27.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/57


Helyesbítés az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 1095/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325., 2012. november 23. )

A 12. oldalon, a melléklet helyébe a következő szöveg lép:

MELLÉKLET

»I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80 %-os pulyka, fagyasztva

193,1

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

468,8

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

594,9

0

AR


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A ’ZZ’ kód jelentése: ’egyéb származási hely’.«