17.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/65


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/64 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 16.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 224. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. január 2-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) úgy határozott, hogy két személyt töröl az azon személyeket, csoportokat és szervezeteket tartalmazó jegyzékéből, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. Az ENSZ BT szankcióbizottsága 2014. november 12-én és december 30-án továbbá úgy határozott, hogy hét bejegyzést módosít a jegyzékében.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

a)

„Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Születési ideje: 1977.3.10. Születési helye: Bengázi, Líbia. Állampolgársága: hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 0003684 (egyiptomi úti okmány); b) 981354 (egyiptomi útlevél). Egyéb információ: a) 2005.5.22. óta őrizetben tartják; b) fiútestvére: Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.”

b)

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (más néven a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Címe: Szaúd-Arábia (2009 áprilisában). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Uneizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útlevél (16/2/1421H)); b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án érvényét vesztett útlevél). Egyéb információ: 2010 novemberében őrizetben tartották Szaúd-Arábiában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.”

2.

A „Természetes személyek” részben a „Doku Khamatovich Umarov (más néven Умаров Доку Хаматович). Születési ideje: 1964.5.12. Születési helye: Kharsenoy falu, Shatoyskiy (Sovetskiy) járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: a) orosz; b) szovjet (1991-ig). Egyéb információ: a) 2010 novembere óta az Oroszországi Föderációban tartózkodik; b) 2000-ben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene; c) értesülések szerint 2014 áprilisában elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.10.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Doku Khamatovich Umarov (más néven a) Умаров Доку Хаматович; b) Lom-ali Butayev (Butaev). Születési ideje: a) 1964.4.13.; b) 1965.4.13.; c) 1964.5.12.; d) 1955. Születési helye: Kharsenoy falu, Shatoyskiy (Sovetskiy) járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: a) orosz; b) szovjet (1991-ig). Útlevélszáma: 96 03 464086 (orosz útlevélszám, kibocsátás kelte: 2003.6.1.). Egyéb információ: személyleírása: 180 cm magas, sötét hajú, arcán 7–9 cm hosszú sebhely található, nyelvének egy része hiányzik, beszédhibás. 2010 novembere óta az Oroszországi Föderációban tartózkodik. 2000-ben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Értesülések szerint 2014 áprilisában elhunyt. Az INTERPOL speciális körözése biometrikus információt tartalmaz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.10.”

3.

A „Természetes személyek” részben az „Aris Munandar. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Aris Munandar. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz (2003 decemberében). Egyéb információ: 2003 decemberében szabadlábon.”

4.

A „Természetes személyek” részben a „Yassin Sywal (másképpen: a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); születési idő: körülbelül 1972., állampolgárság: indonéz” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Yassin Syawal (más néven a) Salim Yasin; b) Yasin Mahmud Mochtar; c) Abdul Hadi Yasin; d) Muhamad Mubarok; e) Muhammad Syawal; f) Yassin Sywal; g) Abu Seta; h) Mahmud; i) Abu Muamar; j) Mubarok). Születési ideje: Körülbelül 1972. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: 2003 decemberében szabadlábon.”

5.

A „Természetes személyek” részben a „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (más néven a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi). Címe: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L191609 (1996.2.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z; b) anyja neve: Ourida Bint Mohamed; c) 2004.12.1-jén Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (más néven a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi). Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) L 191609 (1996.2.28-án kibocsátott, 2001.2.27-én érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) 04643632 (1999. június 18-án kibocsátott tunéziai útlevélszám); c) DAOMMD74T11Z352Z (olaszországi adószám). Címe: 23 50th Street, Zehrouni, Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) az Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) biztonsági szárnyának vezetője; b) anyja neve: Ourida Bint Mohamed. c) 2004. december 1-jén Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; d) 2013 augusztusában Tunéziában letartóztatták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

6.

A „Természetes személyek” részben az „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (más néven Zakariya). Címe: Tunézia. Születési ideje: 1970.7.14. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-ánlejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B; b) 2004.2.28-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (más néven a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane; b) Zakariya). Születési ideje: 1970.7.14. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) M408665 (2000.10.4-én kibocsátott, 2005.10.3-án érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) W334061 (2011.3.9-én kibocsátott tunéziai nemzeti személyazonosító szám); c) BNSDLA70L14Z352B (olaszországi adószám). Címe: Tunézia. Egyéb információ: a) 2004. február 28-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; b) külföldi terrorszervezetben való részvételért 2010 januárjában 12 éves börtönbüntetését töltötte Tunéziában; c) 2013-ban Tunéziában letartóztatták; d) 2014-ben családi nevét hivatalosan Ben Soltane-ról Hamdira változtatta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”

7.

A „Természetes személyek” részben a „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Címe: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F; b) anyja neve: Beya al-Saidani; c) 2008. június 2-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil, Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) K929139 (1995.2.14-én kibocsátott, 2000.2.13-án érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) 00319547 (1994.12.8-án kibocsátott tunéziai útlevélszám); c) SSDSBN68B10Z352F (olaszországi adószám). Címe: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) anyja neve: Beya Al-Saidani; b) 2008. június 2-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; c) 2014 augusztusában Tunéziában bebörtönözték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

8.

A „Természetes személyek” részben a „Mohamed Aouani (más néven a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Abu Abda; e) Abu Obeida). Születési ideje: a) 1970.2.5.; b) 1969.2.5. (Lased Ben Heni, Al-As'ad Ben Hani). Állampolgársága: tunéziai. Születési helye: a) Tripoli, Líbia; b) Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) vegyészprofesszor; b) 2006.8.27-én Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamed Lakhal (más néven a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Aouani; e) Mohamed Abu Abda; f) Abu Obeida). Születési ideje: a) 1970.2.5.; b) 1969.2.5. Születési helye: a) Tripoli, Líbia; b) Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: W374031 (2011.4.11-én kiadott tunéziai nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: a) vegyészprofesszor; b) 2006. augusztus 27-én Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; c) 2014-ben családi nevét hivatalosan Aouaniról Lakhalra változtatta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”