31.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/36


Helyesbítés a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. szeptember 12-i (EU) 2016/1969 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 307., 2016. november 15. )

A 119–120. oldalon, az I. mellékletben, a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete helyébe lépő szöveg 3A001.g. pontjában:

a következő szövegrész:

„1.

a maximális bekapcsolási áramváltozási meredekség (di/dt) több mint 30 000 A/ms, a pozitív zárófeszültség pedig több mint 1 100 V; vagy

2.

a maximális bekapcsolási áramváltozási meredekség (di/dt) több mint 2 000 A/ms, és az alábbiak mindegyike fennáll:”

helyesen:

„1.

a maximális bekapcsolási áramváltozási meredekség (di/dt) több mint 30 000 A/ μs, a pozitív zárófeszültség pedig több mint 1 100 V; vagy

2.

a maximális bekapcsolási áramváltozási meredekség (di/dt) több mint 2 000 A/ μs, és az alábbiak mindegyike fennáll:”.

A 163. oldalon, az I. mellékletben, a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete helyébe lépő szöveg 6A003.a)3. pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

Mechanikus sáv (streak) kamerák, 10 mm/ms-ot meghaladó rögzítési sebességgel;”

helyesen:

„a)

Mechanikus sáv (streak) kamerák, 10 mm/μs-ot meghaladó rögzítési sebességgel;”.