2.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/93


A TANÁCS (EU) 2017/946 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. május 18.)

a szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat felváltásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése szerint a 2008/615/IB határozat alapján nem kerülhet sor személyes adatok átadására mindaddig, amíg a határozat 6. fejezetében előírt általános adatvédelmi rendelkezéseket végre nem hajtották az adatátadásban érintett tagállamok területeinek nemzeti jogában.

(2)

A 2008/616/IB tanácsi határozat (3) 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2008/615/IB határozat 2. fejezete szerinti automatizált adatcserére vonatkozó, az (1) preambulumbekezdésben említett feltétel teljesülésének ellenőrzését egy kérdőíven, értékelő látogatáson és kísérleti adatcserén alapuló értékelő jelentés alapján kell elvégezni.

(3)

A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó kérdőív, értékelő látogatás és kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentéseket benyújtották a Tanácsnak.

(4)

A 2010/682/EU tanácsi határozat (4) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Szlovákia maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2010. november 8-tól kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(5)

A 2010/758/EU tanácsi határozat (5) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Bulgária maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2010. december 2-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(6)

A 2011/355/EU tanácsi határozat (6) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Franciaország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2011. június 9-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(7)

A 2011/434/EU tanácsi határozat (7) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy a Cseh Köztársaság maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2011. július 19-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(8)

A 2011/888/EU tanácsi határozat (8) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Litvánia maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2011. december 13-tól kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(9)

A 2012/46/EU tanácsi határozat (9) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Hollandia maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2012. január 23-tól kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(10)

A 2012/446/EU tanácsi határozat (10) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Magyarország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2012. július 24-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(11)

A 2012/672/EU tanácsi határozat (11) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Ciprus maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2012. október 25-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(12)

A 2012/710/EU tanácsi határozat (12) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Észtország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2012. november 13-tól kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(13)

A 2013/153/EU tanácsi határozat (13) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Málta maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2013. március 21-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(14)

A 2013/229/EU tanácsi határozat (14) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Románia maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2013. május 14-től kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(15)

A 2013/792/EU tanácsi határozat (15) elfogadásával a Tanács megállapította, hogy Finnország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt, az adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket, és 2013. december 16-tól kezdve jogosult a személyes adatoknak az utóbbi határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására, továbbá megállapította, hogy az értékelő jelentés jóváhagyására a 2008/615/IB határozat 25. cikke (2) bekezdésével összhangban sor került.

(16)

A C-14/15. és C-116/15. sz. egyesített ügyekben hozott, 2016. szeptember 22-i ítéletében az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése jogellenesen írja elő követelményként, hogy az említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket egyhangúlag kell elfogadni. A Tanács a 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU és 2013/792/EU határozatokat a 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése alapján fogadta el, ennélfogva azok eljárási hibán alapulnak.

(17)

Annak érdekében, hogy szavatolni lehessen a jogbiztonságot a személyes adatoknak a 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU és 2013/792/EU határozattal érintett tagállamok által végzett, a 2008/615/IB határozat szerinti átvétele és átadása tekintetében, az említett határozatokat fel kell váltani ezzel a határozattal.

(18)

A személyes adatok 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átvételének és átadásának folytonosságát biztosítandó, e határozat hatálybalépésének napjától a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat nem keletkeztet joghatást.

(19)

Ugyanezen okból e határozat hatálybalépése nem érintheti a tagállamok által a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat alapján végzett automatizált adatcserék érvényességét.

(20)

Ezenfelül azoknak a tagállamoknak, amelyek a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat alapján személyes adatokat vettek át, továbbra is jogosultnak kell lenniük ezeknek az adatoknak a 2008/615/IB határozat 26. cikkében meghatározott célokból történő, nemzeti szintű vagy tagállamok közötti további kezelésére.

(21)

A 2008/615/IB határozat 33. cikke végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra az említett határozat végrehajtásához – különösen a személyes adatoknak az említett határozatban előírt átadása és átvétele tekintetében – szükséges intézkedések elfogadása céljából. Mivel az e végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia Szlovákiára, Bulgáriára, Franciaországra, a Cseh Köztársaságra, Litvániára, Hollandiára, Magyarországra, Ciprusra, Észtországra, Máltára, Romániára és Finnországra vonatkozóan a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről annak érdekében, hogy e tagállamok a továbbiakban is folytathassák a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átadását és átvételét.

(22)

Dániára nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2008/615/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(23)

Az Egyesült Királyságra és Írországra nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, ezért részt vesznek ennek a 2008/615/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A daktiloszkópiai adatok automatizált keresése tekintetében Szlovákia, Bulgária, Franciaország, a Cseh Köztársaság, Litvánia, Hollandia, Magyarország, Ciprus, Észtország, Málta, Románia és Finnország továbbra is jogosult a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

(1)   E határozat hatálybalépésének napjától a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU határozat nem keletkeztet joghatást, ez azonban nem érinti a tagállamok által az említett határozatok alapján végzett automatizált adatcserék érvényességét.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdésben említett határozatok alapján személyes adatokat vettek át, továbbra is jogosultak ezen adatoknak a 2008/615/IB határozat 26. cikkében meghatározott célokból történő, nemzeti vagy tagállamok közötti szinten való további kezelésére.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ABELA


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  A 2017. április 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(4)  A Tanács 2010/682/EU határozata (2010. november 8.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Szlovákiával való megindításáról (HL L 293., 2010.11.11., 58. o.).

(5)  A Tanács 2010/758/EU határozata (2010. december 2.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Bulgáriával történő megindításáról (HL L 322., 2010.12.8., 43. o.).

(6)  A Tanács 2011/355/EU határozata (2011. június 9.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Franciaországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 161., 2011.6.21., 23. o.).

(7)  A Tanács 2011/434/EU határozata (2011. július 19.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 190., 2011.7.21., 72. o.).

(8)  A Tanács 2011/888/EU határozata (2011. december 13.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Litvániával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 344., 2011.12.28., 38. o.).

(9)  A Tanács 2012/46/EU határozata (2012. január 23.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Hollandiával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 26., 2012.1.28., 32. o.).

(10)  A Tanács 2012/446/EU határozata (2012. július 24.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 202., 2012.7.28., 23. o.).

(11)  A Tanács 2012/672/EU határozata (2012. október 25.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Ciprussal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 302., 2012.10.31., 11. o.).

(12)  A Tanács2012/710/EU határozata (2012. november 13.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Észtországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 321., 2012.11.20., 61. o.).

(13)  A Tanács 2013/153/EU határozata (2013. március 21.) daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Máltával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 86., 2013.3.26., 21. o.).

(14)  A Tanács 2013/229/EU határozata (2013. május 14.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Romániával való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 138., 2013.5.24., 11. o.).

(15)  A Tanács 2013/792/EU határozata (2013. december 16.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Finnországgal való automatizált adatcsere megindításáról (HL L 349., 2013.12.21., 103. o.).