21.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/36


A TANÁCS 2014/730/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. október 20.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.

(2)

A helyzet súlyosságára tekintettel további tizenhat személyt és két szervezetet kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő három személlyel és egy szervezettel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni.

(4)

A Törvényszék által 2014. július 3-án a T-203/12 sz., Mohamad Nedal Alchaar kontra Tanács ügyben hozott ítélet (2) nyomán Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar-t törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(5)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. október 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2)  Még nem tették közzé.


MELLÉKLET

I.

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, valamint szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzéke az alábbi személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Houmam Jaza'iri

(más néven: Humam al-Jazaeri)

Születési idő: 1977

2014. augusztus 27. óta gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

2.

Mohamad Amer Mardini

(más néven: Mohammad Amer Mardini)

Születési idő: 1959

Születési hely: Damaszkusz

2014. augusztus 27. óta felsőoktatási miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(más néven: Mohammad Ghazi al-Jalali)

Születési idő: 1969

Születési hely: Damaszkusz

2014. augusztus 27. óta hírközlési és technológiai miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

4.

Kamal Cheikha

(más néven: Kamal al-Sheikha)

Születési idő: 1961

Születési hely: Damaszkusz

2014. augusztus 27. óta vízügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

5.

Hassan Nouri

(más néven: Hassan al-Nouri)

Születési idő: 1960.2.9.

2014. augusztus 27. óta közigazgatás-fejlesztési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

6.

Mohammad Walid Ghazal

Születési idő: 1951

Születési hely: Aleppó

2014. augusztus 27. óta lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(más néven: Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Születési idő: 1960

Születési hely: Deir Ezzor

2014. augusztus 27. óta munkaügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(más néven: Nizar Wehbe Yazigi)

Születési idő: 1961

Születési hely: Damaszkusz

2014. augusztus 27. óta egészségügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

9.

Hassan Safiyeh

(más néven: Hassan Safiye)

Születési idő: 1949

Születési hely: Latákia

2014. augusztus 27. óta belső kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

10.

Issam Khalil

Születési idő: 1965

Születési hely: Baniasz

2014. augusztus 27. óta kulturális miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(más néven: Mohammad Muti'a Moayyad)

Születési idő: 1968

Születési hely: Ariha (Idlib)

2014. augusztus 27. óta államminiszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

12.

Ghazwan Kheir Bek

(más néven: Ghazqan Kheir Bek)

Születési idő: 1961

Születési hely: Latákia

2014. augusztus 27. óta közlekedési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.

2014.10.21.

13.

Ghassan Ahmed Ghannan vezérőrnagy

(más néven: Ghassan Ghannan vezérőrnagy; más néven: Ghassan Ahmad Ghanem dandártábornok)

 

A 155. rakétadandár parancsnokaként támogatja a szriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Felelősség terheli legalább 25 SCUD-rakéta kilövéséért, amelyeket 2013 januárja és márciusa között, különböző polgári célpontok ellen indítottak. Kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal.

2014.10.21.

14.

Mohammed Bilal ezredes

(más néven: Muhammad Bilal alezredes)

 

A szíriai légierő hírszerző szolgálatának magas rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolatban áll a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (SSRC).

2014.10.21.

15.

Mohamed Farahat

(más néven: Muhammad Farahat)

 

A Tri-Ocean Energy ügyviteli és pénzügyi igazgatóhelyettese. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Így tehát Mohamed Farahat kapcsolatban áll egy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezettel.

A Tri-Ocean Energy-n belül betöltött vezető beosztása miatt felelősség terheli azért, hogy a szervezet olajat biztosít a szíriai rezsim számára.

2014.10.21.

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(más néven: Abdulhamid Khamis Abdullah;

más néven: Hamid Khamis;

más néven: Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Az Overseas Petroleum Trading Company (OPT) elnöke. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Olajszállításokat koordinált a szíriai rezsim számára a jegyzékbe vett szírai állami olajvállalattal, a Sytrollal Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje.

A szervezeten belül betöltött legmagasabb vezetői szintű beosztása miatt felelősség terheli a szervezet tevékenységeiért.

2014.10.21.

B.   Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Pangates International Corp Ltd

(más néven: Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Egyesült Arab Emírségek

A Pangates közvetítő szerepet tölt be a szíriai rezsim részére történő olajszállításban. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt és a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.

2014.10.21.

2.

Abdulkarim Group

(más néven: Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaszkusz

Szíria

A Pangates anyavállalata, amely felett operatív ellenőrzést gyakorol. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.

2014.10.21.

II.

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében szereplő alábbi személyekre és szervezetre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(más néven: Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő: 1951.5.20.

Születési hely: Damaszkusz

Diplomata-útlevél száma: D000001300

A biztonsági főigazgatóság vezetője; részvétel a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2014.10.21.

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(más náven: Jaber)

Születési hely: Latákia

A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal. Közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában. Emellett pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2014.10.21.

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(más néven: Al Akhras)

Születési idő: 1951.6.2.

Születési hely: Homsz, Szíria

Szíriai útlevelének száma: 0000092405

Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Aszad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).

2014.10.21.

B.   Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

17.

Souruh Company

(más néven: SOROH Al Cham Company)

Címe: Adra Free Zone Area, Damaszkusz – Szíria;

Tel: +963-11-5327266;

Mobil: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax: +963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

http://sites.google.com/site/sorohco

A vállalat részvényeinek többsége közvetlenül vagy közvetve Rami Makhlouf tulajdonában van.

2014.10.21.

III.

Az alábbi személyt törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. részében szereplő jegyzékből:

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).