21.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/18


Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszer-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 6-i 1274/2013/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 328., 2013. december 7. )

1.

A 79. oldalon a (6) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…»Brilliant Black PN«-re”

helyesen:

„…»Brilliánsfekete PN«-re”.

2.

A 81. oldalon az I. melléklet A. részének 1. pontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„… Brilliant Black PN«”

helyesen:

„… Brilliánsfekete PN«”.

3.

A 81. oldalon az I. melléklet A. részének 2. pontja a) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„… Brilliant Black PN«”

helyesen:

„… Brilliánsfekete PN«”.

4.

A 81. oldalon az I. melléklet A. részének 3. pontja a) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„… Brilliant Black PN«”

helyesen:

„… Brilliánsfekete PN«”.

5.

A 81. oldalon az I. melléklet A. részének 4. pontja a) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„Brilliant Black PN”

helyesen:

„Brilliánsfekete PN”

.

6.

A 82. oldalon az I. melléklet A. részének 4. pontja b) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„Brilliant Black PN”

helyesen:

„Brilliánsfekete PN”

.

7.

A 82. oldalon az I. melléklet A. részének 4. pontja c) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„Brilliant Black PN”

helyesen:

„Brilliánsfekete PN”

.

8.

A 85. oldalon a II. melléklet 2. pontja a) alpontjában a bejegyzésben:

a következő szövegrész:

„BRILLIANT BLACK PN«”

helyesen:

„BRILLIÁNSFEKETE PN«”.

9.

A 85. oldalon a II. melléklet 2. pontja b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„… A Brilliant Black PN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonátból és más kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brilliant Black PN színezék alatt a nátriumsót kell érteni.”

helyesen:

„… A Brilliánsfekete PN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonátból és más kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brilliánsfekete PN színezék alatt a nátriumsót kell érteni.”

.