30.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 226/16


A TANÁCS 826/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 30.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az ukrajnai helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács úgy véli, hogy további személyeket és szervezeteket kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Születési idő és hely: 1960.5.31., Zagorsk (Sergiev Posad)

Az elnöki hivatal első vezetőhelyetteseként az orosz médiszolgáltatókat arra utasította, hogy az ukrajnai szakadárok és a Krím annektálása mellett foglaljanak állást, ezzel támogatva Kelet-Ukrajna destabilizálását és a Krím annektálását.

2014.7.30.

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Az ún. „Luganszki Népköztársaság” ún. „kormányának” szóvivője, aki nyilatkozataiban igazolta többek között egy ukrán harci repülőgép lelövését, túszejtéseket, valamint az illegális fegyveres csoportok harci tevékenységeit, aminek következtében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

2014.7.30.

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Július 22. óta az ún. „Donyecki Népköztársaság” ún. „Legfelsőbb Tanácsának” elnöke. Ő volt a kezdeményezője azoknak a politikai lépéseknek és azon illegitim népszavazás megszervezésének, amelyek következtében kikiáltották az ún. „Donyecki Népköztársaságot”, ami Ukrajna területi integritása, szuverenitása és egysége megsértésének minősül.

2014.7.30.

4.

Sergey ABISOV

Image

Születési idő: 1967.11.27.

Elfogadta, hogy Oroszország elnöke 2014. május 5-én (a 301. kormányrendelettel) az ún. „Krími Köztársaság Belügyminiszterévé” nevezze ki. Ún. „belügyminiszteri” minőségében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

2014.7.30.

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Születési idő és hely: 1951.12.15. Leningrad (St Petersburg)

Arkady Rotenberg régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel, akinek dzsúdó-edzőpartnere volt. Vagyonára Putyin hivatali ideje alatt tett szert.

Jelentős szerződéseknek az orosz állam vagy állami tulajdonban lévő vállalatok részéről történő odaítélésekor az orosz döntéshozók kivételezettként bántak vele. Például a tulajdonában lévő vállalkozásoknak több igen jövedelmező szerződést ítéltek oda a Szocsi Téli Olimpia előkészületeivel kapcsolatban.

A Giprotransmost egyik fő részvényese. Ez a vállalat az egyik orosz állami tulajdonban álló vállalattól közbeszerzési szerződéshez jutott, melynek tárgya megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egy híd megépítésére vonatkozóan, mely Oroszországot a jogtalanul annektált Krími Autonóm Köztársasággal kötné össze, ezzel konszolidálva a Krím intergálását az Oroszországi Föderációba, ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna területi intergitását.

2014.7.30.

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Születési idő és hely: 1974.7.3. Puschino

Konstantin Malofeev szoros kapcsolatban áll a kelet-ukrajnai és krími szakadárokkal. Borodai korábbi felettese, az ún. „Donyecki Népköztársaság” ún. „miniszterelnöke”, továbbá találkozott Aksyonovval, az ún. „Krími Köztársaság” ún. „miniszterelnökével” a Krím annaktálása folyamata során. Az ukrán kormány bűnügyi nyomozást indított ellene a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel nyújtott állítólagos támogatása miatt.

Ezenfelül számos nyilatkozatban támogata a Krím annektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem lehet Oroszországba integrálni. De keleti részét talán.”

Ezért Konstantin támogatja Malofeev Kelet-Ukrajna destabilizálását.

2014.7.30.

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Születési idő és hely: 1951.7.25. Leningrad (St Petersburg)

Yuriy Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az ún. Ozero Dacha társalapítója, mely társaság befolyásos személyiségek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb (2013-ban 38 %-os) részvényese, mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogtalan annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, ezzel konszolidálva e területeknek az Oroszországi Föderációba való intergálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, mely azokat a televíziócsatornákat irányítja, melyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Születési idő: 1950.1.24.

Nikolay Shamalov régóta kapcsoaltban áll Putyin elnökkel. Az ún. Ozero Dacha társalapítója, mely társaság befolyásos személyiségek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya második legnagyobb (2013-ban 10 %-os) részvényese, mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogtalan annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, ezzel konszolidálva e területeknek az Oroszországi Föderációba való intergálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, mely azokat a televíziócsatornákat irányítja, melyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.


Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (más néven: ALMAZ-ANTEY CORP; ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul. Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Weboldal: almaz-antey.ru;

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Az Almaz-Antei orosz tulajdonban álló vállalat, mely légi járművek ellen bevethető fegyvereket, többek között föld–levegő rakétákat gyárt és sállít az orosz hadseregnek. az orosz hatóságok nehézfegyvereket szállítottak a kelet-ukrajnai szakadároknak, hozzájárulva Ukrajna destabilizálásához. E fegyvereket a szakadárok többek között repülőgépek lelövésére használják. Ezért állami tulajdonban lévő vállalatként az Almaz-Antei hozzájárul Ukrajna destabilizálásához.

2014.7.30.

2.

DOBROLET (más néven: DOBROLYOT)

Добролет/Добролёт

A légitársaság kódja: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Weboldal: www.dobrolet.com

A Dobrolet az egyik orosz állami tulajdonban lévő légitársaság leányvállalata. A Krím jogtalan annektálása óta a Dobrolet eddig kizárólag Moszkva és Szimferopol között működtetett járatokat. Ezáltal megkönnyíti a jogtalanul annektált Krími Autonóm Köztársaság integrációját az Oroszországi Föderációba, aláásva Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

2014.7.30.

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

License of the Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

A Krím jogtalan annektálást követően az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében az ún. „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. Domináns piaci szereplő lett, holott az annaktálást megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel támogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását.

2014.7.30.