6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/365 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. március 4.)

az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozóan egyes tagállamok számára az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében eltérések engedélyezéséről

(az értesítés a C(2015) 1377. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a spanyol, a holland és a román nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1338/2008/EK rendelet előírja a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2)

Az 1338/2008/EK rendelet kötelezi a tagállamokat, hogy a rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint szolgáltassanak statisztikai adatokat az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozóan.

(3)

Az 1338/2008/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint szükség esetén objektív kritériumok alapján a tagállamokat érintő eltérést és átmeneti időszakot lehet elfogadni.

(4)

A Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és Nagy-Brittannia és Észak-Írország Egyesült Királysága eltérést kért arra hivatkozva, hogy az 1338/2008/EK rendelet végrehajtása érdekében jelentős kiigazításokat kell végezniük nemzeti statisztikai rendszereikben.

(5)

Az e tagállamok által kért eltéréseket ezért engedélyezni kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és az Egyesült Királyság számára engedélyezi a mellékletben előírt eltéréseket.

2. cikk

E határozat címzettje a Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 4-én.

a Bizottság részéről

Marianne THYSSEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 70. o.


MELLÉKLET

AZ 1338/2008/EK RENDELETTŐL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA ÉS FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK TEKINTETÉBEN ENGEDÉLYEZETT ELTÉRÉSEK

A Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és Nagy-Brittania és Észak-Írország Egyesült Királysága nem köteles a következő táblázatban feltüntetett változók benyújtására:

Tagállam

Változók és bontások

Az eltérés lejárta

Spanyolország

1.

A 2014. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2016. augusztus

2.

A 2015. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2017. augusztus

3.

A 2016. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2018. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2018. augusztus

Hollandia

1.

A finanszírozási rendszerek összes típusára (HF.1.1–HF.4.) és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HF.1.1–HF.4. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) kategória magában foglalja az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriát is.

b)

Az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

c)

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategória magában foglalja a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) és a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriát is.

d)

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

a.

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

2.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HP.1–HP.9. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) kategória magában foglalja az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriát is.

b)

Az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

c)

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategória magában foglalja a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) és a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriát is.

d)

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

e)

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

3.

Az egészségügyi funkciók összes típusára (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriák részben magukban foglalják a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

b)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategória részben magában foglalja a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

c)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

4.

A szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriák részben magukban foglalják a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

b.

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategória részben magában foglalja a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

c.

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

2018. március

Románia

1.

Az egészségügyi funkciók egészségügyi szolgáltatók szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

A „kórházak” (HP.1.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

b)

A „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) és a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategóriát – szerinti bontásban.

c)

A „járóbeteg-ellátó szolgáltatók” (HP.3.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.) és a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) kategóriát – szerinti bontásban.

d)

A „kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók” (HP.4.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.), a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

e)

A „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.) és a „(meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) kategóriát – szerinti bontásban.

f)

A „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

g)

Az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) kategóriát – szerinti bontásban.

h)

Az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

i)

A „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.), a„gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.) és a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.) kategóriát – szerinti bontásban.

2017. március

2.

Az egészségügyi funkciók egészségügy-finanszírozási rendszerek szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

Az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és a „máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások” (HC.9.) kategóriák szerinti bontásban.

b)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriákra vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriák szerinti bontásban.

c)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.), a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriák szerinti bontásban.

d)

A „nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek” (HF.2.2.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.), a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) kategóriák szerinti bontásban.

e)

A „vállalati finanszírozási rendszerek” (HF.2.3.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) szerinti bontásban.

f)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.), a „megelőző ellátás” (HC.6.), „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) és a „máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások” (HC.9.) kategóriák szerinti bontásban.

g)

A „külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) szerinti bontásban.

3.

Az egészségügyi szolgáltatók egészségügy-finanszírozási rendszerek szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

Az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriára vonatkozó adatok a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategória szerinti bontásban.

b)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriákra vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.) és a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) kategóriák szerinti bontásban.

c)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.), az „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) és az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) kategóriák szerinti bontásban.

d)

A „nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek” (HF.2.2.) kategóriára vonatkozó adatok a „kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók” (HP.4.), az „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.), az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.), az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriák szerinti bontásban.

e)

A „vállalati finanszírozási rendszerek” (HF.2.3.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi szolgáltatók összes típusa (HP.1–HP.9.) szerinti bontásban.

f)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.), az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.), az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriák szerinti bontásban.

g)

A „külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi szolgáltatók összes típusa (HP.1–HP.9.) szerinti bontásban.

2017. március

Egyesült Királyság

1.

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

2.

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

3.

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

4.

A „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

5.

A „külföldi finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HF.1.1–HF.4. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás (HC.1.1.;HC.2.1.)

b)

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.2.;HC.2.2.)

c)

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás (HC.1.3.;HC.2.3.)

d)

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.4.;HC.2.4.)

e)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

f)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

g)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

h)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

i)

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások (HC.4.)

j)

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak (HC.5.1.)

k)

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak (HC.5.2.)

l)

Megelőző ellátás (HC.6.)

m)

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása (HC.7.)

n)

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások (HC.9.)

2018. március

6.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

b)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

c)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

d)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

e)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

f)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

g)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

h)

Külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek (HF.4.)

i)

Folyó egészségügyi kiadások (a HF.1.1–HF.4. összege)

2019. március

7.

Az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriára, valamint a folyó egészségügyi kiadásokra (a HP.1–HP.9. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás (HC.1.1.;HC.2.1.)

b)

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.2.;HC.2.2.)

c)

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás (HC.1.3.;HC.2.3.)

d)

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.4.;HC.2.4.)

e)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

f)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

g)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

h)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

i)

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások (HC.4.)

j)

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak (HC.5.1.)

k)

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak (HC.5.2.)

l)

Megelőző ellátás (HC.6.)

m)

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása (HC.7.)

n)

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások (HC.9.)

2019. március

8.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó, az egészségügyi funkciók összes típusa szerint lebontott adatok az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriában rögzített finanszírozással egyeznek meg.

2019. március