19.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/6


A Bizottság nyilatkozata

2014/C 80/03

A Bizottság ezennel kijelenti, hogy szándékában áll az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési programjának a COM(2013) 940 bizottsági közleményben (1) szereplő finanszírozási prioritásokhoz rendelt indikatív összegekkel összhangban és a költségvetés végrehajtásához szükséges rugalmasság sérelme nélkül történő megvalósítása.

Az indikatív összegek felülvizsgálhatók az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz félidős értékelését követően, amelyet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet (2) 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság készít el legkésőbb 2017. december 31-ig.


(1)  A Bizottság közleménye – A közlekedési törzshálózat kiépítése: Törzshálózati folyosók és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, COM(2013) 940.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és a 67/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20.).