8.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1372 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. augusztus 7.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra, Lettországra és Litvániára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 5715. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban. A szóban forgó határozat melléklete a járványügyi helyzetből adódó kockázatok szintje alapján megkülönböztetve kijelöli és felsorolja e tagállamok bizonyos területeit. Ebben a felsorolásban Észtország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Lengyelország bizonyos területei szerepelnek.

(2)

2015 júliusában és augusztusában egy vaddisznókat és három házisertéseket érintő afrikai sertéspestis-kitörést jelentettek Észtországban a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. A vaddisznókat érintő eset az említett melléklet I. részében szereplő területen történt. A házisertéseket érintő esetek közül kettő az említett melléklet II. részében, egy pedig a III. részében szereplő területen történt.

(3)

2015 júliusában és augusztusában vaddisznókat érintő afrikai sertéspestises eseteket jelentettek Lettországban a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. Ezek az esetek az említett melléklet I. részében szereplő területeken történtek.

(4)

2015 júliusában egy, a házisertéseket érintő afrikai sertéspestis-kitörést jelentettek Litvániában a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő területeken. Ez az eset az említett melléklet II. részében szereplő területen történt.

(5)

Az Észtország, Lettország és Litvánia afrikai sertéspestissel kapcsolatos állat-egészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során figyelembe kell venni a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi uniós járványügyi helyzet alakulását. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megelőzése, továbbá az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának elkerülése és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem indokolatlan akadályainak kiküszöbölése érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében előírt járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó területek uniós jegyzékét, tekintettel az érintett tagállamoknak a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi állat-egészségügyi helyzetére.

(6)

Ezért Észtország, Lettország és Litvánia I., II. és III. részben szereplő területeinek kiigazítása érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozatot.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014. október 9-i 2014/709/EU végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Harjumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Tartu vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Krimuldas novads területén Krimuldas pagasts,

Priekuļu novads területén Priekuļu és Veselavas pagasts,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads területén Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes és Mazozolu pagasts,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Jurbarkas rajono savivaldybė területén Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus és Juodaičių seniūnija,

Pakruojis rajono savivaldybė területén Klovainių, Rozalimo és Pakruojo seniūnija,

Panevežys rajono savivaldybė területén Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio és Smilgių seniūnija,

Raseiniai rajono savivaldybė területén Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų és Šiluvos seniūnija,

Šakiai rajono savivaldybė területén Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų és Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Augustowski powiat területén Augustów gminy Augustów, Nowinka, Sztabin és Bargłów Kościelny városával együtt,

Białostocki powiat területén Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady és Dobrzyniewo Duże gminy, valamint Zabłudów gminy egy része (a gminynek a 19-es és a 685-ös út által alkotott egyenes által határolt délnyugati része),

Hajnowski powiat területén Czyże és Hajnówka gminy Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele és Czeremcha városával együtt,

Siemiatycki powiat területén Grodzisk, Dziadkowice és Milejczyce gminy,

Wysokomazowiecki powiat területén Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie gminy Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo és Ciechanowiec városával együtt,

Sejneński powiat területén Krasnopol és Puńsk gminy,

Suwalski powiat területén Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki és Raczki gminy,

Zambrowski powiat területén Rutki gminy,

Sokólski powiat területén Suchowola és Korycin gminy,

Bielski powiat,

M. Białystok powiat,

M. Suwałki powiat,

Moniecki powiat.

II. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Võru linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól nyugatra fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól nyugatra fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Haanja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Misso vald,

Pärsti vald,

Saarde vald,

Tamsalu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól északkeletre fekvő része,

Vändra vald,

Vastseliina vald,

Võru vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Alūksnes novads,

Apes novads,

Balvi novads,

Krimuldas novads területén Lēdurgas pagasts,

Ogres novads területén Krapes, Madlienas és Menģeles pagasts,

Priekuļu novads területén Liepas és Mārsnēnu pagasts,

Smiltenes novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Baltinavas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiepalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Skrīveru novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads területén Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai és Viešintos seniūnija, valamint Svėdasai seniūnijának a 118-as úttól délre fekvő része,

Kupiškis rajono savivaldybė területén Alizava, Kupiškis, Noriūnai és Subačius seniūnija,

Panevėžys rajono savivaldybė területén Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių és Velžio seniūnija,

Alytus apskritis,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė területén Šilų és Bukonių seniūnija, valamint Žeimių seniūnija területén Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka és Naujokai kaimas,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių és Žiežmarių apylinkės seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól délre fekvő része,

Kaunas rajono savivaldybė területén Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių és Zapyškio seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos és Kėdainių miesto seniūnija,

Prienai rajono savivaldybė,

Šalčininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Białostocki powiat területén Czarna Białostocka, Supraśl és Wasilków gminy, valamint Zabłudów gminy egy része (a gminynek a 19-es és a 685-ös út által alkotott egyenes által határolt északkeleti része),

Sokólski powiat területén Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór és Sidra gminy,

Sejneński powiat gminy Giby, valamint Sejny gminy Sejny városával együtt,

Augustowski powiat területén Lipsk és Płaska gminy,

Hajnowski powiat területén Narew, Narewka és Białowieża gminy.

III. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Jõgeva linn,

Elva linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Suure-Jaani valdnak a 49-es úttól keletre fekvő része,

Viiratsi valdnak a következők által meghatározott vonaltól keletre fekvő része: a 92-es út nyugati része a 155-ös útig, a 155-ös út a 24156-os útig, a 24156-os út a Verilaske folyóig, majd a Verilaske folyó a vald déli pereméig,

Tamsalu valdnak a Tallinn-Tartu vasútvonaltól délnyugatra fekvő része,

Rakke vald,

Väike-Maarja vald,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Saarepeedi vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Antsla vald,

Konguta vald,

Laeva vald,

Mõniste vald,

Nõo vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Tähtvere vald,

Ülenurme vald,

Urvaste vald,

Varstu vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Svėdasai seniūnija 118-as úttól északra fekvő része,

Kupiškis rajono savivaldybė területén Šimonys és Skapiškis seniūnija,

Ignalina rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė területén Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių és Kulvos seniūnija, valamint Žeimiai seniūnija területén Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai és Žeimių miestelis kaimas,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybė területén Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos és Neveronių seniūnija,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Palomenės, Paparčių és Pravieniškių seniūnija, valamint Rumšiškių seniūnijának az A1-es úttól északra fekvő része,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Pelėdnagių seniūnija,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlaskie województwoban:

Białostocki powiat területén Gródek és Michałowo gminy,

Sokólski powiat területén Krynki, Kuźnica, Sokółka és Szudziałowo gminy.

IV. RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

 

Szardínia teljes területe.”