1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/31


A TANÁCS (KKBP) 2015/1332 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 31.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2014. szeptember 23-án és 2015. március 27-én módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 2011/486/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/486/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 57. o.


MELLÉKLET

I.

A 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzék az alább felsorolt bejegyzésekkel egészül ki:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Abdul Basir Noorzai (más néven: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titulusa: hádzsi. Címe: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Születési ideje: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Születési helye: Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: pakisztáni útlevélszám: AA3829182. Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187. Egyéb információk: A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

Abdul Basir Noorzai jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője. Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára. Hawala-irodáján keresztül finanszírozta a Talibán különböző tevékenységeit, pénzt utalt a Talibán hagyományos vezetői („vénjei”) számára, és elősegítette a Talibán informátorainak utazásait.

2012-től Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának. 2010-ben adományokat is gyűjtött a Talibán számára különböző, Japánban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban élő pakisztáni és afgán személyektől.

B.   A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (más néven: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Címe: a) 1. fiókiroda: Sanatan (vagy Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar utca, a Trench (vagy Tranch) út mellett, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztánb) 2. fiókiroda: Kvetta, Pakisztán. c) 3. fiókiroda: Lahore, Pakisztán d) 4. fiókiroda: Pesavár, Pakisztán e) 5. fiókiroda: Karacsi, Pakisztán f) 6. fiókiroda: Iszlámábád, Pakisztán g) 7. fiókiroda: Kandahár tartomány, Afganisztán h) 8. fiókiroda: Herát tartomány, Afganisztán i) 9. fiókiroda: Helmand tartomány, Afganisztán j) 10. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek k) 11. fiókiroda: Irán. Egyéb információk: a) A Talibán magas rangú vezetői által a Talibán térségbeli parancsnokai számára való pénzátutalások céljára igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató. b) Tulajdonosa Abdul Basir Noorzai. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) Pakisztán Beludzsisztán tartományában, Chamanban található irodájának Abdul Basir Noorzai a tulajdonosa. Az iroda pénzt továbbít a Talibán térségbeli tagjai számára. A Talibán térségbeli legfőbb vezetői elsősorban a Basir Zarjmil Hawala és a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange közvetítésével utaltak/utalnak pénzt a Talibán parancsnokai számára.

2013-ban a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollárt juttatott el a Talibán térségbeli parancsnokaihoz, megkönnyítve ezzel a Talibán műveleteinek finanszírozását. 2012-ben a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollár összegben hajtott végre különböző, a Talibánnak szánt fegyverekkel és egyéb műveleti kiadásokkal kapcsolatos ügyleteket.

II.

Az alábbi bejegyzést törölni kell a 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékből:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad