9.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/1


A BIZOTTSÁG 109/2013/EU RENDELETE

(2013. január 29.)

a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listáját és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamokat megállapító, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek az EGT-EFTA országokra való kiterjesztését is figyelembe vevő 748/2009/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) a 2003/87/EK irányelv módosításával kiterjesztette a légi közlekedésre az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Európai Unión belüli kereskedelmi rendszerének hatályát.

(2)

A 748/2009/EK bizottsági rendelet (3) létrehozta a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. melléklete értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listáját.

(3)

A lista célja, hogy a légijármű-üzemeltetőkre háruló igazgatási terhek csökkentése érdekében tájékoztatást nyújtson arról, hogy az adott légijármű-üzemeltetővel kapcsolatos igazgatási feladatokat mely tagállam látja el.

(4)

Az, hogy egy adott gazdasági szereplő az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozik-e vagy sem, attól függ, hogy végez-e a 2003/87/EK irányelv I. melléklete értelmében légi közlekedési tevékenységet, nem pedig attól, hogy szerepel-e a légijármű-üzemeltetőknek az irányelv 18a. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság által elfogadott listáján.

(5)

A 2008/101/EK irányelvet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2011. április 1-jei 6/2011 EGT vegyes bizottsági határozat (4) belefoglalta az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba.

(6)

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer légi közlekedésre vonatkozó rendelkezéseinek az EGT-EFTA országokra való kiterjesztéséből és a 2003/87/EK irányelv 18a. cikkének (1) bekezdésében a légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállam megállapítására vonatkozóan előírt feltételekből következik, hogy egyes légijármű-üzemeltetők esetében az igazgatási feladatokat EGT-EFTA országnak kell ellátnia.

(7)

A 748/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 748/2009/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

(3)  HL L 219., 2009.8.22., 1. o.

(4)  HL L 93., 2011.4.7., 35. o.


MELLÉKLET

A 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok listája, figyelemmel az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek az EGT-EFTA országokra való kiterjesztésére is

BELGIUM

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

123

Abelag Aviation

BELGIUM

7649

AIRBORNE EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGÉRIA

30020

AVIASTAR-TU CO.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIUM

25996

CAIRO AVIATION

EGYIPTOM

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLLANDIA

f11336

CORPORATE WINGS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32909

CRESAIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYIPTOM

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

13457

Flying Partners CVBA

BELGIUM

29427

Flying Service N.V.

BELGIUM

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVÁJC

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f12983

GREEN DIESEL LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGÓ

27232

INTERNET JET

HOLLANDIA

28582

INTER-WETALL

SVÁJC

9542

INTL PAPER CY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27709

KALITTA AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIUM

1084

MIL BELGIUM

BELGIUM

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31207

N604FJ LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11462

N907WS AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10341

OfficeMax Inc

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2344

SAUDIA

SZAÚD-ARÁBIA

27769

SEA-AIR

BELGIUM

27975

SIA CARGO PTE LTD

SZINGAPÚR

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35334

SONOCO PRODUCTS CO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26784

SOUTHERN AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38995

STANLEY BLACK&DECKER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIUM

27011

TNT AIRWAYS

BELGIUM

34920

TRIDENT AVIATION SVC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIUM

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

13603

VF CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36269

VF INTERNATIONAL

SVÁJC

37064

VIPER CLASSICS LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

20065

V L M

BELGIUM

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37549

YILTAS GROUP

TÖRÖKORSZÁG

a11534

A következő farokszámot használó üzemeltető: VPBDV

Ismeretlen

a11549

A következő farokszámot használó üzemeltető: VQBHA

Ismeretlen


BULGÁRIA

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSZTÁN

27698

AEROVISTA

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

33329

AERO POWER LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

23962

AIR BAN

BULGÁRIA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRÚZIA

26520

AIR LIBYA 2

LÍBIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGÁRIA

33225

AIR VICTORY

GRÚZIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRÚZIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNIA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ÖRMÉNYORSZÁG

28818

ASIAN SPIRIT

FÜLÖP-SZIGETEK

34563

ASIA AIRWAYS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

24508

BALTIC AIRLINES UU

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

32131

BEIBARS CJSC

KAZAHSZTÁN

28445

BH AIR

BULGÁRIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGÁRIA

29056

BULGARIA AIR

BULGÁRIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGÁRIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSZTÁN

36884

FLY ADJARA

GRÚZIA

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULGÁRIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAJNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSZTÁN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJNA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJNA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

30622

PMT AIR

KAMBODZSA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJNA

29085

RUBYSTAR

FEHÉROROSZORSZÁG

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSZTÁN

1830

SENEGALAIR

SZENEGÁL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSZTÁN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSZTÁN

32347

TABAN AIR

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZÁNIAI EGYESÜLT KÖZTÁRSASÁG

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJNA

31648

VIP-AVIA

GRÚZIA

37987

YAK AIR

GRÚZIA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG


CSEH KÖZTÁRSASÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

7824

ACL SLOVACKY

CSEH KÖZTÁRSASÁG

35387

ACS SA

SPANYOLORSZÁG

16895

AERO VODOCHODY

CSEH KÖZTÁRSASÁG

f11813

AERSALE INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

CSEH KÖZTÁRSASÁG

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38060

AIR NAVIGATION LK

CSEH KÖZTÁRSASÁG

31433

ALANDIA AIR AB

FINNORSZÁG

30203

ATMA AIRLINES

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

34057

AVTN SPECIALTIES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35333

AXIS AVIATION GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22621

CAA CZECH REPUBLIC

CSEH KÖZTÁRSASÁG

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPRUS

859

CZECH AIRLINES

CSEH KÖZTÁRSASÁG

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

CSEH KÖZTÁRSASÁG

f10182

Executive Flight Services, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33327

EARTH ONE LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

38868

EURO JET FZCO

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRÚZIA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBIA

36746

HOLIDAY CZECH

CSEH KÖZTÁRSASÁG

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

32231

ILIN AIRCOMPANY

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPRUS

27908

JOB AIR SRO

CSEH KÖZTÁRSASÁG

39009

JUMP-TANDEM

CSEH KÖZTÁRSASÁG

30825

LETS FLY SRO

CSEH KÖZTÁRSASÁG

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSZTRÁLIA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3597

MIL CZECH REPUBLIC

CSEH KÖZTÁRSASÁG

30743

NORSE AIR CHARTER

DÉL-AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35361

OKAY HOLDING AS

CSEH KÖZTÁRSASÁG

24121

PETROPAVLOVSK AIR

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

CSEH KÖZTÁRSASÁG

f10379

Red.Com

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36763

RETENTURA LTD.

CIPRUS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32157

SKYDIVE LK

CSEH KÖZTÁRSASÁG

32812

SKY DIVING FOR FUN

SZLOVÁKIA

27292

SKY GEORGIA

GRÚZIA

31351

SKY KG AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

13702

STEVENS EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f13143

TinBer LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAM

a12699

A következő farokszámot használó üzemeltető: N150RN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK


DÁNIA

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DÁNIA

3456

AIR ALSIE

DÁNIA

35623

AIR BISHKEK

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

22466

AIR GREENLAND

DÁNIA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DÁNIA

36866

ALUMECO A/S

DÁNIA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNIA

36122

AVIATION HOLDINGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35753

A/S MAERSK AVIATION

DÁNIA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZÍLIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

781

CIMBER STIRLING

DÁNIA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIAORSZÁG

f10500

Duchossois Industries, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

366

DANISH AIR TRANSPORT

DÁNIA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNIA

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

SVÁJC

25431

ELMAGAL AVIATION

SZUDÁN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNIA

35478

FIRST GREENWICH

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f10218

GCTPA, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37052

GENCHART B.V.

HOLLANDIA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNIA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNIA

36297

JET FLEET INTL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32158

JET TIME A/S

DÁNIA

34892

JJO INVEST APS

DÁNIA

33518

KIRKBI INVEST

DÁNIA

31243

KIRKBI TRADING

DÁNIA

36538

KIRK AVIATION A/S

DÁNIA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSZI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

38155

MOENS, G

HOLLANDIA

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGÓLIA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DÁNIA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

9914

NILAN A/S

DÁNIA

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

DÁNIA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNIA

23090

PHARMA NORD

DÁNIA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DÁNIA

33624

QUAD/AIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NÉMETORSZÁG

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROMÁNIA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DÁNIA

9918

STAR AIR

DÁNIA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRÚZIA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DÁNIA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNIA

38112

VINCENT AVIATION LTD

ÚJ-ZÉLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNIA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNIA


NÉMETORSZÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

f10001

Academy of Art University

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

156

Aeroflot – Russian Airlines

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

35126

Aerologic GmbH

NÉMETORSZÁG

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXIKÓ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NÉMETORSZÁG

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

28844

Air Astana JSC

KAZAHSZTÁN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NÉMETORSZÁG

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KÍNA

786

Air China Limited

KÍNA

22317

Air-Service GmbH

NÉMETORSZÁG

8901

Archer Daniels Midland Company

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19480

Asiana Airlines

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

27868

Atlasjet Airlines

TÖRÖKORSZÁG

20979

Atlas Air, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NÉMETORSZÁG

34963

ACG AIR CARGO

NÉMETORSZÁG

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NÉMETORSZÁG

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NÉMETORSZÁG

150

AERODIENST

NÉMETORSZÁG

32334

AEROFLOT CARGO

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NÉMETORSZÁG

31799

AGRATA AVIATION

ÉSZTORSZÁG

27692

AHSEL HAVA

TÖRÖKORSZÁG

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NÉMETORSZÁG

32868

AIRCRAFT GENERAL

OLASZORSZÁG

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVÁJC

37424

AIRCRAFT PARTNER

NÉMETORSZÁG

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

24283

AIRPHIL EXPRESS

FÜLÖP-SZIGETEK

31390

AIRSEVEN GMBH

NÉMETORSZÁG

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NÉMETORSZÁG

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYIPTOM

35195

AIR CHINA BUSINESS

KÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

NÉMETORSZÁG

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NÉMETORSZÁG

32268

AIR HAMBURG

NÉMETORSZÁG

22378

AIR KUBAN

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAÓ KKT

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

ÚJ-ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NÉMETORSZÁG

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36719

AIR 1 AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33836

AJWA AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSZTRIA

38135

ALSCO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30361

AL HOKAIR

SVÁJC

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREIN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRORSZÁG

32684

AMJET AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31290

AOP AIR OPERATING

SVÁJC

34337

API HOLDING

NÉMETORSZÁG

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

27073

ARTOC AIR

EGYIPTOM

38398

ASG AVIATION

NÉMETORSZÁG

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSZTÁN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAHSZTÁN

24940

ASIA TODAY LTD

KÍNA

32548

ASTRON AVIATION LTD

SVÁJC

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

30698

ATG SWISS FIRST

SVÁJC

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NÉMETORSZÁG

29122

AURON LTD

BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSZNIA-HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31551

AVIATION CAP GRP

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

35968

AVIATION INVESTMENT

NÉMETORSZÁG

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NÉMETORSZÁG

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NÉMETORSZÁG

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NÉMETORSZÁG

29090

Blue Wings AG

NÉMETORSZÁG

29389

Bombardier PreOwned

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31614

Bombardier Transportation GmbH

NÉMETORSZÁG

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NÉMETORSZÁG

32874

Business Jet Ltd

ÚJ-ZÉLAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30586

BALL CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

509

BASF SE

NÉMETORSZÁG

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

35233

BAVARIA INTERNATION

NÉMETORSZÁG

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NÉMETORSZÁG

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NÉMETORSZÁG

38554

BERATEX GROUP LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

11646

BERGER JULIUS

NIGÉRIA

31886

BESTAIR TURKEY

TÖRÖKORSZÁG

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NÉMETORSZÁG

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28042

BLUE SKY GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

14658

BMW AG

NÉMETORSZÁG

38111

BOEKHOORN M&A

HOLLANDIA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36062

BORAJET HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

37261

BOSTON POST LEASING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVÁJC

34852

BREMENFLY GMBH

NÉMETORSZÁG

680

BURDA REISEFLUG

NÉMETORSZÁG

35021

Chai Ltd.

BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

UKRAJNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NÉMETORSZÁG

f10709

Colgan Air Services

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

824

Condor Flugdienst GmbH

NÉMETORSZÁG

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

HORVÁTORSZÁG

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

DÉL-AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA „Air Moldova” IS

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

26021

CEBU PACIFIC AIR

FÜLÖP-SZIGETEK

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

KÍNA

35194

CHONGQING AIRLINES

KÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

NÉMETORSZÁG

35527

CLASSIC SERVICES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36157

CLUB SAAB 340

SVÁJC

4782

COMFORT AIR

NÉMETORSZÁG

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKÓ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

25210

COOK AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31333

CORP JET SVCS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

24481

CTL LOGISTICS S.A.

LENGYELORSZÁG

4484

Delta Air Lines, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8980

Delta Technical Services Ltd

NÉMETORSZÁG

1776

Deutsche Lufthansa AG

NÉMETORSZÁG

2044

Dr. August Oetker KG

NÉMETORSZÁG

32731

DANAHER CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34179

DAO AVIATION

DÁNIA

967

DAS DIRECT AIR

NÉMETORSZÁG

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPRUS

30651

DAUAIR

NÉMETORSZÁG

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NÉMETORSZÁG

f10558

DCS Management Services

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26466

DC Aviation GmbH

NÉMETORSZÁG

30996

DEERE & COMPANY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38547

DEKALB FARMERS MARK.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37580

DERMAPHARM

NÉMETORSZÁG

f10774

DFZ, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10589

DH Flugcharter GmbH

NÉMETORSZÁG

25139

DIETZ AG

NÉMETORSZÁG

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

NÉMETORSZÁG

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NÉMETORSZÁG

28473

DOGAN HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

27181

DONAVIA JSC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

35451

DORNIER NO LIMITS

NÉMETORSZÁG

37798

DO-TEC GMBH

NÉMETORSZÁG

28795

DULCO HANDEL GMBH

NÉMETORSZÁG

968

DUSSMANN P

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12213

Emil Capital Partners, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10180

Epps Air Service, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NÉMETORSZÁG

34657

EEA GMBH

NÉMETORSZÁG

31615

EICHSFELDER AIR

NÉMETORSZÁG

35749

EON AVIATION

KÍNA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NÉMETORSZÁG

19629

ESCHMANN H D

NÉMETORSZÁG

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

NÉMETORSZÁG

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NÉMETORSZÁG

34011

EURO AIR CHARTER

NÉMETORSZÁG

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36357

EXECUJET AVIATION

DÉL-AFRIKA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8272

Farnair Switzerland AG

SVÁJC

23244

Federal State Unitary Enterprise „State Transport Company” Russia”

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

14557

Firma Steiner-Film

NÉMETORSZÁG

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NÉMETORSZÁG

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NÉMETORSZÁG

4783

FAI RENT-A-JET

NÉMETORSZÁG

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIAORSZÁG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SVÁJC

33077

FAS GMBH

NÉMETORSZÁG

35937

FINKCAS

NÉMETORSZÁG

22238

FLIGHT CALIBRATION

NÉMETORSZÁG

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NÉMETORSZÁG

38804

FLYING TECHNOLOGY

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

38912

FLY ALPHA GMBH

NÉMETORSZÁG

26843

FMG-FLUGSCHULE

NÉMETORSZÁG

1595

FRENZEL G

NÉMETORSZÁG

4232

FRONTIER AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38973

FUENFTE XR-GMBH

NÉMETORSZÁG

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NÉMETORSZÁG

28944

Germanwings GmbH

NÉMETORSZÁG

34841

Gibbs International, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10232

Gruss & Company

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NÉMETORSZÁG

25027

GEKO TRADE

NÉMETORSZÁG

3349

GENERAL MOTORS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NÉMETORSZÁG

38591

GERMANIA EXPRESS

NÉMETORSZÁG

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NÉMETORSZÁG

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLLANDIA

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVÁJC

35803

GHASSAN AHMED AL

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZÍLIA

23743

GOMEL AIRLINES

FEHÉROROSZORSZÁG

22366

GOVERNMENT CROATIA

HORVÁTORSZÁG

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

38832

GREENWAY JETS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2395

GROB AIRCRAFT AG

NÉMETORSZÁG

32172

GULF JET

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

25111

G-92 KFT

MAGYARORSZÁG

28618

Haworth Transport

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32953

HeidelbergCement AG

NÉMETORSZÁG

f11187

Herc Management Services LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NÉMETORSZÁG

37030

HAMBURG AIRWAYS

NÉMETORSZÁG

26105

HANSGROHE SE

NÉMETORSZÁG

32580

HASLBERGER FINANZ.

NÉMETORSZÁG

37376

HATAY AIR MARMARA

TÖRÖKORSZÁG

31519

HAWKER HUNTER AVTN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31103

HOMAC AVIATION AG

NÉMETORSZÁG

36597

HONG WEI CO LTD

TAJVAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NÉMETORSZÁG

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TÖRÖKORSZÁG

24664

Intermap Technologies

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Ismeretlen

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35785

IFM Traviation GmbH

NÉMETORSZÁG

25785

ILYUSHIN AVIATION

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

1528

IRANAIR

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG

37529

ISE INFORMATION SYS.

NÉMETORSZÁG

1562

Jat Airways

SZERBIA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

35760

JEJU AIR

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

2200

JETAIR FLUG GMBH

NÉMETORSZÁG

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVÁJC

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SZAÚD-ARÁBIA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKÓ

11307

JET EXECUTIVE INT.

NÉMETORSZÁG

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28591

JOHNSON CTRLS

SVÁJC

36272

JORDAN INTNL

KÍNA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

CSEH KÖZTÁRSASÁG

23758

Kimberly-Clark Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25800

Knauf Astra Ltd.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

1610

KARMANN GMBH

NÉMETORSZÁG

31171

KAZAVIASPAS

KAZAHSZTÁN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJNA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

33182

KUGU HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

37720

K5-AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

NÉMETORSZÁG

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NÉMETORSZÁG

3857

Lufthansa Cargo AG

NÉMETORSZÁG

27838

Lufthansa Technik AG

NÉMETORSZÁG

36476

LANARA LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

29352

LANGNER E

NÉMETORSZÁG

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NÉMETORSZÁG

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NÉMETORSZÁG

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NÉMETORSZÁG

28576

LIBRA TRAVEL

SVÁJC

f12832

LINCARE LEASING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NÉMETORSZÁG

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

NÉMETORSZÁG

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NÉMETORSZÁG

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSZTRÁLIA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NÉMETORSZÁG

38512

Microstrategy Services Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRÓ

21072

MAHAN AIR

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

12521

MARXER ANLAGEN

NÉMETORSZÁG

36372

MAT AIRWAYS

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TÖRÖKORSZÁG

37597

MERIDIAN+

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSZTRIA

28438

MLW AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TÖRÖKORSZÁG

3057

MOELLERS MASCHINEN

NÉMETORSZÁG

31944

MYN AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

38209

MZ TRANSPORTATION

NÉMETORSZÁG

f13551

M-BJEP Ltd.

MAN-SZIGET

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35125

Nasser Ltd.

KAJMÁN-SZIGETEK

12218

Nike, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26118

NASA AMES CENTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NÉMETORSZÁG

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NÉMETORSZÁG

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NÉMETORSZÁG

15551

NEW YORKER GROUP

NÉMETORSZÁG

24661

NORTH AMERICAN JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31791

NOVESPACE

FRANCIAORSZÁG

f10785

N16FX Trust

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12724

N250RG LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25059

Omni Air International

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

NÉMETORSZÁG

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NÉMETORSZÁG

33138

OCA INTERNATIONAL

NÉMETORSZÁG

2061

OMNIPOL

CSEH KÖZTÁRSASÁG

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLLANDIA

8236

OWENS-CORNING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISZTÁN

29731

Parc Aviation

ÍRORSZÁG

775

Pentastar Aviation, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

852

PARAGON RANCH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SVÁJC

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TÖRÖKORSZÁG

19475

PETERS GMBH

NÉMETORSZÁG

37609

PETROPAVLOVSK MC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5225

PHOENIX AIR GMBH

NÉMETORSZÁG

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37040

PREISS-DAIMLER

NÉMETORSZÁG

28157

PRESIDENTIAL AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NÉMETORSZÁG

34553

PRIVATE JET HOLD.

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

12196

PRIVATE WINGS

NÉMETORSZÁG

3343

P&P PROMOTION

NÉMETORSZÁG

19750

QUICK AIR JET CHARTR

NÉMETORSZÁG

f11900

Rentair UK Ltd

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

27446

Rhema Bible Church

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

606

Robert Bosch GmbH

NÉMETORSZÁG

37057

RADIC AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

30124

RAE – REGIONAL AIR

NÉMETORSZÁG

32083

RAY ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NÉMETORSZÁG

33032

RELIANCE COMMERCIAL

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

30938

RIKSOS TURIZM LT

TÖRÖKORSZÁG

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NÉMETORSZÁG

32723

RSG RENTAL SERVICES

NÉMETORSZÁG

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NÉMETORSZÁG

37464

RUAG SWITZERLAND

SVÁJC

36233

RUIZ, L

NÉMETORSZÁG

38246

RUSAERO

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12122

Safeway, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXIKÓ

21734

Siberia Airlines

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

9354

SkyWork Airlines AG

SVÁJC

f12005

Spiral, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29841

Spirit of Spices GmbH

NÉMETORSZÁG

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TÖRÖKORSZÁG

28362

Sun D’or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NÉMETORSZÁG

f10788

SAP America Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18991

SAP AG

NÉMETORSZÁG

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NÉMETORSZÁG

5031

SCHWARZMUELLER

AUSZTRIA

30971

SEARAY BD100

DÉL-AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVÉDORSZÁG

27571

SHANGHAI AIRLINES

KÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TÖRÖKORSZÁG

1034

SIRTE OIL

LÍBIA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXIKÓ

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSZTRÁLIA

34392

SKYBUS

KAZAHSZTÁN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

SVÁJC

37940

SKY SWALLOWS LTD.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

25050

SMATSA DOO

SZERBIA

32544

SMS Aviation GmbH

NÉMETORSZÁG

31870

SM AVIATION

NÉMETORSZÁG

33747

SOMON AIR

TÁDZSIKISZTÁN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36224

SPECTRA ENERGY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CIPRUS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJNA

32361

STRONG AVIATION

KUVAIT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NÉMETORSZÁG

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVÁJC

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVÁJC

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAIFÖLD

f10445

Thomas H. Lee Partners

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NÉMETORSZÁG

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TÖRÖKORSZÁG

8360

TACA

SALVADOR

38118

TARONA LTD

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

35978

TATHRA INTERNATIONAL

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

32576

TB INVEST GROUP

CSEH KÖZTÁRSASÁG

31566

TEAM AVIATION

NÉMETORSZÁG

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSZTRIA

36210

TESLA AIR

SVÁJC

35936

TIGER HERCULES CORP

TAJVAN

21908

TOKOPH D P

DÉL-AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1389

TUIfly GmbH

NÉMETORSZÁG

33495

TURBOJET KFT

MAGYARORSZÁG

33979

TURKUAZ AIRLINES

TÖRÖKORSZÁG

36760

T’WAY AIR CO LTD

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

32741

Ulla Popken GmbH

NÉMETORSZÁG

8960

United Parcel Service Co

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJNA

24948

UKSATSE

UKRAJNA

f10464

USAA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29839

USA 3000 AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4692

US Airways, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26886

UTair Aviation, jsc

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NÉMETORSZÁG

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NÉMETORSZÁG

31758

VIVAT TRUST LTD.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31815

VOLARIS

MEXIKÓ

2840

VOLKSWAGEN AG

NÉMETORSZÁG

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZÍLIA

30605

Wheels Aviation Ltd.

NÉMETORSZÁG

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

NÉMETORSZÁG

27514

Wirtgen BgmbH

NÉMETORSZÁG

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

NÉMETORSZÁG

24113

WEBER MANAGEMENT

NÉMETORSZÁG

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NÉMETORSZÁG

34391

WHS CONSULTING AG

SVÁJC

10834

WIKING HELIKOPTER

NÉMETORSZÁG

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSZTRIA

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

UKRAJNA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

NÉMETORSZÁG

37044

WOELBERN FLIGHT 02

NÉMETORSZÁG

2930

WORLD AIRWAYS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31769

XL Airways Germany GmbH

NÉMETORSZÁG

32403

XRS Holdings, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36920

XR-GMBH

NÉMETORSZÁG

5960

Zeman FTL

NÉMETORSZÁG

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZÍLIA

31485

328 SUPPORT SERVICES

NÉMETORSZÁG

a11495

A következő farokszámot használó üzemeltető: N450T

Ismeretlen

a11501

A következő farokszámot használó üzemeltető: N62914

Ismeretlen

a11751

A következő farokszámot használó üzemeltető: N77080

Ismeretlen

a11508

A következő farokszámot használó üzemeltető: N880GC

Ismeretlen

a11510

A következő farokszámot használó üzemeltető: N903G

Ismeretlen

a12912

A következő farokszámot használó üzemeltető: VPCBK

KAJMÁN-SZIGETEK

a11558

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAFRD

Ismeretlen


ÉSZTORSZÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

34613

ABELIA TRADING LTD

CIPRUS

22213

ENIMEX

ÉSZTORSZÁG

18219

ESTONIAN AIR

ÉSZTORSZÁG

38113

FL TECHNICS AB

LITVÁNIA

22574

MIL JAPAN

JAPÁN

10937

MIL RUSSIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

1117

MIL SWITZERLAND

SVÁJC

36227

POLICE & BOARD EE

ÉSZTORSZÁG

35109

SMALL PLANET (EE)

ÉSZTORSZÁG

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ÉSZTORSZÁG

30036

ULS Airlines Cargo

TÖRÖKORSZÁG

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


GÖRÖGORSZÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

20514

Aegean Airlines

GÖRÖGORSZÁG

f12684

Avenge Inc

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37967

AEOLIAN AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

35662

AEROJET SERVICES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31367

AEROLAND

GÖRÖGORSZÁG

23232

AEROSVIT

UKRAJNA

24601

AERO-KAMOV

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJNA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJNA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENYA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

37966

ASPAMIA LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34238

ASTRA AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

38330

AVIATION SCIENCES CO

SZAÚD-ARÁBIA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SVÁJC

34069

BELRESCUEAVIA

FEHÉROROSZORSZÁG

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GÖRÖGORSZÁG

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KÍNA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

31895

CENTAVIA

SZERBIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

36915

COMLUX EXCLUSIVE

SVÁJC

36113

CONQUISTADOR HELO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19644

COSTAIR LTD

GÖRÖGORSZÁG

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJNA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SZUDÁN

36466

DESINENCE LTD

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

25895

DONBASSAERO

UKRAJNA

32795

DOVE AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11403

DRAGON LEASING CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

37223

ENGALY LTD

ÍRORSZÁG

31744

EUROPEAN AIR CRANE

OLASZORSZÁG

35101

EURO AVIATION

GÖRÖGORSZÁG

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSZTRÁLIA

35228

FIRST AIRWAYS

GÖRÖGORSZÁG

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSZTRÁLIA

31507

FLYING RESEARCH UU

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

9532

FL AVIATION NEW JERS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31722

GAINJET AVIATION

GÖRÖGORSZÁG

31313

GHADAMES AIR TRANSP

LÍBIA

31659

GHALAYINI I

EGYIPTOM

33178

GLOBAL AVTN

DÉL-AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAIT

f10233

GS 150-217 LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11417

GS200 INC TRUSTEE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

23443

HCAA

GÖRÖGORSZÁG

34731

HELICOPTERS (NZ)

ÚJ-ZÉLAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GÖRÖGORSZÁG

25221

HELOG AG

SVÁJC

36373

HERITAGE ACFT LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

36043

HERITAGE AVTN DEV.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32668

INTERISLAND AIRLINES

FÜLÖP-SZIGETEK

38792

INTER ILES AIR

MADAGASZKÁR, COMORE-SZIGETEK, RÉUNION

26787

INTRACOM

GÖRÖGORSZÁG

31881

INTRALOT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36434

ISLANDSITE INVEST.

DÉL-AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSZTÁN

33768

JP AIR OU

ÉSZTORSZÁG

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

30724

KAIZEN AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GÖRÖGORSZÁG

29979

LAO AIRLINES

LAOSZI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

29995

LEXATA

GÖRÖGORSZÁG

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

GÖRÖGORSZÁG

35265

LINAIR LTD.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GÖRÖGORSZÁG

21948

MINAIR

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAJNA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZÍLIA

36432

NEW Tempus JETS INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34624

OLYMPIC AIR

GÖRÖGORSZÁG

2055

OLYMPIC AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

24067

ORASCOM

EGYIPTOM

21711

ORENBURG AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

22404

OXY USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30316

PAKISTAN STATE

PAKISZTÁN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSZTRÁLIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

PALESZTIN TERÜLET, MEGSZÁLLT

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GÖRÖGORSZÁG

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TÖRÖKORSZÁG

27002

PARADISE AVTN

GÖRÖGORSZÁG

34445

PEBUNY LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

28119

POLISH MORSKI

LENGYELORSZÁG

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNIA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SZAÚD-ARÁBIA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

37342

SAFARI LINK

KENYA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZAHSZTÁN, KIRGIZISZTÁN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRÓ

32636

SHORT Stop JET CHARTER

AUSZTRÁLIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29176

SINCOM AVIA

UKRAJNA

32837

SKOL AIRLINE

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GÖRÖGORSZÁG

31806

SKY WINGS AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

29441

SWIFTAIR HELLAS

GÖRÖGORSZÁG

24773

SWIFT FLITE AVIATION

DÉL-AFRIKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TÖRÖKORSZÁG

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

31819

TRANS AVIATION

KUVAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYIPTOM

9459

UNIVERSAL AIR LINK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GÖRÖGORSZÁG

35002

VERTIR

ÖRMÉNYORSZÁG

37519

WCC AVIATION INC

FÜLÖP-SZIGETEK

35700

WEM LINES SA

GÖRÖGORSZÁG

25058

WORLD HEALING CENTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35842

WORLD HEALING CENT 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24805

YAMAL

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

7307

ZAHID TRACTOR

SZAÚD-ARÁBIA

29325

ZEN AIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35716

ZR AVIATION

LIBANON

a11496

A következő farokszámot használó üzemeltető: N517AF

Ismeretlen

a11522

A következő farokszámot használó üzemeltető: PPBIR

Ismeretlen

a12908

A következő farokszámot használó üzemeltető: VHWXC

AUSZTRÁLIA


SPANYOLORSZÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXIKÓ

29159

Airmax, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SZAÚD-ARÁBIA

f10332

Astra 136 LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIUM

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

ECUADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIKÓ

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKÓ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

38967

AEROMASTER TAXI

BRAZÍLIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANYOLORSZÁG

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKÓ

4648

AERO ANGELES

MEXIKÓ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SZENEGÁL

36793

AIRLEASE CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34981

AIRLIFT USA LLP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KAZAHSZTÁN, KIRGIZISZTÁN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

DÉL-AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

38846

AIR CLASS LINEAS

URUGUAY

24500

AIR COMET S.A.

SPANYOLORSZÁG

9345

AIR EUROPA

SPANYOLORSZÁG

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

SPANYOLORSZÁG

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANYOLORSZÁG

36637

ALBA STAR S.A.

SPANYOLORSZÁG

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANYOLORSZÁG

35203

AL JABER AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

29581

AMB GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPANYOLORSZÁG

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANYOLORSZÁG

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANYOLORSZÁG

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSZTRÁLIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHÁNA

21575

ARABASCO AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGÉRIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

SPANYOLORSZÁG

9456

AUDELI

SPANYOLORSZÁG

35532

AVEX AIR TRAINING

DÉL-AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKÓ

460

AVIANCA

KOLUMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANYOLORSZÁG

33149

AVPRO INC (2)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32450

AWAIR

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f10074

Bank of America, NA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12160

Bank of Utah

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38518

Benipaula Inc

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12165

Bradleyville, Ltd

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKÓ

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVÁJC

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANYOLORSZÁG

32392

BIONIC AVIATION CC

DÉL-AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZÍLIA

19815

BRISTOW HELI

NIGÉRIA

f11870

Caleton Holdings

KAJMÁN-SZIGETEK

32564

Carabo Capital

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12156

CareFusion Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZÍLIA

f10710

Contessa Premium Foods

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12168

Corimon CA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10551

Covington Aviation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27598

CABO VERDE EXPRESS

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANYOLORSZÁG

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANYOLORSZÁG

35186

CAPITEQ

AUSZTRÁLIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKÓ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGÉRIA

29796

CETO MARKETING S.A.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f10567

CITGO Petroleum Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36279

CLEARSKIES

AUSZTRÁLIA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCIAORSZÁG

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZÍLIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZÍLIA

31644

CONVIASA

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANYOLORSZÁG

35909

COVINGTON AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36833

COYABA LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37293

CPC SA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31491

CSIM AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITÁNIA

f10136

Dayco Properties Ltd

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26776

DEAN FOODS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37252

DELAWARE GG INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

35756

DNEST AVIATION

MALAJZIA

3464

DODSON AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33251

DORNIER NIGERIA

NIGÉRIA

f10915

Electric Boat Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

736

EADS CASA

SPANYOLORSZÁG

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8808

EASTMAN KODAK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35658

EAST COAST JETS INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EGYENLÍTŐI-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVÁJC

37813

EDIFICA 2000

SPANYOLORSZÁG

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NÉMETORSZÁG

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f13610

EMSI Aviation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

24823

EUROCONTINENTAL

SPANYOLORSZÁG

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPANYOLORSZÁG

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCIAORSZÁG

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38423

EXECUFLIGHT INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANYOLORSZÁG

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVÁJC

f12978

FATHER & SON AIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18767

FIRST INTL AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35848

FLANA

DÉL-AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANYOLORSZÁG

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANYOLORSZÁG

31970

FLYING FALCON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26564

FL AVIATION FLORIDA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANYOLORSZÁG

32961

FRAPMAG LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPÁN

35955

FULUCA INVESTMENTS

DÉL-AFRIKA

f10221

Ginnaire Rental Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10226

Glass Aviation, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4402

GESTAIR

SPANYOLORSZÁG

f10220

GG Aircraft LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NÉMETORSZÁG

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKÓ

28810

GOLDNER D

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KÍNA

39058

GRASS GREEN II LLC

SVÁJC

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

27295

HAGEL W

AUSZTRIA

32525

HARPO INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KÍNA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANYOLORSZÁG

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVÁJC

31991

HENNIG.

DÉL-AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANYOLORSZÁG

f11786

HI FLITE INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANYOLORSZÁG

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG KKT

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

f11875

H&S Air, LLC.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1475

IBERIA

SPANYOLORSZÁG

38329

IBERIA EXPRESS

SPANYOLORSZÁG

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANYOLORSZÁG

25843

ICE BIRD

SVÁJC

10117

ILFC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANYOLORSZÁG

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANYOLORSZÁG

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANYOLORSZÁG

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANYOLORSZÁG

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32557

INTL CONCERTS

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

31816

INTL PRIVATE JET

SVÁJC

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAIT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANYOLORSZÁG

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZÍLIA

35962

I FLY LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31247

JAIR

DÉL-AFRIKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

SPANYOLORSZÁG

38805

JCG AIR

MEXIKÓ

f11143

JEM Investments LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36363

JEM INVESTMENTS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28372

J.W. Childs Associates

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34608

KAMA AVIATION

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

22691

KAVMINVODYAVIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

34463

KAZ AIR JET

KAZAHSZTÁN

32291

KELLY CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

22866

KOGALYMAVIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

34665

KUNPENG AIRLINES

KÍNA

32826

Lewis Aeronautical

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32518

LAI

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

36906

LETS FLY SL

SPANYOLORSZÁG

f10606

LHF Holdings Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35540

LIBYAN CAA

LÍBIA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZÍLIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRORSZÁG

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

34783

LLC Nord Wind

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

38302

LUFTHANSA TECHNIK

NÉMETORSZÁG

f13442

Michigan Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

DÉL-AFRIKA

26957

MENAJIAN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38791

MENORCA LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38507

MERAJ AIR

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG

14322

MEXICANA

MEXIKÓ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1095

MIL SPAIN

SPANYOLORSZÁG

38536

MINOAN AIR S.A.

GÖRÖGORSZÁG

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGÉRIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVÁJC

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPANYOLORSZÁG

f11397

M G A 546 LEASING CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35759

NAL ASSET Management Ltd

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32502

NASAIR

SZAÚD-ARÁBIA

604

NAYSA

SPANYOLORSZÁG

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRAZÍLIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10331

NII Holdings Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31834

NITA JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZÍLIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

1997

NOMADS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30519

NORDJET AIRLINES SL

SPANYOLORSZÁG

18907

NORMAN AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32556

NYGREN U

SVÉDORSZÁG

f10321

N T Air, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11388

N450JE LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32396

OBODEN IBRU

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZÍLIA

24549

ODYSSEY AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33704

ORIONAIR S.L.

SPANYOLORSZÁG

23017

Perm Airlines

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

33299

PALM AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRAZÍLIA

35266

PCS Aviation Services, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

8455

PERSONAL JET FLORIDA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

DÉL-AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANYOLORSZÁG

35542

PORTSIDE INTL LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANYOLORSZÁG

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPANYOLORSZÁG

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANYOLORSZÁG

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANYOLORSZÁG

29804

PUNTO-FA

SPANYOLORSZÁG

27231

QUANTUM AIR

SPANYOLORSZÁG

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

35747

RAMSAY AIRCHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f11770

REAL WORLD TOURS INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26960

RED WINGS CJSC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

32100

RING AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35605

RPK CAPITAL LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33521

RYJET

SPANYOLORSZÁG

37862

Starwood Management LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38250

SAETA SL

SPANYOLORSZÁG

36517

SAICUS AIR S.L.

SPANYOLORSZÁG

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

37768

SAPETRO AVIATION LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

37164

SASEMAR

SPANYOLORSZÁG

29825

SAS INSTITUTE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

37785

SDE SA

BELGIUM

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANYOLORSZÁG

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZÍLIA

30674

SEV AEREO POLICIA

SPANYOLORSZÁG

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVÁJC

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35494

SKYPLAN FZC

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

35092

SKYWAY LTD.

GRÚZIA

33719

SKY AIR WORLD

AUSZTRÁLIA

32416

SKY HELICOPTEROS SA

SPANYOLORSZÁG

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

36602

SOUTH AVIATION INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31632

SOUTH EAST ASIAN

FÜLÖP-SZIGETEK

4298

SPANAIR S A

SPANYOLORSZÁG

28727

SPENAERO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30064

STREAMLINE RUSSIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANYOLORSZÁG

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANYOLORSZÁG

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SVÁJC

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

MEXIKÓ

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANYOLORSZÁG

34933

TAILWIND AIRLINES

TÖRÖKORSZÁG

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZÍLIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANYOLORSZÁG

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRAZÍLIA

35745

TIANJIN AIRLINES

KÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34198

TITAN AVAITION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPANYOLORSZÁG

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

15453

TRANSAERO AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKÓ

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLÍVIAI ÁLLAM, TÖBBNEMZETISÉGŰ

38544

TRIM AIR CHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36812

TRINIDAIR UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SZENEGÁL

34271

UAML AIR CHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZÍLIA

38903

UNIQUE JET AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36046

USN AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGÉRIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVÁJC

35913

VESEY AIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29086

VIM AIRLINES

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPANYOLORSZÁG

27339

VIRGIN BLUE

AUSZTRÁLIA

38266

VOLOTEA S.L.

SPANYOLORSZÁG

30190

VUELING AIRLINES

SPANYOLORSZÁG

f10475

Westair Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36955

WINGS JET LTD

MAROKKÓ

36586

WIN WIN SERVICES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

35374

XTO ENERGY INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24793

ZOREX S.A.

SPANYOLORSZÁG

24007

224TH FLIGHT UNIT

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

26560

245 PILOT SERVICES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

a11479

A következő farokszámot használó üzemeltető: N142HC

Ismeretlen

a11488

A következő farokszámot használó üzemeltető: N371FP

Ismeretlen

a11490

A következő farokszámot használó üzemeltető: N410M

Ismeretlen

a11517

A következő farokszámot használó üzemeltető: N9895

Ismeretlen

a11523

A következő farokszámot használó üzemeltető: PPBST

Ismeretlen

a12897

A következő farokszámot használó üzemeltető: PRFOR

KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

a11528

A következő farokszámot használó üzemeltető: PRGPA

Ismeretlen

a12901

A következő farokszámot használó üzemeltető: PRPSR

KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

a12902

A következő farokszámot használó üzemeltető: PRPST

KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

a11529

A következő farokszámot használó üzemeltető: PRPTR

Ismeretlen

a11531

A következő farokszámot használó üzemeltető: VHXCJ

Ismeretlen

a12909

A következő farokszámot használó üzemeltető: VPBHS

BERMUDA

a11552

A következő farokszámot használó üzemeltető: VTSTV

Ismeretlen

a11553

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAATL

Ismeretlen

a11556

A következő farokszámot használó üzemeltető: XABLZ

Ismeretlen

a12919

A következő farokszámot használó üzemeltető: XACMM

MEXIKÓ

a11557

A következő farokszámot használó üzemeltető: XACXW

Ismeretlen

a12920

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAEAJ

MEXIKÓ

a12921

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAFEM

MEXIKÓ

a11559

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAGMD

Ismeretlen

a12922

A következő farokszámot használó üzemeltető: XAGMO

MEXIKÓ

a11563

A következő farokszámot használó üzemeltető: XASKY

Ismeretlen

a12925

A következő farokszámot használó üzemeltető: XATEI

MEXIKÓ


FRANCIAORSZÁG

CRCO-azonosító

Az üzemeltető neve

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

f10002

Act Two, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

MEXIKÓ

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZÍLIA

30304

Air Caraibes

FRANCIAORSZÁG

10054

Air Corsica

FRANCIAORSZÁG

f12199

Air Fleet Operations Limited

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

36155

Alatheer Aviation

SZAÚD-ARÁBIA

36010

Alpha Jet (Alabama)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10726

Arcadia Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10038

Au Revoir Air

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZÍLIA

f10060

Aviation 604 AG

SVÁJC

28417

AAK COMPANY

BERMUDA

38065

AAR CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31724

AAS EUROPE

FRANCIAORSZÁG

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKÓ

28588

ABDULLAH SAID B.

SVÁJC

36488

ABSOLUTE AVIATION

DÉL-AFRIKA

4306

ACCOR SA

FRANCIAORSZÁG

31934

ACFT MGMT & TRADING

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANCIAORSZÁG

f11808

ADAMS OFFICE LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30027

ADAM AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIAORSZÁG

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NÉMETORSZÁG

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKÓ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

DÉL-AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIAORSZÁG

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIAORSZÁG

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIAORSZÁG

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIAORSZÁG

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIAORSZÁG

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIAORSZÁG

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIAORSZÁG

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBIA

36823

AGCORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1769

AIGLE AZUR

FRANCIAORSZÁG

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCIAORSZÁG

308

AIRBUS SAS

FRANCIAORSZÁG

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIAORSZÁG

4790

AIRBY

FRANCIAORSZÁG

38148

AIRBY

FRANCIAORSZÁG

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIUM

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

18045

AIRFLEET CREDIT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18982

AIRFLITE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26897

AIRLINAIR

FRANCIAORSZÁG

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGÉRIA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKÓ

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIAORSZÁG

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYIPTOM

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIAORSZÁG

38966

AIR COTE D’IVOIRE

ELEFÁNTCSONTPART

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSZTÁN

227

AIR FRANCE

FRANCIAORSZÁG

231

AIR GEFCO

FRANCIAORSZÁG

f877

AIR GUYANE

FRANCIAORSZÁG

35198

AIR GUYANE 2

FRANCIAORSZÁG

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

ELEFÁNTCSONTPART

31977

AIR KING JET

SVÁJC

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

FRANCIAORSZÁG

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCIAORSZÁG

12060

AIR ND

FRANCIAORSZÁG

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

31913

AIR SARINA

SVÁJC

2564

AIR SENEGAL INTL

SZENEGÁL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLE-SZIGETEK

26152

AIR SRPSKA

BOSZNIA-HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIAORSZÁG

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIAORSZÁG

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIAORSZÁG

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCIAORSZÁG

f10019

ALA Services, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21699

ALCATEL USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

17947

ALENIA AEROSPAZIO

OLASZORSZÁG

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPÁN

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Ismeretlen

38428

ALPHALAND CORP.

FÜLÖP-SZIGETEK

32601

ALPHA CHARLIE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SZAÚD-ARÁBIA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVÁJC

26287

ALTONA

SVÁJC

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35920

ALWAFEER AIR

SZAÚD-ARÁBIA

8231

AL ANWAE TRADING

SZAÚD-ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SZAÚD-ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

SVÁJC

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SZAÚD-ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SZAÚD-ARÁBIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVÁJC

f836

AMERICAN EAGLE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8928

AMERICAN HOME PROD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25806

AMERIDAIR

FRANCIAORSZÁG

35837

AMER GROUP

EGYIPTOM

f12696

AML LEASING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32857

ANCFCC

MAROKKÓ

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

CIPRUS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZÍLIA

30530

AOSKY CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10036

APiGroup, Inc

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

984

APACHE AVIATION

FRANCIAORSZÁG

6188

APEX OIL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMÁN-SZIGETEK

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZÍLIA

37878

ARG LTDA

BRAZÍLIA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ÖRMÉNYORSZÁG

20337

ARTEMIS SA

FRANCIAORSZÁG

38575

ART AVIATION FLUGBET

AUSZTRIA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SZENEGÁL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPANYOLORSZÁG

38110

ASYAD HOLDING CO.

SZAÚD-ARÁBIA

22135

ATLANTA JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30506

ATLAS BLUE

MAROKKÓ

36380

AVANGARD AVTN LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

17951

AVDEF

FRANCIAORSZÁG

34589

AVEL BRAO

FRANCIAORSZÁG

29467

AVIALAIR

FRANCIAORSZÁG

35748

AVIAMARKET LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SZAÚD-ARÁBIA

34340

AVIATION INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38085

AVIATION LINK

SZAÚD-ARÁBIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

38198

AVIATRAX

LUXEMBURG

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSZTRIA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

36345

AVIONAC FRANCE

FRANCIAORSZÁG

f1026

AVIOR

Ismeretlen

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSZTRÁLIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBIA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIAORSZÁG

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

f10079

Beach Capital Management

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10082

BelAir Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11004

Billion Mark Ltd.

HONGKONG KKT

f10878

Blue Vista, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10647

Bolloré SA

Ismeretlen

f10834

Boulder Aviation Management

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f13608

Business Jet Access

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37896

BAM AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAIFÖLD

23830

BB AVIATION INC.

SVÁJC

37668

BEIJING AIRLINES CO

KÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

KÍNA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELAI BOLIVÁRI KÖZTÁRSASÁG

7723

BELL TEXTRON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28608

BERGAIR

SVÁJC

27140

BERKUT AIR

KAZAHSZTÁN

36116

BEST AERO HANDLING

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADES

35950

BF JET AIR

GHÁNA

27458

BHG FLIGHTS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADES

26292

BIZAIR LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

25627

BLUE HERON AVIATION

SVÁJC

36583

BLUE HORIZON INV.

KAJMÁN-SZIGETEK

28677

BLUE LINE

FRANCIAORSZÁG

36706

BLUE LINE 2

FRANCIAORSZÁG

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVÁJC

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIUM

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIAORSZÁG

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSZNIA-HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZÍLIA

34825

BRASSBOX

UKRAJNA

34276

BRASS BOX LTD

CIPRUS

21446

BREITLING

SVÁJC

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSZTRÁLIA

637

BRITAIR

FRANCIAORSZÁG

8153

BRUME

FRANCIAORSZÁG

32896

BUMI RESOURCES

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIAORSZÁG

35325

BURGAN K

KUVAIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIUM

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGÓ

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAJNA

34152

BUSI JET INTL.

SVÁJC

f10061

B H Aviation Ltd

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34289

B2 FLIGHT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f13111

Cedel International Investments, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31812

Cephalon

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10556

Challenger Management LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f13215

Cobalt Resources, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZÍLIA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVÁJC

9122

CARTIER EUROPE

HOLLANDIA

34144

CASAM SARL

FRANCIAORSZÁG

37372

CELINA AVIATION LTD

SVÁJC

f12811

CENTER AIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSZTRIA

26842

CFPR

FRANCIAORSZÁG

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

20711

CGTM

FRANCIAORSZÁG

37115

CHAD GOVERNMENT

CSÁD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KÍNA

12141

CHINA EASTERN

KÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIAORSZÁG

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAJVAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38305

CLUB PREMIER LTD

SVÁJC

35400

CLUB 17 S.A.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

799

COCA COLA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35668

COLT INTL EUROPE

SVÁJC

36701

COMFORT JET AVT

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Ismeretlen

38652

COMORES AVIATION

MADAGASZKÁR, COMORE-SZIGETEK, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SVÁJC

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCIAORSZÁG

12219

COX ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35062

CPI AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31073

CP MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38602

CREDIT SUISSE

SVÁJC

3513

CROWN EQUIPMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38938

C.A.GROUP LTD

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

5988

C.T.T.A.

MAROKKÓ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27183

Dartswift Aviation, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1139

Dassault falcon jet

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZÍLIA

7028

Dow Chemical Company, the

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27974

DAALLO AIRLINES 2

DZSIBUTI

33242

DALCAM LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH ALBARAKA

SZAÚD-ARÁBIA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

34168

DARTE HOLDINGS

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIAORSZÁG

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIAORSZÁG

37864

DDA AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

11638

DECAUX

FRANCIAORSZÁG

35752

DECCAN CARGO

THAIFÖLD

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIAORSZÁG

27665

DIAMAIR

SVÁJC

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIAORSZÁG

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

NÉMETORSZÁG

24571

DSWA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HORVÁTORSZÁG

31133

DUNMORE HOMES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31577

D & D AVIATION

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f10175

Emax Oil Company

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35820

EAGLES AVTN MGNT

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRANCIAORSZÁG

9703

EARTH STAR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34303

EASTINDO

INDONÉZIA

31743

EAST STAR AIRLINES

KÍNA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVÁJC

32591

EBONY SHINE

KAJMÁN-SZIGETEK

29279

ECUATORIAL CARGO

EGYENLÍTŐI-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYIPTOM

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

23028

ELI’S BREAD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1013

EMERSON ELECTRIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22291

ENAC France

FRANCIAORSZÁG

37188

ENEX AVIATION LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

36295

ENHANCE AERO

FRANCIAORSZÁG

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRANCIAORSZÁG

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGÓ

34778

EQUAJET

KONGÓ

32084

EQUATORIAL GUINEA

EGYENLÍTŐI-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIAORSZÁG

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVÉDORSZÁG

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCIAORSZÁG

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

35725

EURO JET INTL LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f10181

EWA Holdings LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAJMÁN-SZIGETEK

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NÉMETORSZÁG

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DÁNIA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYIPTOM

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31131

EXPRESS CAMEL

SZAÚD-ARÁBIA

f12240

Falconwing Limited Bvi

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

f10194

Fjet Management, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10203

Fletcher Jones Management Group

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SZAÚD-ARÁBIA

31310

FARNER AIRWINGS

SVÁJC

39047

FASTJET TANZANIA

TANZÁNIAI EGYESÜLT KÖZTÁRSASÁG

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVÁJC

15911

FC AVIATION

FRANCIAORSZÁG

1147

FEDERAL EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12735

FG AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10191

FHC Flight Services LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28540

FIA (PARIS)

FRANCIAORSZÁG

34669

FIREFLY

MALAJZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38268

FIRST MANDARIN B.A

KÍNA

38238

FIRST RESERVE CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31665

FLEET INT AVTN & FIN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SVÁJC

21504

FLICAPE PTY LTD

DÉL-AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

8542

FLIGHT LEVELS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30136

FLYBABOO

SVÁJC

30343

FLYING BIRD

FRANCIAORSZÁG

29223

FLYING FINN OY

FINNORSZÁG

31775

FLYING M

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33632

FLYMEX

MEXIKÓ

30372

FLY AIR SA

FRANCIAORSZÁG

34874

FLY AVIATION SVCS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

28511

FLY EXEC

LIBANON

33626

FLY 18

SVÁJC

31116

FOCUS AIR USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32322

FORTUNE AIR

DÉL-AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11353

FRC HOLDING INC V

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Ismeretlen

35426

FTC CONSULTING AG

SVÁJC

2804

FUTURA TRADING

FRANCIAORSZÁG

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10223

Glacial Energy

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12244

Golden Medal Limited Bvi

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SVÁJC

38839

GAFTREN INVESTMENTS

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

31746

GALAXY AIRLINES

JAPÁN

36801

GAMA AVIATION FZE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32749

GEASA

EGYENLÍTŐI-GUINEA

36630

GEM AVIATION AVV

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

17928

GENEL HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRÚZIA

35885

GEORGIAN STAR

GRÚZIA

9002

GIE ATR

FRANCIAORSZÁG

32233

GIE-ODER

FRANCIAORSZÁG

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

31182

GIOSTYLE LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38481

GIS AVIATION A.V.V.

CIPRUS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32997

GLOBAL JET INTL

AUSZTRÁLIA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

DÉL-AFRIKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRÓ

36865

GO AIRLINES (INDIA)

INDIA

f11352

GREAT BUY INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZÍLIA

f11448

GYPSY BABY LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38975

GYRO AIR LTD

NIGÉRIA

f11426

G & L AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10794

Hagadone Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5362

Halliburton

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f1434

Horta, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31947

HAGONDALE LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31731

HALCYONAIR

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

37326

HASHIM BIN SAID

SZAÚD-ARÁBIA

33959

HASSANCO S.A.

SVÁJC

35878

HATTA INVESTMENTS

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SZINGAPÚR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGÓ

37847

HEDA AIRLINES LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

37863

HELICONIA LS

FRANCIAORSZÁG

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKÓ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36374

HERMES EXECUTIVE

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SVÁJC

21365

HILL-ROM

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38899

HOLLYFRONTIER CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSZTRÁLIA

f10659

HSBC

Ismeretlen

37195

HS Air Finance

BRAZÍLIA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZÍLIA

f11464

HYPERION AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10263

Ithaca LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24848

ICEC TOUR SPOL

CSEH KÖZTÁRSASÁG

37906

ID AIR

FRANCIAORSZÁG

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIAORSZÁG

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJNA

36740

IMD AIRWAYS

SPANYOLORSZÁG

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SVÁJC

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MEGHATÁROZATLAN

23792

INTERCON USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31081

INTERFACE OPS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32801

INTERJET ABC

MEXIKÓ

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37780

INVERSIONES DAVANIC

KOLUMBIA

32524

INVESTAVIA

KAZAHSZTÁN

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCIAORSZÁG

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZÍLIA

f13613

Jet Select LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28006

JAPAT

SVÁJC

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31772

JCAS

SVÁJC

26998

JDP FRANCE

FRANCIAORSZÁG

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZÍLIA

38453

JETALLIANCE SOUTH

AUSZTRIA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPÁN

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIAORSZÁG

30713

JET AVIATION BASEL

SVÁJC

30385

JET AVIATION FZCO

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37719

JET CONNECTIONS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33015

JET MANAGEMENT SA

SVÁJC

33769

JET ONE JSC

KAZAHSZTÁN

32848

JET PREMIER ONE

SVÁJC

38174

JET XPRESS

ELEFÁNTCSONTPART

26479

JET 2000

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

31581

JET4YOU

MAROKKÓ

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f12041

Key Aviation LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6510

KALAIR LTD.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34887

KALDERON LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNÉZIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNÉZIA

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZAHSZTÁN

29190

KBBD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32381

KB HOME

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SZAÚD-ARÁBIA

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

35727

KREDEL INTERNATIONAL

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

9858

KROLL G

SVÁJC

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10875

Layla Jet

BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZÍLIA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIAORSZÁG

30455

LAS VEGAS JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33111

LAYAN INTL.

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

37923

LA AVIATION

SVÁJC

30595

LEACH CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2816

LEGENDAIR LTD.

SVÁJC

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBIA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGÓ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25272

LOTUS AIR

EGYIPTOM

33450

LOV’AIR AVIATION

FRANCIAORSZÁG

24211

LOWA LTD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

LENGYELORSZÁG

f10303

LR Enterprises Management LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37092

LUIS FUENMAYOR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVÁJC

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

7764

LVMH SERVICES

FRANCIAORSZÁG

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

19696

LYRECO

FRANCIAORSZÁG

f11360

LYS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZÍLIA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30280

Marsico Aviation, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12655

Mass Jet Lease

FÜLÖP-SZIGETEK

f10313

Mendota Aircraft Management

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28010

Mondoil

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34423

MACAU JET INTL

MAKAÓ KKT

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29993

MAG AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34992

MAINSAIL TRADING 93

DÉL-AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34975

MALU AVIATION

KONGÓ

34019

MANO RIVER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37003

MARITIME INVESTMENT

MONACO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDA

36263

MAROC TELECOM

MAROKKÓ

1831

MARTIN BAKER

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32707

MASC AIR LTD

KAJMÁN-SZIGETEK

27014

MASTERJET SWITZ.

SVÁJC

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJZIA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITÁNIA

27863

MAYES & ASSOCIATES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12986

MB AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31545

MDA SAS

FRANCIAORSZÁG

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDÍV-SZIGETEK

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21443

METEO-FRANCE

FRANCIAORSZÁG

31140

ME LEASING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10316

MFP Services LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAJZIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36859

MIDAS AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

24019

MID EAST JET

SZAÚD-ARÁBIA

34821

MILLETREIZE

FRANCIAORSZÁG

26724

MILLION AIR SALT LAK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

617

MIL BRAZIL

BRAZÍLIA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ECUADOR

1098

MIL FRANCE

FRANCIAORSZÁG

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SZLOVÉNIA

36033

MISH AVIATION SVCS

GHÁNA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKÓ

35060

MOISEEV ALEX

MONACO

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZÍLIA

32755

MONTROSE GLOBAL

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34441

MOSCOW HELICOPTER

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZÍLIA

32959

Nofa Aviation

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

34415

Nomad Aviation

SVÁJC

f1000

NAM AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31025

NATASHA ESTABLISMENT

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SZAÚD-ARÁBIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYIPTOM

34727

NATIONAL CITY COMM

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11468

NAVAIR LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38371

NAVINTAIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31097

NEBULA LTD.

BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

OLASZORSZÁG

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIAORSZÁG

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYIPTOM

35373

NEXT GENERATION VENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SZAÚD-ARÁBIA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGÉRIA

35941

NILE AIR

EGYIPTOM

31199

NISSAN NTH AMERICA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32963

NORDEX AIR

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SVÁJC

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNÉZIA

33212

NPM MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22190

NWT AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36629

NW NORDWEST

SVÁJC

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA

31770

N304RJ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32270

N349BA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32370

N72RK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29465

Oakmont Holdings, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10340

Oakwood Books, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31395

Outpost International, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32859

Ovlas sa

NIGÉRIA

30908

OCANA ASSETS LTD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38509

ODYSSEE JET SA

LUXEMBURG

12316

OFTC.Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28984

OLDBURY HOLDINGS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

35132

OMEGA VII

FRANCIAORSZÁG

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVÁJC

36166

ONEXP

DÁNIA

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

32311

OPENSKIES

FRANCIAORSZÁG

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SZINGAPÚR

36943

ORION AIR GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28050

OUTFITTER AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4139

OYONNAIR

FRANCIAORSZÁG

31264

O AIR

FRANCIAORSZÁG

f10350

Pacific Coast Feather Company

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30188

Pacific Connection Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

31595

Premier Aviation

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

28189

Proair charter

NÉMETORSZÁG

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKÓ

38406

PARADOX BIRDS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

26289

PARAFFIN AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12312

PARTNERSHIP 35 55

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36994

PEABODY ENERGY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38284

PEACH AVIATION

JAPÁN

37747

PEREGRINE JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35524

PETRO AIR

LÍBIA

34403

PHEEBE LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

33969

PHENOMAIR

FRANCIAORSZÁG

29691

PINNACLE AIR GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32252

PLANET AVIATION UU

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2176

PPG INDUSTRIES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONÉZIA

32060

PREMIER AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDÁNIA

35261

PRESTOIL SAS

FRANCIAORSZÁG

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISZTÁN

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNÉZIA

24429

PRIVATAIR SA

SVÁJC

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUXEMBURG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

36931

PSD

FRANCIAORSZÁG

f11206

PVM Management LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35828

Related Companies

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10385

Rex Realty Co

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZÍLIA

f10391

Roux Investment Mngt Co

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1427

RAININ AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADES

36817

RCR JETS AG

SVÁJC

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVÁJC

37695

REAL FLY SARL

MAROKKÓ

31655

REATEX INVEST

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

28265

REGIONAL CAE

FRANCIAORSZÁG

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIAORSZÁG

30061

REIMS AVIATION IND

FRANCIAORSZÁG

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA

34680

RJH ADVISORY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31630

RJM AVIATION

CSÁD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31978

ROMEO MIKE AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKÓ

31808

ROTOR TRADE 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31026

ROUST TRADING

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZÍLIA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SVÁJC

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKÓ

37548

RSR-614RD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35879

RUBICON AVIATION

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

f12601

Sapphire International Group, Inc

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37718

Sfera Jet LLC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

38579

Sino Jet Management Limited

KÍNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f12484

Sonic Financial

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11008

Success Master Ltd.

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

5967

Synthes USA Sales LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38042

SABY FINANCE

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

27640

SAESA

SPANYOLORSZÁG

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34967

SAINTEX AERO SARL

FRANCIAORSZÁG

25946

SALEM AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

5373

SATENA

KOLUMBIA

36114

SAUCAR LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

5432

SAUDI OGER

SZAÚD-ARÁBIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIAORSZÁG

31959

SBM GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32560

SCD BV

HOLLANDIA

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIAORSZÁG

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZÍLIA

1249

SELIA

FRANCIAORSZÁG

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f12875

SHADOWFAX LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24337

SHAR INK

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38829

SIAM LAND FLYING LTD

THAIFÖLD

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

ÍRORSZÁG

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32728

SILVER VENTURES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2466

SIRIUS

SVÁJC

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBIA

24200

SIT-SET AG

SVÁJC

35424

SJ MANAGEMENT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37810

SKYFIRST

FRANCIAORSZÁG

37558

SKYLUX SA

SVÁJC

38576

SKYSCRAPER LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

30105

SKYTRADERS PTY

AUSZTRÁLIA

34050

SKYWAY LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

19462

SKYWORK AIRLINES

SVÁJC

38247

SKY LINER AVIATION

SVÁJC

27746

SK TRAVEL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35371

SL Management

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32149

SMART AVIATION

FRANCIAORSZÁG

32805

SMART AVIATION HE

EGYIPTOM

f13550

SME Equipment Leasing

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29738

SNC BOETOS

FRANCIAORSZÁG

30770

SNC CAVOK

FRANCIAORSZÁG

37669

SNS IMPORTADORA

BRAZÍLIA

31695

SN AIR MALI

MALI

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCIAORSZÁG

22730

SOGERMA

FRANCIAORSZÁG

26645

SONNIG

SVÁJC

38553

SORENS GROUP LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGÉRIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLLANDIA

5752

SOUTHERN CROSS USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35993

SPACEWING COMPANY

SZAÚD-ARÁBIA

17921

SPECIALISED TRANSP.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

37714

SPEEDFLY SARL

FRANCIAORSZÁG

27840

SPHINX WINGS

SVÁJC

32789

SPRINGWAY LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SZINGAPÚR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIAORSZÁG

2574

STARJET AVIATION

SVÁJC

24204

STARLING AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBÁNIA

35421

STAR JET LTD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAHSZTÁN

28156

STEELCASE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37550

STEELE AVIATION INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32436

STENSRUD VENTURES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33040

STORMJETS SA

SVÁJC

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCIAORSZÁG

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRANCIAORSZÁG

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

32592

SULTAN AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYIPTOM

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYIPTOM

30157

SUPER CONSTELLATION

SVÁJC

25392

SWIFT-AERO, JSC

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

30257

SYMPHONY MASTER

SVÁJC

33362

SYMPHONY MASTER UAE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

38298

SYPHAX AIRLINES

TUNÉZIA

22439

S ALGERIE

ALGÉRIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22442

S CONGO (KIN)

KONGÓ

22575

S DJIBOUTI

DZSIBUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMÍBIA

22524

S NIGERIA

NIGÉRIA

22576

S SENEGAL

SZENEGÁL

22977

S TCHAD

CSÁD

22656

S EGYPT

EGYIPTOM

f10437

Target Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10497

The Yucaipa Companies LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10498

Tracinda Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f11188

Trian Fund Management

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38197

TAA AVIATION LTD

SVÁJC

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

159

TAG AVIATION SUISSE

SVÁJC

26797

TAK AVIATION UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NIGER

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

35843

TANELA VENTURES LTD

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGÉRIA

31962

TAT LEASING

FRANCIAORSZÁG

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRANCIAORSZÁG

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

FRANCIAORSZÁG

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

30353

TIGER AIRWAYS

SZINGAPÚR

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASZKÁR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

CSÁD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26086

TRADLUX

LUXEMBURG

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCIAORSZÁG

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGÓ

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAJVAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCIAORSZÁG

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEXIKÓ

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONÉZIA

21666

TUDOR SALIBA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2752

TUNIS AIR

TUNÉZIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28237

TWIN JET

FRANCIAORSZÁG

28467

TY AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3329

United Technologies Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28221

UAS UNITED AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

f10814

UETA, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

UKRAJNA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

32094

UNION PACIFIC CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

38621

UNITED AVTN MGMT

SZAÚD-ARÁBIA

28092

UNITED HEALTHGROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33249

Voyage International

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

24318

VALAVIA

FRANCIAORSZÁG

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA

10637

VALMONT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

34280

VEREIN DC3

SVÁJC

37581

VIA JETS OOD.SRL

BULGÁRIA

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAJNA

38134

VOLPE AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27628

VULCAN AVIATION

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

23592

VULCAN INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

f10661

Watersedge Aviation LLC

Ismeretlen

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

35615

WADI AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

30891

WAF LTD

KAJMÁN-SZIGETEK

34990

WAHA CAPITAL

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

36777

WALKER AIR SVCS

AUSZTRÁLIA

34886

WATANIA AIRWAYS

KUVAIT

35351

WAVES JET

LIBANON

6924

WEDGE AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29491

WELLS AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34317

WESTJET FALCON 50061

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

f10476

WGL Capital Corporation

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31064

WHITE LOTUS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32294

WILKES AND MCHUGH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31765

WINDS AWAY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

37331

WINDWARD AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

36782

WINGS AIR

INDONÉZIA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMÍBIA

32063

WIP TRADING

SVÁJC

31938

WREN ACQUISITIONS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCIAORSZÁG

f10823

Yet Again, Inc.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31488

YYA AVIATION

BERMUDA

35471

ZEST AIRWAYS INC

FÜLÖP-SZIGETEK

35614

ZOGBI LUCIANO

SVÁJC

32665

ZYMAN AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29999

Parc Aviation

BERMUDA

26915

171JC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34029

2M EXECUTIVE AVTN

VIRGIN-SZIGETEK, BRIT

f11472

2 TS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24008

223RD FLIGHT UNIT

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

29177

900NB

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

a789

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: AAE

Ismeretlen

a791

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: AJT

Ismeretlen

a794

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: AMF

Ismeretlen

a799

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: BCN

Ismeretlen

a802

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: BKS

Ismeretlen

a808

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: BSQ

Ismeretlen

a809

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: BUL

Ismeretlen

a811

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CEY

Ismeretlen

a814

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CFX

Ismeretlen

a816

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CGC

Ismeretlen

a818

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CGQ

Ismeretlen

a819

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CGT

Ismeretlen

a821

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CPT

Ismeretlen

a823

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CSQ

Ismeretlen

a825

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CTL

Ismeretlen

a829

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CUT

Ismeretlen

a830

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: CXP

Ismeretlen

a833

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: DEL

Ismeretlen

a835

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: DRA

Ismeretlen

a837

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: EUF

Ismeretlen

a838

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: EVO

Ismeretlen

a839

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FAC

Ismeretlen

a840

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FAD

Ismeretlen

a843

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FAV

Ismeretlen

a845

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FGH

Ismeretlen

a846

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FGI

Ismeretlen

a850

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FIW

Ismeretlen

a851

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FMI

Ismeretlen

a854

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FOF

Ismeretlen

a855

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FOG

Ismeretlen

a856

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FOH

Ismeretlen

a857

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FOI

Ismeretlen

a858

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FOT

Ismeretlen

a864

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FWO

Ismeretlen

a865

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FWR

Ismeretlen

a866

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FWU

Ismeretlen

a867

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FWX

Ismeretlen

a868

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FWY

Ismeretlen

a860

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: FW0

Ismeretlen

a871

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: GFI

Ismeretlen

a874

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: GUF

Ismeretlen

a875

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: GUI

Ismeretlen

a876

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: GUT

Ismeretlen

a878

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: GWX

Ismeretlen

a879

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: HBJ

Ismeretlen

a880

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: HDF

Ismeretlen

a881

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: HHD

Ismeretlen

a888

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: HPJ

Ismeretlen

a889

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: HUG

Ismeretlen

a893

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: INC

Ismeretlen

a901

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: KSB

Ismeretlen

a902

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: KTM

Ismeretlen

a906

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: LDU

Ismeretlen

a919

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: MAR

Ismeretlen

a920

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: MAW

Ismeretlen

a921

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: MEI

Ismeretlen

a922

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: MPC

Ismeretlen

a924

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: MTN

Ismeretlen

a1002

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: NCB

Ismeretlen

a1011

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PJW

Ismeretlen

a1013

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PLY

Ismeretlen

a1015

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PRS

Ismeretlen

a1016

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PSE

Ismeretlen

a1017

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PSV

Ismeretlen

a1019

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: PTL

Ismeretlen

a1023

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: RGF

Ismeretlen

a1024

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: RHI

Ismeretlen

a1028

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: ROR

Ismeretlen

a1031

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: RUC

Ismeretlen

a1034

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SBH

Ismeretlen

a1035

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SBU

Ismeretlen

a1036

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SER

Ismeretlen

a1038

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SKZ

Ismeretlen

a1039

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SPC

Ismeretlen

a1041

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: SVD

Ismeretlen

a1042

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: TAF

Ismeretlen

a1044

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: TIF

Ismeretlen

a1047

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: TKE

Ismeretlen

a1053

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: TPQ

Ismeretlen

a1063

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: VEC

Ismeretlen

a1067

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: WAJ

Ismeretlen

a1068

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: WBS

Ismeretlen

a1069

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: WDA

Ismeretlen

a1071

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: WIA

Ismeretlen

a1073

A következő ICAO-kódot használó üzemeltető: WML

Ismeretlen

a1570

A következő farokszámot használó üzemeltető: AC960

Ismeretlen

a1794

A következő farokszámot használó üzemeltető: AF3943

Ismeretlen

a1795

A következő farokszámot használó üzemeltető: AF3965

Ismeretlen

a1796

A következő farokszámot használó üzemeltető: AF3967

Ismeretlen

a2022

A következő farokszámot használó üzemeltető: AHJT833

Ismeretlen

a1507

A következő farokszámot használó üzemeltető: ARBV021

Ismeretlen

a2023

A következő farokszámot használó üzemeltető: ARBV217

Ismeretlen

a1509

A következő farokszámot használó üzemeltető: BULG001

Ismeretlen

a1104

A következő farokszámot használó üzemeltető: CFFEV

Ismeretlen

a1582

A következő farokszámot használó üzemeltető: CFGOV

Ismeretlen

a1105

A következő farokszámot használó üzemeltető: CFXCN

Ismeretlen

a1107

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGCGS

Ismeretlen

a1108

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGCMP

Ismeretlen

a1110

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGJLN

Ismeretlen

a1586

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGKTM

Ismeretlen

a1111

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGLBB

Ismeretlen

a1112

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGRPM

Ismeretlen

a1589

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGTDE

Ismeretlen

a1590

A következő farokszámot használó üzemeltető: CGTKM

Ismeretlen

a1798

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG1501

Ismeretlen

a1800

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG1707

Ismeretlen

a1802

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG1712

Ismeretlen

a1803

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG1719

Ismeretlen

a1583

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG201

Ismeretlen

a1804

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG2105

Ismeretlen

a1805

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG2114

Ismeretlen

a1806

A következő farokszámot használó üzemeltető: CG2131

Ismeretlen

a1591

A következő farokszámot használó üzemeltető: CJ950

Ismeretlen

a1592

A következő farokszámot használó üzemeltető: CONDE

Ismeretlen

a1571

A következő farokszámot használó üzemeltető: C1501

Ismeretlen

a1574

A következő farokszámot használó üzemeltető: C1707

Ismeretlen

a1575

A következő farokszámot használó üzemeltető: C1712

Ismeretlen

a1576

A következő farokszámot használó üzemeltető: C1719

Ismeretlen

a1577

A következő farokszámot használó üzemeltető: C2001

Ismeretlen

a1578

A következő farokszámot használó üzemeltető: C2102

Ismeretlen

a1579

A következő farokszámot használó üzemeltető: C2105

Ismeretlen

a1580

A következő farokszámot használó üzemeltető: C2127

Ismeretlen

a1594

A következő farokszámot használó üzemeltető: DAJGK

Ismeretlen

a1305

A következő farokszámot használó üzemeltető: EV0065

Ismeretlen

a1306

A következő farokszámot használó üzemeltető: EV0068

Ismeretlen

a1809

A következő farokszámot használó üzemeltető: EV0681

Ismeretlen

a1511

A következő farokszámot használó üzemeltető: FAV4402

Ismeretlen

a1597

A következő farokszámot használó üzemeltető: FBUSN

Ismeretlen

a1598

A következő farokszámot használó üzemeltető: FBVSE

Ismeretlen

a1599

A következő farokszámot használó üzemeltető: FBZCF

Ismeretlen

a1600

A következő farokszámot használó üzemeltető: FD833

Ismeretlen

a1601

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGATD

Ismeretlen

a1602

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGHPS

Ismeretlen

a1119

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGIEI

Ismeretlen

a1603

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGIZV

Ismeretlen

a1604

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGJAN

Ismeretlen

a1606

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGOXA

Ismeretlen

a1608

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGUSN

Ismeretlen

a1122

A következő farokszámot használó üzemeltető: FGXES

Ismeretlen

a1610

A következő farokszámot használó üzemeltető: FHCBM

Ismeretlen

a1611

A következő farokszámot használó üzemeltető: FHFBY

Ismeretlen

a2043

A következő farokszámot használó üzemeltető: FLINT43

Ismeretlen

a1613

A következő farokszámot használó üzemeltető: FODSM

Ismeretlen

a1614

A következő farokszámot használó üzemeltető: FODZH

Ismeretlen

a1615

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOFLY

Ismeretlen

a1616

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOFQV

Ismeretlen

a1617

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGEI

Ismeretlen

a1619

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGHZ

Ismeretlen

a1621

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGNJ

Ismeretlen

a1622

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGOL

Ismeretlen

a1625

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGQX

Ismeretlen

a1627

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGVA

Ismeretlen

a1628

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGXA

Ismeretlen

a1629

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOGXB

Ismeretlen

a1630

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOHQV

Ismeretlen

a1631

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOHQX

Ismeretlen

a1632

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOHQY

Ismeretlen

a1124

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJB

Ismeretlen

a1633

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJE

Ismeretlen

a1125

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJF

Ismeretlen

a1634

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJG

Ismeretlen

a1635

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJI

Ismeretlen

a1636

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJP

Ismeretlen

a1638

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJS

Ismeretlen

a1639

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJU

Ismeretlen

a1640

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIJY

Ismeretlen

a1642

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIXA

Ismeretlen

a1128

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIXD

Ismeretlen

a1643

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOIXP

Ismeretlen

a1644

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOJGL

Ismeretlen

a1645

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOJSR

Ismeretlen

a1646

A következő farokszámot használó üzemeltető: FONLY

Ismeretlen

a1129

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOPTP

Ismeretlen

a1130

A következő farokszámot használó üzemeltető: FORTE

Ismeretlen

a1647

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOSUD

Ismeretlen

a1131

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOTAG

Ismeretlen

a1132

A következő farokszámot használó üzemeltető: FOTKE

Ismeretlen

a1135

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAAD

Ismeretlen

a1136

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAAG

Ismeretlen

a1137

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRADA

Ismeretlen

a1138

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRADB

Ismeretlen

a1139

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRADC

Ismeretlen

a1142

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAGL

Ismeretlen

a1143

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAGX

Ismeretlen

a1086

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAI

Ismeretlen

a1145

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIE

Ismeretlen

a1309

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIIN

Ismeretlen

a1146

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIJ

Ismeretlen

a1147

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIL

Ismeretlen

a1148

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIN

Ismeretlen

a1149

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIO

Ismeretlen

a1150

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIQ

Ismeretlen

a1151

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIT

Ismeretlen

a1152

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAIZ

Ismeretlen

a1153

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAJA

Ismeretlen

a1154

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAJB

Ismeretlen

a1157

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAPO

Ismeretlen

a1088

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAZ

Ismeretlen

a1162

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAZP

Ismeretlen

a1164

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRAZZ

Ismeretlen

a1133

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRA10

Ismeretlen

a1134

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRA12

Ismeretlen

a1165

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRBFA

Ismeretlen

a1166

A következő farokszámot használó üzemeltető: FRBFB

Ismeretlen

a1810

A következő farokszámot használó üzemeltető: FR7495

Ismeretlen

a1556

A következő farokszámot használó üzemeltető: FUWF

Ismeretlen

a1171

A következő farokszámot használó üzemeltető: FWFBW

Ismeretlen

a2044

A következő farokszámot használó üzemeltető: FWIO1FA

Ismeretlen

a2045

A következő farokszámot használó üzemeltető: FWIO3FC

Ismeretlen

a2046

A következő farokszámot használó üzemeltető: FWIO4FD

Ismeretlen

a1651

A következő farokszámot használó üzemeltető: FWIPG

Ismeretlen

a1811

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW23GW

Ismeretlen

a1648

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW231

Ismeretlen

a1812

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW25GZ

Ismeretlen

a1649

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW301

Ismeretlen

a1650

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW311

Ismeretlen

a1813

A következő farokszámot használó üzemeltető: FW44HL

Ismeretlen

a1174

A következő farokszámot használó üzemeltető: FZBCF

Ismeretlen

a1652

A következő farokszámot használó üzemeltető: FZBCJ

Ismeretlen

a1653

A következő farokszámot használó üzemeltető: GU109

Ismeretlen

a2047

A következő farokszámot használó üzemeltető: GU109ME

Ismeretlen

a1815

A következő farokszámot használó üzemeltető: GU3675

Ismeretlen

a2048

A következő farokszámot használó üzemeltető: GU3677A

Ismeretlen

a2049

A következő farokszámot használó üzemeltető: GU65745

Ismeretlen

a2051

A következő farokszámot használó üzemeltető: GY109BP

Ismeretlen

a1181

A következő farokszámot használó üzemeltető: HBIUX

Ismeretlen

a1182

A következő farokszámot használó üzemeltető: HBJEI

Ismeretlen

a1656

A következő farokszámot használó üzemeltető: HHDCT

Ismeretlen

a1184

A következő farokszámot használó üzemeltető: HHDMX

Ismeretlen

a1658

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI657

Ismeretlen

a1513

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI719CT

Ismeretlen

a1516

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI746CA

Ismeretlen

a2055

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI746CT

Ismeretlen

a1186

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI772

Ismeretlen

a1517

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI772CT

Ismeretlen

a1659

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI776

Ismeretlen

a1660

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI816

Ismeretlen

a2056

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI816CT

Ismeretlen

a1661

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI819

Ismeretlen

a1662

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI820

Ismeretlen

a2057

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI820CT

Ismeretlen

a1663

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI830

Ismeretlen

a2058

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI830CT

Ismeretlen

a1187

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI840

Ismeretlen

a1188

A következő farokszámot használó üzemeltető: HI851

Ismeretlen

a1519

A következő farokszámot használó üzemeltető: HK4492X

Ismeretlen

a1520

A következő farokszámot használó üzemeltető: HK4493X

Ismeretlen

a1664

A következő farokszámot használó üzemeltető: HU772

Ismeretlen

a1666

A következő farokszámot használó üzemeltető: IA370

Ismeretlen

a1667

A következő farokszámot használó üzemeltető: J6AAA

Ismeretlen

a1668

A következő farokszámot használó üzemeltető: J6UVF

Ismeretlen

a1670

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8KIM

Ismeretlen

a1671

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8SLU

Ismeretlen

a1672

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8SUN

Ismeretlen

a1674

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VAM

Ismeretlen

a1676

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBI

Ismeretlen

a1677

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBJ

Ismeretlen

a1678

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBK

Ismeretlen

a1679

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBL

Ismeretlen

a1682

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBQ

Ismeretlen

a1683

A következő farokszámot használó üzemeltető: J8VBS

Ismeretlen

a1819

A következő farokszámot használó üzemeltető: LCGTDE

Ismeretlen

a2060

A következő farokszámot használó üzemeltető: LIAT558

Ismeretlen

a1689

A következő farokszámot használó üzemeltető: LI347

Ismeretlen

a2061

A következő farokszámot használó üzemeltető: LLIA558

Ismeretlen

a1821

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN30LJ

Ismeretlen

a1311

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN35DL

Ismeretlen

a1823

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN40PK

Ismeretlen

a2066

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN444WB

Ismeretlen

a1824

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN77NJ

Ismeretlen

a2069

A következő farokszámot használó üzemeltető: LN989AL

Ismeretlen

a1691

A következő farokszámot használó üzemeltető: LVMEM

Ismeretlen

a1190

A következő farokszámot használó üzemeltető: LVRED

Ismeretlen

a1237

A következő farokszámot használó üzemeltető: NASA4

Ismeretlen

a1746

A következő farokszámot használó üzemeltető: NA011

Ismeretlen

a1238

A következő farokszámot használó üzemeltető: NXF61

Ismeretlen

a1696

A következő farokszámot használó üzemeltető: N093Z

Ismeretlen

a1089

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1DG

Ismeretlen

a1192

A következő farokszámot használó üzemeltető: N10SA

Ismeretlen

a1313

A következő farokszámot használó üzemeltető: N109JZ

Ismeretlen

a1312

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1093Z

Ismeretlen

a1314

A következő farokszámot használó üzemeltető: N110HA

Ismeretlen

a1316

A következő farokszámot használó üzemeltető: N111WB

Ismeretlen

a1827

A következő farokszámot használó üzemeltető: N114AX

Ismeretlen

a2074

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1144AX

Ismeretlen

a1829

A következő farokszámot használó üzemeltető: N115BR

Ismeretlen

a1828

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1157A

Ismeretlen

a1698

A következő farokszámot használó üzemeltető: N122U

Ismeretlen

a1319

A következő farokszámot használó üzemeltető: N128AB

Ismeretlen

a1321

A következő farokszámot használó üzemeltető: N129WA

Ismeretlen

a1699

A következő farokszámot használó üzemeltető: N13PA

Ismeretlen

a1322

A következő farokszámot használó üzemeltető: N139CF

Ismeretlen

a1193

A következő farokszámot használó üzemeltető: N14CG

Ismeretlen

a1834

A következő farokszámot használó üzemeltető: N140WC

Ismeretlen

a1323

A következő farokszámot használó üzemeltető: N143GA

Ismeretlen

a1835

A következő farokszámot használó üzemeltető: N146CS

Ismeretlen

a1324

A következő farokszámot használó üzemeltető: N150LR

Ismeretlen

a1837

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1547B

Ismeretlen

a1838

A következő farokszámot használó üzemeltető: N155AC

Ismeretlen

a1523

A következő farokszámot használó üzemeltető: N1610PR

Ismeretlen

a1326

A következő farokszámot használó üzemeltető: N163PA

Ismeretlen

a1702

A következő farokszámot használó üzemeltető: N17CD

Ismeretlen

a1842

A következő farokszámot használó üzemeltető: N170PC

Ismeretlen

a1194

A következő farokszámot használó üzemeltető: N173S

Ismeretlen

a1843

A következő farokszámot használó üzemeltető: N176WS

Ismeretlen

a1330

A következő farokszámot használó üzemeltető: N182GX

Ismeretlen

a1195

A következő farokszámot használó üzemeltető: N184R

Ismeretlen

a1197

A következő farokszámot használó üzemeltető: N19QC

Ismeretlen

a1090

A következő farokszámot használó üzemeltető: N2JR

Ismeretlen

a1703

A következő farokszámot használó üzemeltető: N20WN

Ismeretlen

a1847

A következő farokszámot használó üzemeltető: N200LJ

Ismeretlen

a1331

A következő farokszámot használó üzemeltető: N201CR

Ismeretlen

a1849

A következő farokszámot használó üzemeltető: N211BC

Ismeretlen

a1850

A következő farokszámot használó üzemeltető: N212BA

Ismeretlen

a1333

A következő farokszámot használó üzemeltető: N218EC

Ismeretlen

a1198

A következő farokszámot használó üzemeltető: N22EM

Ismeretlen

a1334

A következő farokszámot használó üzemeltető: N221AL

Ismeretlen

a1335

A következő farokszámot használó üzemeltető: N221DG

Ismeretlen

a1704

A következő farokszámot használó üzemeltető: N226W

Ismeretlen

a1851

A következő farokszámot használó üzemeltető: N228RM

Ismeretlen

a1337

A következő farokszámot használó üzemeltető: N229BP

Ismeretlen

a1852

A következő farokszámot használó üzemeltető: N2321T

Ismeretlen

a1199

A következő farokszámot használó üzemeltető: N24ET

Ismeretlen

a1200

A következő farokszámot használó üzemeltető: N24KW

Ismeretlen

a1201

A következő farokszámot használó üzemeltető: N24UD

Ismeretlen

a1706

A következő farokszámot használó üzemeltető: N24YS

Ismeretlen

a1339

A következő farokszámot használó üzemeltető: N243CH

Ismeretlen

a1340

A következő farokszámot használó üzemeltető: N245US

Ismeretlen

a1202

A következő farokszámot használó üzemeltető: N260V

Ismeretlen

a1856

A következő farokszámot használó üzemeltető: N262FX

Ismeretlen

a1342

A következő farokszámot használó üzemeltető: N267BB

Ismeretlen

a1857

A következő farokszámot használó üzemeltető: N270AX

Ismeretlen

a1707

A következő farokszámot használó üzemeltető: N283S

Ismeretlen

a1343

A következő farokszámot használó üzemeltető: N285CP

Ismeretlen

a1858

A következő farokszámot használó üzemeltető: N288KA

Ismeretlen

a1708

A következő farokszámot használó üzemeltető: N296L

Ismeretlen

a1370

A következő farokszámot használó üzemeltető: N3DMRT

Ismeretlen

a1709

A következő farokszámot használó üzemeltető: N30LJ

Ismeretlen

a1862

A következő farokszámot használó üzemeltető: N303CJ

Ismeretlen