8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/109


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/558 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. április 1.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2015) 2160. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban. A szóban forgó határozat melléklete a járványügyi helyzetből adódó kockázatok szintje alapján kijelöli és felsorolja e tagállamok bizonyos területeit. Ebbe a felsorolásba Észtország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Lengyelország bizonyos területei is beletartoznak.

(2)

A 2014/709/EU végrehajtási határozat 7. cikkét, amely eltérést állapít meg a sertésekből származó állati melléktermékeket tartalmazó szállítmányoknak az említett végrehajtási határozat mellékletének III. vagy IV. részében felsorolt területekről történő szállításának tilalmától, felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy biztosítható legyen a melléklet III. részében felsorolt területeken található gazdaságokból származó, vadon élő sertésektől eltérő sertésekből és – többek között – az elhullott állatok feldolgozatlan teteméből származó állati melléktermékek biztonságos ártalmatlanítása.

(3)

2015. januártól februárig tartó időszakban a házisertések körében afrikai sertéspestis kitöréséről érkezett jelentés Lengyelországból, valamint Litvánia és Lengyelország bejelentette, hogy a vaddisznók körében az afrikai sertéspestis több esete fordult elő a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. részében szereplő, korlátozás alá tartozó területen. 2015. februárban és márciusban Lettországból néhány eset előfordulását jelezték a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. és III. részében felsorolt, korlátozás alá tartozó területek vonatkozásában.

(4)

Lengyelország, Lettország és Litvánia állat-egészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során a jelenlegi járványügyi helyzet alakulását figyelembe kell venni. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzése, illetve az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet indokolatlanul gátló akadályok elkerülése érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében előírt járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó területek uniós jegyzékét, tekintettel Lengyelországnak, Lettországnak és Litvániának a szóban forgó betegséggel kapcsolatos jelenlegi állat-egészségügyi helyzetére.

(5)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 2. cikk d) pontjában előírt tilalomtól eltérve az érintett tagállamok engedélyezhetik a vadon élő sertésektől eltérő sertésekből származó állati melléktermékeknek – többek között a 853/2004/EK rendeletnek megfelelően engedélyezett, a melléklet III. részében felsorolt területeken található gazdaságokból származó elhullott állatok feldolgozatlan tetemének vagy az ilyen területeken elhelyezkedő vágóhidakról származó hasított testeknek – a melléklet III. részében felsorolt területeken kívül található, az 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti feldolgozóüzembe, hulladékégető vagy -együttégető műbe történő szállítását, feltéve, hogy:”

.

2.

A melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 1-jén.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014. október 9-i 2014/709/EU végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Põlvamaa maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Vastseliina vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võru vald,

Võru linn,

Kunda linn,

Viljandi linn.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads területén Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes és Liepnas pagasti,

Krimuldas novads területén Krimuldas pagasti,

Amatas novads,

Apes novads területén Virešu pagasti,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų és Surviliškio települések,

Panevežys rajono savivaldybė területén Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio és Smilgių települések,

Radviliškis rajono savivaldybė területén Skėmių és Sidabravo települések,

Kaunas rajono savivaldybė területén Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių és Zapyškio települések,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių és Žiežmarių apylinkės települések, valamint Rumšiškių településnek az A1-es úttól délre fekvő része,

Panevežys miesto savivaldybė,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlu Ruda savivaldybė,

Marijampole savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlasie vajdaságban:

M. Suwałki powiat,

M. Białystok powiat,

Suwalski powiatban Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki és Raczki települések,

Sejneński powiatban Krasnopol és Puńsk települések,

Augustowski powiatban Augustów település Augustów városával együtt, valamint Nowinka, Sztabin és Bargłów Kościelny települések,

Moniecki powiat,

Sokólski powiatban Suchowola és Korycin települések,

Białostocki powiatban Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów Łapy, Poświętne, Zawady és Dobrzyniewo Duże települések,

Bielski powiat,

Hajnowski powiat,

Siemiatycki powiatban Grodzisk, Dziadkowice és Milejczyce települések,

Zambrowski powiatban Rutki település,

Wysokomazowiecki powiatban Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły és Wysokie Mazowieckie település Wysokie Mazowieckie városával együtt, valamint Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo és Ciechanowiec települések.

II. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Ida-Virumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu vald,

Antsla vald,

Mõniste vald,

Varstu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Haanja vald,

Misso vald,

Urvaste vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Aknīstes novads,

Alūksnes novads területén Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes és Pededzes pagasti,

Apes novads területén Gaujienas, Trapenes és Apes pagasti,

Krimuldas novads területén Lēdurgas pagasti,

Alojas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

Jēkabpils republikas pilsēta.

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Limbažu novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Salacgrīvas novads,

Varakļānu novads,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Anykščiai rajono savivaldybė területén Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai és Viešintos települések, valamint Svėdasai településnek a 118-as úttól délre fekvő része,

Kėdainiai rajono savivaldybė területén Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos és Šėtos települések,

Kupiškis rajono savivaldybė területén Alizava, Kupiškis, Noriūnai és Subačius települések,

Panevėžys rajono savivaldybė területén Ramygalos, Vadoklių és Raguvo települések,

Kaunas rajono savivaldybė területén Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių és Vandžiogalos települések,

Kaišiadorys rajono savivaldybė területén Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių és Žąslių települések, valamint Rumšiškių településnek az A1-es úttól északra fekvő része,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlasie vajdaságban:

Sejneński powiatban Giby és Sejny települések Sejny városával együtt,

Augustowski powiatban Lipsk és Płaska települések,

Sokólski powiatban Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór és Sidra települések,

Białostocki powiatban Czarna Białostocka, Supraśl and Wasilków települések,

III. RÉSZ

1.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Streņču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Ignalina rajono savivaldybe,

Moletai rajono savivaldybe,

Rokiškis rajono savivaldybe,

Švencionys rajono savivaldybe,

Utena rajono savivaldybe,

Zarasai rajono savivaldybe,

Visaginas savivaldybe,

Kupiškis rajono savivaldybe területén Šimonys és Skapiškis települések,

Anykščiai rajono savivaldybe területén Svėdasai településnek a 118-as úttól északra fekvő része,

3.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

Podlasie vajdaságban:

Sokólski powiatban Krynki, Kuźnica, Sokółka és Szudziałowo települések,

Białostocki powiatban Gródek és Michałowo települések,

IV. RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

Szardínia minden területe.”