18.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/156


Helyesbítés az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról szóló, 2015. október 12-i (KKBP) 2015/1835 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 266., 2015. október 13. )

A 73. és 74. oldalon a II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2011/411/KKBP határozat

E határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

5. cikk

5. cikk, (3) bekezdés, g)–i) pont

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, p) pont

9. cikk, (1) bekezdés, r) pont

9. cikk, (1) bekezdés, p) és q) pont

10. cikk

10. cikk

10. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés, e) pont

10. cikk, (3) bekezdés, f) pont

10. cikk, (4) bekezdés, e) pont

10. cikk, (3) bekezdés, g) pont

10. cikk, (4) bekezdés, f) pont

10. cikk, (3) bekezdés, h) pont

10. cikk, (4) bekezdés, g) pont

10. cikk, (3) bekezdés, i) pont

10. cikk, (4) bekezdés, h) pont

10. cikk, (3) bekezdés, j) pont

10. cikk, (4) bekezdés, i) pont

10. cikk, (3) bekezdés, k) pont

10. cikk, (4) bekezdés, j) pont

10. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (7) bekezdés

11. cikk

11. cikk

11. cikk, (4) bekezdés, a) és b) pont

11. cikk, (5) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (6) bekezdés

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

13. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (7) bekezdés

13. cikk, (7) bekezdés

13. cikk, (8) bekezdés

13. cikk, (8) bekezdés

13. cikk, (9) bekezdés

13. cikk, (9) bekezdés

13. cikk, (10) bekezdés

13. cikk, (10) bekezdés

13. cikk, (11) bekezdés

14. cikk

14. cikk

14. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

18. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

23. cikk

22. cikk, (4) bekezdés

24. cikk, (4) bekezdés, második mondat

23. cikk

24. cikk

23. cikk, (2) bekezdés

24. cikk (4) bekezdés, első mondat

25. cikk

24. cikk

26. cikk

24. cikk, (6)–(8) bekezdés

24. cikk, (6) bekezdés

25. cikk

27. cikk

27. cikk, (3) bekezdés

26. cikk

28. cikk

27. cikk

29. cikk

28. cikk

30. cikk

31. cikk

29. cikk

32. cikk

30. cikk

33. cikk

31. cikk

34. cikk

32. cikk

35. cikk”