2.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 60/57


Helyesbítés a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és a pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2016/34)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347., 2016. december 20. )

A 43. oldalon a 13. Cikkben:

a következő szövegrész:

„(2)   A 3. cikk b) pontjától, a 9. cikk (4) bekezdésétől, a 15. cikk (1) bekezdésétől és a 17. cikk (2) bekezdésétől eltérve a szintetikus instrumentumok értékelésére a következő alternatív módszer alkalmazható:”

helyesen:

„(2)   A 3. cikk (2) bekezdésétől, a 9. cikk (4) bekezdésétől, a 15. cikk (1) bekezdésétől és a 17. cikk (2) bekezdésétől eltérve a szintetikus instrumentumok értékelésére a következő alternatív módszer alkalmazható:”