24.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 248/99


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1603 HATÁROZATA

(2015. augusztus 13.)

a felszínen tartó úszástanítási segédeszközök egy típusának forgalomból történő kivonását elrendelő, Spanyolország által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikke alapján hozott intézkedésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A spanyol hatóságok arról értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy kivonták a forgalomból a Delphin Schwimmscheiben – Typ Super felszínen tartó úszástanítási segédeszközt, melynek gyártója a Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Németország. A terméken a 89/686/EGK irányelvnek megfelelően fel volt tüntetve a CE-jelölés, és vizsgálatát és típusvizsgálatát a TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197) bejelentett szervezet végezte az EN 13138-1:2008 Felszínen tartó segédeszközök úszástanításhoz. 1. rész: Felszínen tartó, testen viselt segédeszközök biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei című harmonizált szabvány szerint. A termék II. kategóriájú egyéni védőeszköznek minősül.

(2)

Az értesítésre a következő baleseti jelentés nyomán került sor: úszás után a szülők hazamenetelre készülve a holmik összeszedésével voltak elfoglalva, miközben egy gyerek a terméket alkotó korongok egyikébe harapva leválasztott és lenyelt belőle egy darabkát, miután orvosi ellátásra lett szüksége, és kórházba vitték.

(3)

A spanyol hatóságok elrendelték a termék forgalomból történő kivonását. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a 89/686/EGK irányelv 5. cikkében említett szabványok alkalmazása, különösen az EN 13138-1:2008 Felszínen tartó segédeszközök úszástanításhoz. 1. rész: Felszínen tartó, testen viselt segédeszközök biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei című harmonizált szabvány 5.4.2. szakaszáé (Kis alkatrészek) nem volt megfelelő a 89/686/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.1. pontjában említett A kockázatmentesség és egyéb „vele járó” zavaró tényezők alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménnyel összefüggésben. Az EN 13138-1 szabvány 5.4.2. szakasza előírja, hogy a rögzített kis alkatrészeknek leválás nélkül ellen kell állniuk egy abból az irányból ható (90 ± 2) N húzóerőnek, amely a legnagyobb valószínűség szerint a termék meghibásodását okozza. A leválasztható alkatrészeknek teljes egészükben bele kell férniük a kis alkatrészek vizsgálóhengerébe; ennek vizsgálatát az EN 71-1 szabványnak megfelelően kell végezni.

(4)

A spanyol hatóságok jelezték, hogy a húzóvizsgálatok EN 13138-1:2008 harmonizált szabvány szerinti elvégzését követően kiderült, hogy a termékről kisebb részek válnak le, és ezeket a termék célközönségét jelentő kisgyermekek lenyelhetik. E kisebb részek kivétel nélkül 90 N-nál kisebb húzóerő hatására váltak le, és teljes egészükben belefértek a kis alkatrészek vizsgálóhengerébe. A spanyol hatóságok úgy tekintették, hogy a szabvány 5.4.2. szakasza nem csupán a rögzített kis alkatrészek vizsgálatára vonatkozik, hanem általában véve a kis részekére. Egy ún. „harapástesztelő” berendezést alkalmaztak az EN 12227:2010 Járókák lakossági használatra. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek és az EN 716-2:2008 Bútorok. Gyermekágyak és összecsukható gyermekágyak otthoni használatra. 2. rész: Vizsgálati módszerek című szabványokban meghatározott vizsgálatok elvégzésére.

(5)

A német hatóságok nem értettek egyet a spanyol hatóságok kockázatértékelésével, arra hivatkozva, hogy az alkalmazott vizsgálati módszer nem felel meg a termék gyakorlati felhasználásának. Véleményük szerint az EN 13138-1 szabvány 5.4.2. szakasza csak a rögzített kis alkatrészekre vonatkozik. Azzal érveltek továbbá, hogy a termék, mivel rendeltetése szerint nem játék, nem jelent súlyos kockázatot, és a spanyol hatóságok által leírt kockázati forgatókönyv nem életszerű.

(6)

A gyártó szintén megkérdőjelezte a spanyol hatóságok által használt vizsgálati módszert. A bejelentett szervezet közölte, hogy mivel a terméknek nincsenek rögzített kis alkatrészei, az EK-típusvizsgálat során nem végzett az EN 13138-1 szabvány 5.4.2. szakasza szerinti vizsgálatot.

(7)

Az értesítést követően a gyártó arra kérte a bejelentett szervezetet, hogy végezzen még egy húzóvizsgálatot az EN 1888:2012 Termékek kisgyermekek és csecsemők részére. Kerekes gyerekszállító eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek című szabvány 8.5.2.2. szakaszának megfelelően, az 5.7. szakaszban leírt „harapástesztelő” berendezéssel, amely azonos az EN 716-2 és az EN 12227 szabványban leírt berendezéssel. A termék fő részéről nem sikerült kisebb részeket leválasztani. A bejelentett szervezet utóellenőrzést is végzett, amely azt mutatta, hogy a 90 N nagyságú húzóerő hatására nem váltak le részek a termékről; e vizsgálat hasonló volt az EN 71-1 Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok című szabványban a kis alkatrészek vizsgálatára leírt módszerhez.

(8)

A Bizottság szakértőket hívott segítségül az esettel kapcsolatos fő kérdések megítélésére. A műszaki szakértők külső tanulmányt végeztek, amelyben megállapították, hogy a rögzített kis alkatrészek vizsgálata magában elegendő a 89/686/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmény teljesítésének igazolására.

(9)

Az EN 13138-1 szabvány nem ír elő egyértelmű módszert a rögzített kis alkatrészek vizsgálatára. A tisztázatlan helyzet miatt eldöntetlen maradt az a kérdés, hogy a rendelkezésre álló vizsgálati módszerek közül melyikkel vehető leginkább figyelembe a termék jellege. A spanyol hatóságok azt a vizsgálati módszert alkalmazták, amelyet a termék jelentette kockázatok értékelésére a legmegfelelőbbnek tartottak. A műszaki szakértők ellenben megállapították, hogy a spanyol hatóságok által alkalmazott módszer nem volt megfelelő.

(10)

Jelen esetben a német bejelentett szervezet által végzett húzóvizsgálat tekinthető az egyetlen releváns vizsgálati módszernek. Az EK-típusvizsgálathoz alkalmazott módszer érvényes tehát, és a bejelentett szervezet által az EK-típusvizsgálat során végzett értékelés helytálló.

(11)

A forgalomban lévő, felfújás nélküli úszási segédeszközökről, illetve a kapcsolódó balesetekről rendelkezésre álló statisztikai adatokból megállapítható, hogy e termékek rendeltetésszerű használatuk esetén és előrelátható használati körülmények mellett nem járnak különösebb kockázattal a lenyelés általi fulladásveszély tekintetében. Ezeket a termékeket kizárólag vízben való használatra szánták,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A spanyol hatóságoknak a Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Németország által gyártott Delphin Schwimmscheiben – Typ Super felszínen tartó úszástanítási segédeszköz forgalomból történő kivonását elrendelő intézkedése nem indokolt.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről

Elżbieta BIEŃKOWSKA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 399., 1989.12.30., 18. o.