22.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/58


Helyesbítés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. december 17-i 1368/2014/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 366., 2014. december 20. )

A 15. oldalon, az 1. cikkben:

a következő szövegrész:

„1. cikk

(1)   Az 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A »DÁNIA–OLASZORSZÁG« című szakaszt el kell hagyni;

(2)   Az »FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG« című szakaszban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

»b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről, valamint a 2013. július 10-i és augusztus 30-i levélváltás«.”

helyesen:

„1. cikk

A 987/2009/EK rendelet 1. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A »DÁNIA–OLASZORSZÁG« című szakaszt el kell hagyni;

b)

A »FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG« című szakaszban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

»b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről, valamint a 2013. július 10-i és augusztus 30-i levélváltás«.”