5.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/124


Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

1.

A 873. oldalon, a 62-02. mellékletben, az INF-3 tértiáru-adatlap nyomtatvány eredeti példánya második oldalának szövege helyesen:
„A KIVITELI VÁMHIVATAL TELJES NEVE ÉS CÍME

MEGJEGYZÉSEK

1. rovat:

Adja meg a nevet vagy a cégnevet, valamint a pontos címet, ideértve a tagállamot is.

4. rovat:

Adja meg az áruk pontos adatait hagyományos kereskedelmi vagy tarifális megnevezésük szerint. A megnevezésnek meg kell egyeznie a kiviteli okmányon szereplővel.

5. és 6. rovat:

Adja meg a kiviteli okmányon szereplő mennyiséget.

7. rovat:

Tüntesse fel a kivitelkor érvényes statisztikai értéket a kiviteli tagállam pénznemében megadva.

8. rovat:

Adja meg azon nettó tömeg, térfogat stb. részleteit, amelyet az érintett személy újra be kíván hozni.

10. (c) rovat:

Ez a rovat azokra az árukra vonatkozik, amelyeket különleges rendeltetésükre való tekintettel, teljes vagy részleges behozatali vámmentesség mellett bocsátottak szabad forgalomba a Közösségben.

10. (d) rovat:

Ez a rovat az áruk kivitelük időpontjában fennálló helyzetére vonatkozik.


AZ ÚJRABEHOZATALI VÁMHIVATAL MEGKERESÉSE

Az alábbiakban megnevezett újrabehozatali hivatal kéri:

az adatlap hitelességének és a benne foglalt adatok helyességének megerősítését (1)

a következő adatok benyújtását (1):

(1)

A nem kívánt rész törlendő.

Az újrabehozatali vámhivatal teljes neve és címe

Kelt … (hely), … (dátum)

(aláírás)

(bélyegző)

AZ ILLETÉKES HATÓSÁG VÁLASZA

Az adatlap hiteles, és a benne foglaltak helytállóak (1). Az adatlap a következő megjegyzésekre ad okot (1):

Egyéb kért információ (1):

(1)

A nem kívánt rész törlendő.

Az illetékes hatóság teljes neve és pontos címe

Kelt … (hely), … (dátum)

(aláírás)

(bélyegző)


ÚJRABEHOZATAL

Újra behozott mennyiség

Az újrabehozatali okmány hivatkozási száma, dátuma és típusa, az újrabehozatali hivatal aláírása és bélyegzője”

 

 

2.

A 875. oldalon a 62-02. mellékletben az INF-3 tértiáru-adatlap nyomtatvány másolati példánya második oldalának szövege helyesen:
„A KIVITELI VÁMHIVATAL TELJES NEVE ÉS CÍME

MEGJEGYZÉSEK

1. rovat:

Adja meg a nevet vagy a cégnevet, valamint a pontos címet, ideértve a tagállamot is.

4. rovat:

Adja meg az áruk pontos adatait hagyományos kereskedelmi vagy tarifális megnevezésük szerint. A megnevezésnek meg kell egyeznie a kiviteli okmányon szereplővel.

5. és 6. rovat:

Adja meg a kiviteli okmányon szereplő mennyiséget.

7. rovat:

Tüntesse fel a kivitelkor érvényes statisztikai értéket a kiviteli tagállam pénznemében megadva.

8. rovat:

Adja meg azon nettó tömeg, térfogat stb. részleteit, amelyet az érintett személy újra be kíván hozni.

10. (c) rovat:

Ez a rovat azokra az árukra vonatkozik, amelyeket különleges rendeltetésükre való tekintettel, teljes vagy részleges behozatali vámmentesség mellett bocsátottak szabad forgalomba a Közösségben.

10. (d) rovat:

Ez a rovat az áruk kivitelük időpontjában fennálló helyzetére vonatkozik.


AZ ÚJRABEHOZATALI VÁMHIVATAL MEGKERESÉSE

Az alábbiakban megnevezett újrabehozatali hivatal kéri:

az adatlap hitelességének és a benne foglalt adatok helyességének megerősítését (1)

a következő adatok benyújtását (1):

(1)

A nem kívánt rész törlendő.

Az újrabehozatali vámhivatal teljes neve és címe

Kelt … (hely), … (dátum)

(aláírás)

(bélyegző)

AZ ILLETÉKES HATÓSÁG VÁLASZA

Az adatlap hiteles, és a benne foglaltak helytállóak (1). Az adatlap a következő megjegyzésekre ad okot (1):

Egyéb kért információ (1):

(1)

A nem kívánt rész törlendő.

Az illetékes hatóság teljes neve és pontos címe

Kelt … (hely), … (dátum)

(aláírás)

(bélyegző)


ÚJRABEHOZATAL

Újra behozott mennyiség

Az újrabehozatali okmány hivatkozási száma, dátuma és típusa, az újrabehozatali hivatal aláírása és bélyegzője”