19.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1405 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. augusztus 18.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra, Lettországra és Litvániára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 5912. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban. A szóban forgó határozat melléklete a járványügyi helyzetből adódó kockázatok szintje alapján megkülönböztetve kijelöli és felsorolja e tagállamok bizonyos területeit. Ebben a felsorolásban Észtország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Lengyelország bizonyos területei szerepelnek.

(2)

2015 augusztusában Észtországból több, házisertéseket érintő afrikai sertéspestis-kitörésről érkezett bejelentés a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. A házisertéseket érintő esetek közül egy az említett melléklet III. részében (az I. részben felsorolt területek szomszédságában), egy pedig a II. részében szereplő területen történt.

(3)

2015 augusztusában Lettországból két házisertéseket érintő afrikai sertéspestis-kitörésről érkezett bejelentés a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. Ezek a kitörések az említett melléklet II. részében szereplő területeken történtek.

(4)

2015 augusztusában Litvániából több, házisertéseket érintő afrikai sertéspestis-kitörésről érkezett bejelentés a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. E kitörések közül hat az említett melléklet II. részében szereplő területeken történt.

(5)

Az Észtország, Lettország és Litvánia afrikai sertéspestissel kapcsolatos állat-egészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során figyelembe kell venni a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi uniós járványügyi helyzet alakulását. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megelőzése, továbbá az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának elkerülése és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem indokolatlan akadályainak kiküszöbölése érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében előírt járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó területek uniós jegyzékét, tekintettel az érintett tagállamoknak a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi állat-egészségügyi helyzetére.

(6)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014. október 9-i 2014/709/EU végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Harjumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Tartu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól keletre fekvő része,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Krimuldas novads területén Krimuldas pagasts,

Ogres novads területén Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala és Mazozolu pagasts,

Priekuļu novads területén Priekuļu és Veselavas pagasts,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Jurbarkas rajono savivaldybė területén Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus és Juodaičių seniūnija,

Pakruojis rajono savivaldybė területén Klovainių, Rozalimo és Pakruojo seniūnija,

Panevežys rajono savivaldybė területén Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio és Smilgių seniūnija,

Raseiniai rajono savivaldybė területén Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų és Šiluvos seniūnija,

Šakiai rajono savivaldybė területén Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų és Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Augustowski powiat területén Augustów gminy Augustów, Nowinka, Sztabin és Bargłów Kościelny városával együtt,

Białostocki powiat területén Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady és Dobrzyniewo Duże gminy, valamint Zabłudów gminy egy része (a gminynek a 19-es és a 685-ös út által alkotott egyenes által határolt délnyugati része),

Hajnowski powiat területén Czyże és Hajnówka gminy Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele és Czeremcha városával együtt,

Siemiatycki powiat területén Grodzisk, Dziadkowice és Milejczyce gminy,

Wysokomazowiecki powiat területén Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie gminy Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo és Ciechanowiec városával együtt,

Sejneński powiat területén Krasnopol és Puńsk gminy,

Suwalski powiat területén Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki és Raczki gminy,

Zambrowski powiat területén Rutki gminy,

Sokólski powiat területén Suchowola és Korycin gminy,

Bielski powiat,

M. Białystok powiat,

M. Suwałki powiat,

Moniecki powiat.

II. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól nyugatra fekvő része,

Tamsalu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól északkeletre fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól nyugatra fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Pärsti vald,

Saarde vald,

Vändra vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Krimuldas novads területén Lēdurgas pagasts,

Limbažu novads területén Skultes, Vidridžu, Limbažu és Umurgas pagasts,

Ogres novads területén Krapes, Madlienas és Menģeles pagasts,

Priekuļu novads területén Liepas és Mārsnēnu pagasts,

Salacgrīvas novads területén Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiepalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads területén Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai és Viešintos seniūnija, valamint Svėdasai seniūnijának a 118-as úttól délre fekvő része,

Jonava rajono savivaldybė területén Šilų és Bukonių seniūnija, valamint Žeimių seniūnija területén Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka és Naujokai kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių és Žiežmarių apylinkės seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól délre fekvő része,

Kaunas rajono savivaldybė területén Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių és Zapyškio seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos és Kėdainių miesto seniūnija,

Kupiškis rajono savivaldybė területén Alizava, Kupiškis, Noriūnai és Subačius seniūnija,

Panevėžys rajono savivaldybė területén Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių és Velžio seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė területén Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių és Dieveniškių seniūnija.

Varėna rajono savivaldybė területén Kaniavos, Marcinkonių és Merkinės seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Alytus rajono savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Białostocki powiat területén Czarna Białostocka, Supraśl és Wasilków gminy, valamint Zabłudów gminy egy része (a gminynek a 19-es és a 685-ös út által alkotott egyenes által határolt északkeleti része),

Sokólski powiat területén Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór és Sidra gminy,

Sejneński powiat területén Giby gminy, valamint Sejny gminy Sejny városával együtt,

Augustowski powiat területén Lipsk és Płaska gminy,

Hajnowski powiat területén Narew, Narewka és Białowieża gminy.

III. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Palamuse valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól keletre fekvő része,

Tabivere valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Tamsalu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól délnyugatra fekvő része,

Tartu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól nyugatra fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól keletre fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Limbažu novads területén Viļķenes, Pāles és Katvaru pagasts,

Salacgrīvas novads területén Ainažu és Salacgrīvas pagasts,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Svėdasai seniūnija 118-as úttól északra fekvő része,

Jonava rajono savivaldybė területén Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių és Kulvos seniūnija, valamint Žeimiai seniūnija területén Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai és Žeimių miestelis kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Palomenės, Paparčių és Pravieniškių seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól északra fekvő része,

Kaunas rajono savivaldybė területén Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos és Neveronių seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Pelėdnagių seniūnija,

Kupiškis rajono savivaldybė területén Šimonys és Skapiškis seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė területén Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos és Kalesninkų seniūnija,

Varėna rajono savivaldybė területén Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos és Vydenių seniūnija,

Jonava miesto savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Białostocki powiat területén Gródek és Michałowo gminy,

Sokólski powiat területén Krynki, Kuźnica, Sokółka és Szudziałowo gminy.

IV. RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

Szardínia teljes területe.”