16.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2345 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 15.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) III. melléklete meghatározza azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(2)

Costa Rica, Tunézia, az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság jelezték, hogy a „BCS Öko-Garantie GmbH” ellenőrző szerv neve „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”-ra változott.

(3)

Argentína arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a „Letis SA” ellenőrző szerv internetes elérhetősége változott.

(4)

Az Ausztrália által benyújtott információk szerint az ausztrál illetékes hatóság internetcíme megváltozott. Ezenfelül az „AQIS” ellenőrző hatóság megszűnt, így azt el kell távolítani az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletéből.

(5)

Kanada tájékoztatása szerint a „SAI Global Certification Services Limited” ellenőrző szerv megszűnt, így azt el kell távolítani az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletéből. Ezentúl egy új ellenőrző szerv, a „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)” nevét kell feltüntetni az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében.

(6)

Costa Rica arról is értesítette a Bizottságot, hogy a „Servicio Fitosanitario del Estado” ellenőrző hatóság internetes elérhetősége megváltozott.

(7)

India tájékoztatása szerint az indiai illetékes hatóság visszavonta a „Biocert India Pvt. Ltd, Indore” és a „TUV India Pvt. Ltd” ellenőrző szervek elismerését, így ezeket el kell távolítani az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletéből. Az indiai illetékes hatóság három új ellenőrző szervet ismert el, melyeket szerepeltetni kell az említett mellékletben, nevezetesen: „Odisha State Organic Certification Agency”, „Gujarat Organic Products Certification Agency” és „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

A Japán által benyújtott információk szerint az egyik illetékes hatóság neve megváltozott.

(9)

Tunézia tájékoztatása szerint a tunéziai illetékes hatóság internetcíme megváltozott.

(10)

Az Egyesült Államok által benyújtott információk alapján a „Department of Plant Industry” ellenőrző szerv neve „Clemson University”-re változott, az „Indiana Certified Organic LLC” ellenőrző szerv neve „Ecocert ICO, LLC”-re változott, a „Marin County” ellenőrző szerv neve „Marin Organic Certified Agriculture”-ra változott, az „OIA North America, LLC” ellenőrző szerv neve „Americert International (AI)”-ra változott. Megszűnt továbbá az „Organic National & International Certifiers (ON&IC)” ellenőrző szerv, így azt el kell távolítani az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletéből.

(11)

A Koreai Köztársaság tájékoztatása szerint a koreai illetékes hatóság két újabb ellenőrző szervet ismert el, amelyeket fel kell sorolni az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében, ezek a „Neo environmentally-friendly” és a „Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete meghatározza azon ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki harmadik országokban.

(13)

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azon termékek esetében, amelyek behozatalára nem a 32. cikk értelmében kerül sor, és nem is a 33. cikk (2) bekezdése szerint elismert harmadik országból, a Bizottság ismerheti el azon ellenőrző hatóságokat és ellenőrző szerveket, amelyek jogosultak a termékek behozatalával és az egyenértékű garanciák nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az 1235/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy egy ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet nem lehet elismerni olyan harmadik országból származó termék tekintetében, amely szerepel a rendelet III. mellékletében az elismert harmadik országok jegyzékében, sem olyan termékkategória tekintetében, amelynek a tekintetében az adott harmadik ország elismert.

(14)

Mivel Kanada és Japán is elismert harmadik országok a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése értelmében, és az A termékkategória tekintetében szerepelnek az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében, úgy tűnik, ezt az előírást a múltban nem vették következetesen figyelembe az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alábbi ellenőrző szerveknek a Kanadából illetve Japánból származó, az A termékkategóriába tartozó termékek tekintetében való elismerése kapcsán: „CCOF Certification Services”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Organic crop improvement association” és „Quality Assurance International”.

(15)

A Bizottság már felvette a kapcsolatot ezekkel az ellenőrző szervekkel, és tájékoztatta őket arról a szándékáról, hogy az A termékkategória vonatkozásában Kanada és Japán tekintetében visszavonja az elismerésüket. A beérkezett észrevételeket kellő figyelemmel megvizsgálta.

(16)

Az „Afrisco Certified Organic, CC” úgy tájékoztatta a Bizottságot, hogy az elismerése szerinti egyik harmadik országban sem foglalkozik már hitelesítéssel, így azt el kell távolítani az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletéből.

(17)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Agreco R.F. Göderz GmbH” részéről adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A beérkezett információk alapján indokoltnak tartja kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és D termékkategóriák tekintetében Oroszországra, a D termékkategória tekintetében pedig Bolíviára, Bosznia-Hercegovinára, a Dominikai Köztársaságra, Ecuadorra, Egyiptomra, Grúziára, Indonéziára, Kazahsztánra, Kirgizisztánra, Madagaszkárra, Montenegróra, Perura, Szerbiára, Tanzániára, Thaiföldre, Togóra, Türkmenisztánra, Üzbegisztánra és Venezuelára.

(18)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Australia Certified Organic” részéről adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni a szervezet elismerésének földrajzi hatályát a B termékkategória tekintetében Kínára és Vanatura, a D termékkategória tekintetében pedig a Cook-szigetekre.

(19)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Bio.inspecta AG” részéről adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A beérkezett információk alapján indokoltnak tartja kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Bosznia-Hercegovinára, Marokkóra és az Egyesült Arab Emírségekre.

(20)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Bureau Veritas Certification France SAS” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és azt a Bizottság megvizsgálta. A beérkezett információk alapján indokolt elismerni a „Bureau Veritas Certification France SAS” szervezetet az A és a D termékkategória tekintetében Madagaszkár, Mauritius, Monaco, Marokkó és Nicaragua, a C termékkategória tekintetében Madagaszkár és Nicaragua, az E termékkategória tekintetében pedig Mauritius vonatkozásában.

(21)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni a szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Montenegróra, Nepálra, a megszállt palesztin területekre és Pakisztánra, az A, a B és a D termékkategória tekintetében Kamerunra és Nigériára, a C termékkategória tekintetében pedig Kínára és Tajvanra.

(22)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte a kérelem vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi körét a D termékkategória tekintetében Kolumbiára.

(23)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Control Union Certifications” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A beérkezett információk alapján indokoltnak tűnik kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, Dés F termékkategóriák tekintetében Beninre, Botswanára, Kamerunra, Kubára, Curaçaóra, Haitire, Kenyára, Lesothóra, Malawira, Mongóliára, Marokkóra, Namíbiára, Szenegálra, Suriname-ra, Szváziföldre, Tajvanra, Togóra és Zimbabwéra, az A, B, C, D, E és F termékkategóriák tekintetében Örményországra és Kazahsztánra, az A, B, C, D és F termékkategóriák tekintetében pedig Irakra.

(24)

A „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” úgy tájékoztatta a Bizottságot, hogy az elismerése szerinti egyetlen harmadik országban, a Koreai Köztársaságban a továbbiakban nem foglalkozik hitelesítéssel, így nem szükséges többé szerepeltetni az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében.

(25)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Ecocert SA” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi körét az alábbiak szerint: az A termékkategória tekintetében Botswanára, az A és D termékkategória tekintetében Örményországra, Belize-re, a Zöld-foki-szigetekre, a Közép-Afrikai Köztársaságra, Kongóra (Brazzaville), a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Salvadorra, Egyenlítői Guineára, Grúziára, Guinea-Bissaura, Honduras-ra, Hong Kongra, Libériára, Mauritániára, Burma/Mianmarra, Nicaraguára, Panamára, Szamoára, a Seychelle-szigetekre, Szingapúrra, Srí Lankára, Suriname-ra, Tádzsikisztánra, Kelet-Timorra és Venezuelára, az A, B és D termékkategóriák tekintetében Afganisztánra és Sierra Leone-ra, az A, D és E termékkategóriák tekintetében Türkmenisztánra, a B termékkategória tekintetében Beninre, Kamerunra, Kolumbiára, Elefántcsontpartra, Ecuadorra, Indonéziára, Monacóra, a Fülöp-szigetekre, Szerbiára, Tunéziára, Vietnamra és Zambiára, a C termékkategória tekintetében a Koreai Köztársaságra, a D termékkategória tekintetében Csádra, Etiópiára, Mongóliára, Namíbiára, Nigerre, Nigériára, Pakisztánra és Vanatura, az E termékkategória tekintetében Indiára, Kirgizisztánra, Marokkóra, Szíriára, Thaiföldre és Uruguayra, a B és E termékkategóriák tekintetében Kenyára, Paraguayra és Ugandára, a B, D és E termékkategóriák tekintetében Ukrajnára, a B, E és F termékkategóriák tekintetében Burkina Fasóra, Mexikóra és Perura, a D és E termékkategóriák tekintetében Kazahsztánra, Oroszországra és Üzbegisztánra, az E és F termékkategóriák tekintetében Madagaszkárra.

(26)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „IMO Control Latinoamérica Ltda.” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte a kérelem vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi körét az A és a D termékkategória tekintetében Belize-re. Az „IMO Control Latinoamérica Ltda.” emellett arról is beszámolt, hogy internetcíme megváltozott.

(27)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Gambiára, Libériára, Pakisztánra, Tádzsikisztánra, Türkmenisztánra és Üzbegisztánra, az A, D és E termékkategóriák tekintetében Kazahsztánra, a B termékkategória tekintetében Guatemalára, Kirgizisztánra, Perura és Oroszországra, az E termékkategória tekintetében pedig az Egyesült Arab Emírségekre.

(28)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Mayacert” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és a Bizottság megvizsgálta e kérelmet. A beérkezett információk alapján indokolt elismerni a „Mayacert” szervezetet az A, B és D termékkategóriák tekintetében Mexikó vonatkozásában, az A és D termékkategóriák tekintetében Guatemala, Honduras és Nicaragua vonatkozásában, a D termékkategória tekintetében pedig Kolumbia, a Dominikai Köztársaság és Salvador vonatkozásában.

(29)

A „Onecert, Inc” arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy neve „OneCert International PVT Ltd.”-re változott, és címe is módosult.

(30)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Organic Standard” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és D termékkategóriák tekintetében Tádzsikisztánra, az E termékkategória tekintetében pedig Kazahsztánra és Oroszországra.

(31)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Organización Internacional Agropecuaria” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk vizsgálata alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategóriák tekintetében Chilére, Ecuadorra és Perura.

(32)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „ORSER” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és a Bizottság megvizsgálta e kérelmet. A beérkezett információk alapján indokolt elismerni az „ORSER”-t az A és a D termékkategória tekintetében Törökország vonatkozásában.

(33)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre Japán tekintetében a D termékkategória vonatkozásában való felvételére vonatkozóan, és a Bizottság megvizsgálta e kérelmet. A (13) preambulumbekezdésben említetteknek megfelelően az 1235/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy egy ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet nem lehet elismerni olyan harmadik országból származó termék tekintetében, amely szerepel a rendelet III. mellékletében az elismert harmadik országok jegyzékében, sem olyan termékkategória tekintetében, amelynek a tekintetében az adott harmadik ország elismert. A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően Japán az egyenértékűség tekintetében elismert harmadik ország, és szerepel a rendelet mellékletében a D termékkategória tekintetében. Azonban mivel az elismerés nem terjed ki valamennyi Japánba legálisan behozható és ott feldolgozható összetevőre, mégis indokolt elismerést adni az ellenőrző szerveknek azon feldolgozott termékek tekintetében, amelyekre nem vonatkozik az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete szerinti, a D termékkategóriára vonatkozó elismerés, hogy ne fordulhasson elő, hogy olyan, Japánból származó termékek, amelyek előállításához az említett melléklet szerinti elismerés hatálya alá nem tartozó összetevőt importálnak és használnak fel, nem hozhatók be az Unióba A kapott információk fényében indokolt elismerni az „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” szervezetet Japán vonatkozásában a borok kivételével a D termékkategória tekintetében, amennyiben ezekre a termékekre nem vonatkozik a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerinti, az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében felsorolt elismerés.

(34)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „QC&I” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte e kérelem vizsgálatát. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi körét a D termékkategória tekintetében a borra.

(35)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Quality Partner” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és a Bizottság megvizsgálta e kérelmet. A beérkezett információk alapján indokolt elismerni a „Quality Partner”-t a C és a D termékkategória tekintetében Indonézia vonatkozásában.

(36)

Az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletét mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(37)

Annak érdekében, hogy az érintett ellenőrző szervek megtehessék az A termékkategóriára vonatkozó elismerés Kanada és Japán tekintetében való megvonása következtében szükségessé váló üzleti lépéseket, rendelkezni kell arról, hogy a IV. melléklet ezzel kapcsolatos módosításának e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónap elteltével kell alkalmazandónak lennie.

(38)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A II. melléklet 6., 13., 14., 15., 16., 17. d), 20. és 25. pontja e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónap elteltével alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Argentínára vonatkozó bejegyzés 5. pontjában a „Letis SA” ellenőrző szerv internetes elérhetősége „www.letis.org”-ra változik.

2.

Az Ausztráliára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 4. pontban az illetékes hatóság internetcíme helyébe az alábbi lép:

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”;

b)

az 5. pontban az AU-BIO-002-re vonatkozó sort el kell hagyni.

3.

A Kanadára vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a CA-ORG-020-ra vonatkozó sort el kell hagyni;

b)

a táblázat a következő sorral egészül ki:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

4.

A Costa Ricára vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a CR-BIO-001-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderio

www.sfe.go.cr”

b)

a CR-BIO-002-re vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

5.

Az Indiára vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

az IN-ORG-019 és IN-ORG-022-re vonatkozó sorokat el kell hagyni;

b)

a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

6.

A Japánra vonatkozó bejegyzés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Illetékes hatóságok: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html és Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”.

7.

A Tunéziára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 4. pontban az illetékes hatóság internetcíme helyébe az alábbi lép:

„www.agriculture.tn és www.onagri.tn”;

b)

az 5. pontban a TN-BIO-003-ra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

8.

Az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a US-ORG-004-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

b)

a US-ORG-009-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

c)

a US-ORG-009-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

d)

a US-ORG-009-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

e)

a US-ORG-009-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

f)

a US-ORG-045-re vonatkozó sort el kell hagyni.

9.

A Koreai Köztársaságra vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a KR-ORG-002-re vonatkozó sort el kell hagyni;

b)

a KR-ORG-011-re vonatkozó sor helyébe az alábbi lép:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

c)

a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „Afrisco Certified Organic, CC”-re vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

2.

Az „Agreco R.F. Göderz GmbH”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő sorral egészül ki:

„Oroszország

RU-BIO-151

x

x

—”

b)

a Bolíviára, Bosznia-Hervcegovinára, Dominikai Köztársaságra, Ecuadorra, Egyiptomra, Grúziára, Indonéziára, Kazahsztánra, Kirgizisztánra, Madagaszkárra, Montenegróra, Perura, Szerbiára, Tanzániára, Thaiföldre, Togóra, Türkmenisztánra, Üzbegisztánra és Venezuelára vonatkozó sorokban kereszt kerül a D oszlopba.

3.

Az „Australian Certified Organic”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a Kínára és Vanatura vonatkozó sorokban kereszt kerül a B oszlopba;

b)

a Cook-szigetekre vonatkozó sorban kereszt kerül a D oszlopba.

4.

A „Bio.inspecta AG” bejegyzés 3. pontja a megfelelő betűrend szerint a következő sorokkal egészül ki:

„Bosznia-Hercegovina

BA-BIO-161

x

x

Marokkó

MA-BIO-161

x

x

Egyesült Arab Emírségek

AE-BIO-161

x

x

—”

5.

A „Bolicert Ltd”-re vonatkozó bejegyzés után a táblázat a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„»Bureau Veritas Certification France SAS«

1.

Cím: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense CEDEX – France

2.

Internetcím: http://www.qualite-france.com

3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaszkár

MG-BIO-165

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-165

x

x

x

Monaco

MC-BIO-165

x

x

Marokkó

MA-BIO-165

x

x

Nicaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2018. június 30.”

6.

A „CCOF Certification Services”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

7.

A „CERES Certification of Environmental Standards GmbH”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a bejegyzés a megfelelő betűrend szerint a következő sorokkal egészül ki:

„Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Kongói Demokratikus Köztársaság

CD-BIO-140

x

x

Montenegró

ME-BIO-140

x

x

Nepál

NP-BIO-140

x

x

Nigéria

NG-BIO-140

x

x

x

Megszállt palesztin területek

PS-BIO-140

x

x

Pakisztán

PK-BIO-140

x

x

—”

b)

a Kínára vonatkozó sorban kereszt kerül a C oszlopba;

c)

a Tajvanra vonatkozó sorban kereszt kerül a C oszlopba.

8.

A „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a Kolumbiára vonatkozó sorban kereszt kerül a D oszlopba.

9.

A „Control Union Certifications”-re vonatkozó bejegyzés a 3. pontban a megfelelő betűrend szerint a következő sorokkal egészül ki:

„Örményország

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazahsztán

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenya

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongólia

MN-BIO-149

x

x

x

Marokkó

MA-BIO-149

x

x

x

Namíbia

NA-BIO-149

x

x

x

Szenegál

SN-BIO-149

x

x

x

Suriname

SR-BIO-149

x

x

x

Szváziföld

SZ-BIO-149

x

x

x

Tajvan

TW-BIO-149

x

x

x

Togó

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

x”

10.

A „Doalnara Certified Organic Korea, LLC”-re vonatkozó teljes bejegyzést törölni kell.

11.

Az „Ecocert SA”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a bejegyzés a megfelelő betűrend szerint a következő sorokkal egészül ki:

„Afganisztán

AF-BIO-154

x

x

x

Örményország

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Zöld-foki-szigetek

CV-BIO-154

x

x

Közép-afrikai Köztársaság

CF-BIO-154

x

x

Kongó

CG-BIO-154

x

x

Kongói Demokratikus Köztársaság

CD-BIO-154

x

x

Salvador

SV-BIO-154

x

x

Egyenlítői-Guinea

GQ-BIO-154

x

x

Grúzia

GE-BIO-154

x

x

Bissau-Guinea

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Libéria

LR-BIO-154

x

x

Mauritánia

MR-BIO-154

x

x

Burma/Mianmar

MM-BIO-154

x

x

Nicaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Szamoa

WS-BIO-154

x

x

Seychelle-szigetek

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Szingapúr

SG-BIO-154

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-154

x

x

Suriname

SR-BIO-154

x

x

Tádzsikisztán

TJ-BIO-154

x

x

Kelet-Timor

TL-BIO-154

x

x

Türkmenisztán

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—”

b)

a Beninre, Kamerunra, Kolumbiára, Elefántcsontpartra, Ecuadorra, Indonéziára, Monacóra, Fülöp-szigetekre, Szerbiára, Tunéziára, Vietnamra és Zambiára vonatkozó sorokban kereszt kerül a B oszlopba;

c)

a Koreai köztársaságra vonatkozó sorban kereszt kerül a C oszlopba;

d)

a Csádra, Etiópiára, Mongóliára, Namíbiára, Nigerre, Nigériára, Pakisztánra és Vanatura vonatkozó sorokban kereszt kerül a D oszlopba;

e)

az Indiára, Kirgizisztánra, Marokkóra, Szíriára, Thaiföldre és Uruguayra vonatkozó sorokban kereszt kerül az E oszlopba;

f)

a Kenyára, Paraguayra és Ugandára vonatkozó sorokban kereszt kerül a B és az E oszlopokba;

g)

az Ukrajnára vonatkozó sorban kereszt kerül a B, D és E oszlopokba;

h)

a Burkina Fasóra, Mexikóra és Perura vonatkozó sorokban kereszt kerül a B, E és F oszlopokba;

i)

a Kazahsztánra, Oroszországra és Üzbegisztánra vonatkozó sorokban kereszt kerül a D és az E oszlopokba;

j)

a Madagaszkárra vonatkozó sorban kereszt kerül az E és az F oszlopokba.

12.

Az „IMO Control Latinoamérica Ltda”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Internetcím: http://www.imo-la.com”;

b)

a 3. pont a következő sorral egészül ki:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

13.

Az „IMOswiss AG”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára és a Japánra vonatkozó sorok A oszlopából törölni kell a keresztet.

14.

Az „International Certification Services, Inc.”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

15.

Az „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Japánra vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

16.

A „Japan Organic and Natural Foods Association”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Japánra vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

17.

A „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a bejegyzés a megfelelő betűrend szerint a következő sorokkal egészül ki:

„Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazahsztán

KZ-BIO-141

x

x

x

Libéria

LR-BIO-141

x

x

Pakisztán

PK-BIO-141

x

x

Tádzsikisztán

TJ-BIO-141

x

x

Türkmenisztán

TM-BIO-141

x

 

x

Üzbegisztán

UZ-BIO-141

x

x

—”

b)

a Guatemalára, Kirgizisztánra, Perura és Oroszországra vonatkozó sorokban kereszt kerül a B oszlopba;

c)

az Egyesült Arab Emirátusokra vonatkozó sorban kereszt kerül az E oszlopba;

d)

a Japánra vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

18.

A „Letis S.A.”-ra vonatkozó bejegyzés után a táblázat a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„»Mayacert«

1.

Cím: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Internetcím: http://www.mayacert.com

3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbia

CO-BIO-169

x

Dominikai Köztársaság

DO-BIO-169

x

Salvador

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Mexikó

MX-BIO-169

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2018. június 30.”

19.

A „Onecert, Inc.”-re vonatkozó bejegyzés címsora és 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„»OneCert International PVT Ltd.«

1.

Cím: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India”

20.

Az „Organic crop improvement association”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára és a Japánra vonatkozó sorok A oszlopából törölni kell a keresztet.

21.

Az „Organic Standard”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő sorral egészül ki:

„Tádzsikisztán

TJ-BIO-108

x

x

—”

b)

a Kazahsztánra és Oroszországra vonatkozó sorokban kereszt kerül az E oszlopba.

22.

Az „Organización Internacional Agropecuaria”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a megfelelő betűrendben a következő sorokkal egészül ki:

„Chile

CL-BIO-110

x

x

Ecuador

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—”

23.

Az „Organska Kontrola”-ra vonatkozó bejegyzés után a táblázat a következő új bejegyzésekkel egészül ki:

„»ORSER«

1.

Cím: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkey

2.

Internetcím: http://orser.com.tr

3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Törökország

TR-BIO-166

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2018. június 30.

»Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.«

1.

cím: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

2.

Internetcím: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Japán

JP-BIO-167

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2018. június 30.”

24.

A „QC&I GmbH”-ra vonatkozó bejegyzés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.”

25.

A „Quality Assurance International”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Kanadára vonatkozó sor A oszlopából törölni kell a keresztet.

26.

A Quality Assurance International-ra vonatkozó bejegyzés után a táblázat a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„»Quality Partner«

1.

cím: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgium

2.

Internetcím: http://www.quality-partner.be

3.

Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák:

Harmadik ország

Kódszám

Termékkategória

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonézia

ID-BIO-168

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, az alga és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2018. június 30.”