29.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/48


A TANÁCS 433/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 28.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a269/2014/EU rendeletet.

(2)

A helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács úgy véli, hogy további személyeket kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  HL L 78., 2014.3.17.,6.o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

Születési idő és hely: 1958.11.7., Kirovohrad, Ukrainian SSR

Miniszterelnök-helyettes. Felügyelte az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálását.

2014.4.29.

2.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

Születési idő és hely: 1949.9.15., Moscow

Az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője az ún. Krími Szövetségi Körzetben, az Oroszországi Biztonsági Tanács nem állandó tagja. Felelős az orosz államfő alkotmányos előjogainak az annektált Krími Autonóm Köztársaság területén való érvényesítéséért.

2014.4.29.

3.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

Születési idő és hely: 1965.10.27., Leningrad

Krími ügyekért felelős miniszter. Felelős az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

2014.4.29.

4.

Sergei Ivanovich MENYAILO

Születési idő és hely: 1960.8.22., Alagir, North-Ossetian Autonomous SSR, RSFSR

Szevasztopol annektált ukrán város kormányzója.

2014.4.29.

5.

Olga Fedorovna KOVATIDI

Születési idő és hely: 1962.5.7., Simferopol, Ukrainian SSR.

Az Oroszországi Szövetségi Tanácsnak az annektált Krími Autonóm Köztársaságot képviselő tagja.

2014.4.29.

6.

Ludmila Ivanovna SHVETSOVA

Születési idő és hely: 1949.9.29., Alma-Ata, USSR

A Duma elnökhelyettese, az Egyesült Oroszország párt tagja – kezdeményezője az annektált Krími Autonóm Köztársaság Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának.

2014.4.29.

7.

Sergei Ivanovich NEVEROV

Születési idő és hely: 1961.12.21., Tashtagol, USSR

A Duma elnökhelyettese, az Egyesült Oroszország párt tagja – kezdeményezője az annektált Krími Autonóm Köztársaság Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának.

2014.4.29.

8.

Igor Dmitrievich SERGUN

Születési idő: 1957.3.28.

A Hírszerzési Főigazgatóság (GRU) vezetője, az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkarifőnök-helyettese, altábornagy. Felelős a GRU tisztviselőinek kelet-ukrajnai tevékenységéért.

2014.4.29.

9.

Valery Vasilevich GERASIMOV

Születési idő és hely: 1955.9.8., Kazan

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének első helyettese, hadseregtábornok. Felelős az orosz erőknek az Ukrajnával közös határon való, nagy számban történő telepítéséért, valamint a helyzet enyhülésének megakadályozásáért.

2014.4.29.

10.

German PROKOPIV

 

A „Luganszki Őrség” tevékeny vezetője. Részt vett a Biztonsági Szolgálat luganszki regionális hivatala épületének elfoglalásában, az elfoglalt épületből videofelvételen üzent Putyin elnöknek és Oroszországnak. Szoros kapcsolatban áll az „Délkeleti Hadsereggel”.

2014.4.29.

11.

Valeriy BOLOTOV

 

A Biztonsági Szolgálat luganszki regionális hivatalának épületét elfoglaló, „Délkeleti Hadsereg” nevű szeparatista csoport egyik vezetője. Nyugalmazott tisztviselő. Az épület elfoglalása előtt ő és társai olyan fegyverek birtokában voltak, amelyeket feltehetően illegálisan szereztek Oroszországból, illetve helyi bűnözői csoportoktól.

2014.4.29.

12.

Andriy PURGIN

 

A „Donyecki Köztársaság” vezetője, szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donyecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „donbaszi polgári kezdeményezés az Eurázsiai Unióért” társalapítója.

2014.4.29.

13.

Denys PUSHYLIN

Születési hely: Makiivka

A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a regionális kormányzat épületeinek elfoglalásában és megszállásában. A szeparatisták tevékeny szószólója.

2014.4.29.

14.

Tsyplakov Sergey GENNADEVICH

 

A radikális ideológiát valló „Donbaszi Népi Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donyecki régióban.

2014.4.29.

15.

Igor STRELKOV (Ihor Strielkov)

 

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. Szergej Akszjonov önjelölt krími miniszterelnök biztonsági tanácsadója.

2014.4.29.