30.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/62


Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

1.

Az 1. oldalon a (3) preambulumbekezdésben, a 2. oldalon a (10) preambulumbekezdésben, a 3. oldalon a (19) preambulumbekezdésben, az 5. oldalon a (34) preambulumbekezdésben, az 59. oldalon a 119. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésének b) és c) pontjában, a 61. oldalon a 122. cikk első bekezdésében, a 70. oldalon a 148. cikk (3) bekezdésében, a 72. oldalon a 149. cikk (2) bekezdésében, a 77. oldalon a 163. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 86. oldalon a 183. cikk c) pontjában, a 97. oldalon a 220. cikk a) pontjában, a 136. oldalon az A táblázat 4c oszlopához fűzött megjegyzések második mondatában, a 401. oldalon a 22-11. mellékletben a 2. megjegyzés 2.1. pontjában, az 517. oldalon a 32-01. melléklet (7) bekezdésében, az 518. oldalon a 32-02. melléklet (3) bekezdésében és az 519. oldalon a 32-03. melléklet (7) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… egy, a …”

helyesen:

„… a …”.

2.

A 8. oldalon az 1. cikk 19. pontjának a) és c) alpontjában:

a következő szövegrész:

„… az áru egy, az …”

helyesen:

„… az árunak az …”.

3.

A 38. oldalon a 68. cikk első bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a kedvezményezett ország vagy terület vagy az Unió területén”

helyesen:

„… a kedvezményezett országban vagy területen vagy az Unió területén”.

4.

A 38. oldalon a 69. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„… csővezetéken egy, az exportáló kedvezményezett ország vagy terület vagy az Unió területén kívüli területen keresztül …”

helyesen:

„… csővezetéken az exportáló kedvezményezett országon vagy területen kívüli vagy az Unió területén kívüli területen keresztül …”.

5.

Az 59. oldalon a 119. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontjában, a 61. oldalon a 122. cikk első bekezdésében, a 66. oldalon a 136. cikk (1) bekezdésének j) pontjában, a 77. oldalon a 163. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 79. oldalon a 167. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, a 86. oldalon a 183. cikk bevezető fordulatában, a 94. oldalon a 212. cikk (3) bekezdése első albekezdése b) pontjában és második albekezdésében, a 95. oldalon a 216. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában, a 96. oldalon a 218. cikk (1) bekezdésének első és második albekezdésében, a 98. oldalon a 226. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában, a 99. oldalon a 227. cikk a) pontjában és a 229. cikk a) és b) pontjában, a 100. oldalon a 230. cikk a) és b) pontjában, a 105. oldalon a 245. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában és a 106. oldalon a 245. cikk (2) bekezdésének d) pontjában:

a következő szövegrész:

„… egy, az …”

helyesen:

„… az …”.

6.

A 93. oldalon a 210. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a szállítótartályokat egy, az Unió vámterületén letelepedett személynek vagy egy, az Unió vámterületén kívül letelepedett, az Unió vámterületén képviselővel rendelkező személynek nyomon kell követnie”

helyesen:

„… a szállítótartályokat az Unió vámterületén letelepedett személynek vagy az Unió vámterületén kívül letelepedett, az Unió vámterületén képviselővel rendelkező személynek nyomon kell követnie”.

7.

A 94. oldalon a 212. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a szállítóeszköz az Unió vámterületén kívül, egy, az Unió vámterületén kívül letelepedett személy nevére van nyilvántartásba véve, vagy ha nincs nyilvántartásba véve, akkor egy, az Unió vámterületén kívül letelepedett személy tulajdonában van;”

helyesen:

„a szállítóeszköz az Unió vámterületén kívül, az Unió vámterületén kívül letelepedett személy nevére van nyilvántartásba véve, vagy ha nincs nyilvántartásba véve, akkor az Unió vámterületén kívül letelepedett személy tulajdonában van;”.

8.

A 98. oldalon a 226. cikk (1) bekezdése b) pontjában:

a következő szövegrész:

„egy, az Unió vámterületén kívül letelepedett személy vagy olyan személy hozza be, aki a felszerelés Unió vámterületén letelepedett tulajdonosának munkavállalója;”

helyesen:

„az Unió vámterületén kívül letelepedett személy vagy a tulajdonosnak az Unió vámterületén letelepedett munkavállalója hozza be;”.

9.

A 100. oldalon a 234. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A tulajdonos által bevizsgálás céljából egy, a bevizsgálás után az áru megvásárlására jogosult, az Unióban lévő személy számára szállított áruk számára teljes mentességet kell biztosítani a behozatali vám alól.”

helyesen:

„A tulajdonos által bevizsgálás céljából a bevizsgálás után az áru megvásárlására jogosult, az Unióban lévő személy részére szállított áruk számára teljes mentességet kell biztosítani a behozatali vám alól.”.