2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/35


Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

A 109. oldalon, a tartalomjegyzékben, a II. címben a „22-13. MELLÉKLET: Számlanyilatkozat 514” törlésre kerül.

Az 514. oldalon a 22-13 melléklet törlésre kerül.