6.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/25


A TANÁCS (KKBP) 2015/1782 HATÁROZATA

(2015. október 5.)

a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 2004/487/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről és a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/109/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. április 29-én elfogadta a 2004/487/KKBP közös álláspontot (1), amely egyes pénzügyi intézkedésekről rendelkezik.

(2)

A Tanács 2008. február 12-én elfogadta a 2008/109/KKBP közös álláspontot (2), amely utazási korlátozásokról és fegyverembargóról rendelkezik.

(3)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2014. december 9-én elfogadta Libéria tekintetében a 2188 (2014) sz. ENSZ BT-határozatot, amely kilenc hónappal hosszabbította az utazásra vonatkozó intézkedéseket és a fegyverembargót.

(4)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2015. szeptember 2-án elfogadta Libéria tekintetében a 2237 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot, amellyel megszüntette az 1521 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontjában és az 1532 (2004) sz. ENSZ BT-határozat 1. pontjában foglalt, utazásra vonatkozó és pénzügyi intézkedéseket, valamint 2016. június 2-ig megújította a fegyverembargót a Libéria területén tevékenykedő valamennyi nem kormányzati szervezettel és személlyel szemben.

(5)

A 2008/109/KKBP közös álláspontot ezért ennek megfelelően módosítani kell, a 2004/487/KKBP közös álláspontot pedig hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/109/KKBP közös álláspont 3. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

A 2008/109/KKBP közös álláspont 4. cikkének számozása 3. cikkre változik.

A 2008/109/KKBP közös álláspont 5. cikkének számozása 4. cikkre változik.

3. cikk

A 2004/487/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  A Tanács 2004/487/KKBP közös álláspontja (2004. április 29.) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről (HL L 162., 2004.4.30., 116. o.).

(2)  A Tanács 2008/109/KKBP közös álláspontja (2008. február 12.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 38., 2008.2.13., 26. o.).