történő felhasználását.

(2)

2016. április 25-én a Leiber GmbH vállalat kérelmet nyújtott be Írország illetékes hatóságához az élesztő-béta-glükánok új élelmiszer-összetevőként való felhasználási módjainak és szintjeinek kiterjesztése iránt. A kérelmező különösen az élesztő-béta-glükánok további élelmiszer-kategóriákra történő kiterjesztését, valamint az élesztő-béta-glükánoknak a 2011/762/EU végrehajtási határozattal már engedélyezett élelmiszer-kategóriák tekintetében megállapított napi maximális felhasználási szintjei megemelését kérte.

(3)

2016. november 7-én Írország illetékes hatósága közzétette elsődleges értékelő jelentését. E jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy az élesztő-béta-glükánok felhasználásának és javasolt maximális felhasználási szintjeinek kiterjesztése megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében az új élelmiszerek vonatkozásában megállapított kritériumoknak.

(4)

A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést 2016. november 15-én továbbította a többi tagállam számára.

(5)

A 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében megállapított 60 napos időszakon belül több tagállam is indokolt kifogással élt. A kérelmező következésképpen az élelmiszer-kategóriák és a javasolt felhasználási szintek vonatkozásában módosította a kérelmet. E változtatás és a kérelmező által nyújtott kiegészítő információk eloszlatták az említett aggályokat a tagállamok és a Bizottság megelégedésére.

(6)

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) meghatározza az étrend-kiegészítőkre vonatkozó követelményeket. Az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) meghatározza a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadására vonatkozó követelményeket. Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelet (5) meghatározza a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó általános és tájékoztatási követelményeket. Ezek a jogszabályok az élesztő-béta-glükánokra is alkalmazhatók. Ezért az élesztő-béta-glükánokat engedélyezni kell az említett jogszabályokban, illetve a 258/97/EK rendelettel párhuzamosan alkalmazandó bármely egyéb jogszabályban megállapított követelmények sérelme nélkül.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/46/EK irányelvben, az 1925/2006/EK rendeletben és a 609/2013/EU rendeletben megállapított különleges rendelkezések sérelme nélkül az e határozat I. mellékletében meghatározott (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok forgalomba hozhatók az Unióban új élelmiszer-összetevőként az e határozat II. mellékletben meghatározott felhasználási célokra és az ugyanott megállapított maximális szinteken.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok megjelölése az élelmiszerek címkéjén: „(Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok”.

3. cikk

E határozat címzettje a Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Németország

Kelt Brüsszelben, 2017. november 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011/762/EU végrehajtási határozata (2011. november 24.) az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (HL L 313., 2011.11.26., 41. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.12., 35. o.).


I. MELLÉKLET

A (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ÉLESZTŐ-BÉTA-GLÜKÁNOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Leírás

A béta-glükánok összetett, nagy molekulatömegű (100–200 kDa) poliszacharidok, amelyek számos élesztőgomba és gabona sejtfalában megtalálhatók. Az „élesztő-béta-glükánok” kémiai neve (1-3), (1-6)-β-D-glükán.

A béta-glükánok egy β-1,6-kötésű elágazásokat tartalmazó, β-1,3-kötésű glükózláncokból álló alapvázból állnak, amelyekhez β-1,4-kötésű kitinmolekulák és mannoproteinek kapcsolódnak.

Ez az új élelmiszer a Saccharomyces cerevisiae élesztőből izolált, nagy tisztaságú (1,3)-(1,6)-β-D-glükán, amely vízben nem oldódik, azonban több folyékony mátrixban is diszpergálódik.

A (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok részletes leírása

Paraméter

Specifikációs értékek

Oldhatóság

Vízben nem oldódik, azonban több folyékony mátrixban is diszpergálódik

Kémiai adatok

(1,3)-(1,6)-β-D-glükán

> 80 %

Hamu

< 2 %

Nedvesség

< 6 %

Fehérjetartalom

< 4 %

Összes zsír

< 3 %

Mikrobiológiai adatok

Összcsíraszám

< 1 000 CFU/g

Entero-bacteriaceae

< 100 CFU/g

Összes coliform:

< 10 CFU/g

Élesztő

< 25 CFU/g

Penész:

< 25 CFU/g

Salmonella spp.

25 g-ban nem mutatható ki

Escherichia coli

1 g-ban nem mutatható ki

Bacillus cereus

< 100 CFU/g

Staphylococcus aureus

1 g-ban nem mutatható ki

Nehézfémek

Ólom

< 0,2 mg/g

Arzén

< 0,2 mg/g

Higany

< 0,1 mg/g

Kadmium

< 0,1 mg/g


II. MELLÉKLET

A (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ÉLESZTŐ-BÉTA-GLÜKÁNOK ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSAI

Élelmiszer-kategória

Az élesztő-béta-glükánok maximális felhasználási szintjei

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket

1,275 g/nap 12 évnél idősebb gyermekeknél és felnőtteknél

0,675 g/nap 12 évnél fiatalabb gyermekeknél

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek

1,275 g/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek a csecsemők és kisgyermekek számára készült speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek kivételével

1,275 g/nap

Gyümölcs- és/vagy zöldséglevekből készült italok, beleértve a koncentrátumokat és a porított leveket

1,3 g/kg

Gyümölcsízű italok

0,8 g/kg

Kakaópor kakaós italok készítésére

38,3 g/kg (por)

Gabonaszeletek

6 g/kg

Reggeli gabonapelyhek

15,3 g/kg

Teljes kiőrlésű és magas rosttartalmú, instant, meleg reggelizőpelyhek

1,5 g/kg

„Cookie” (édes aprósütemény) típusú kekszek

2,2 g/kg

„Cracker” (sós aprósütemény) típusú kekszek

6,7 g/kg

Tejalapú italok

3,8 g/kg

Fermentált tejtermékek

3,8 g/kg

Tejtermék-analógok

3,8 g/kg

Egyéb italok

0,8 g/kg (fogyasztásra kész ital)

Szárított tej/tejpor

25,5 g/kg

Levesek és leveskeverékek

0,9 g/kg (fogyasztásra kész)

1,8 g/kg (kondenzált)

6,3 g/kg (por)

Csokoládé és édességek

4 g/kg

Proteinszeletek és -porok

19,1 g/kg

Dzsem, lekvár és más kenhető gyümölcskészítmények

11,3 g/kg