2.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/10


A BIZOTTSÁG 177/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. március 1.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 165. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2012. február 21-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személyt és tizenhét szervezetet töröl az azon személyek, csoportok és szervezetek listájáról, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, miután megfontolta az e személy és szervezetek által benyújtott, a listáról való törlésére vonatkozó kérelmet és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1904 (2009) sz. határozata alapján intézményesített ombudsman átfogó jelentését. Úgy határozott továbbá, hogy egy bejegyzést módosít a listán. Továbbá, 2012. február 23-án úgy határozott, hogy öt másik bejegyzést módosít a listán.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 1-jén.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

a)

„Al Baraka Exchange L.L.C. Címe: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; b) PO Box 20066, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

b)

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

c)

„Barakaat Bank of Somalia (más néven a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia; c) Barakat Banks and Remittances). Címe: a) Bakaara Market, Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

d)

„Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

e)

„Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE.”

f)

„Al-Barakaat Bank. Címe: Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

g)

„Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (más néven a) BSS; b) Barakat Bank of Somalia). Címe: a) Mogadishu, Szomália; b) Bossasso, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

h)

„Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE Mogadishu, Szomália.”

i)

„Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália.”

j)

„Al-Barakat Global Telecommunications (más néven a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Címe: a) P.O. Box 3313, Dubai, EAE, b) Mogadishu, Szomália, c) Hargeysa, Szomália.”

k)

„Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália.”

l)

„Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE”

m)

„Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE”

n)

„Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE Mogadishu, Szomália.”

o)

„Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Szomália; Címe: a) Bossaso, Szomália; b) Nakhiil, Szomália. c) Huruuse, Szomália; d) Raxmo, Szomália; e) Ticis, Szomália; f) Kowthar, Szomália; g) Noobir, Szomália; h) Bubaarag, Szomália; i) Gufure, Szomália; j) Xuuxuule, Szomália; k) Ala Aamin, Szomália; l) Guureeye, Szomália; m) Najax, Szomália; n) Carafaat, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

p)

„Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE.”

q)

„Barakat Telecommunications Company Limited (más néven BTELCO). Címe: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: a) az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része; b) 2009 augusztusában az irodát bezárták és megszüntették Hollandiában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(2)

A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést el kell hagyni:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (más néven a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim’ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale g) Ahmad Ali Jimale h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titulusa: sejk. Címe: Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság (2007 májusa óta). Születési ideje: 1954. Születési helye: Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Útlevélszáma: A0181988 (a Szomáli Demokratikus Köztársaság Dubaiban [Egyesült Arab Emírségek] 2001.10.1-jén kibocsátott, 2008.1.24-én Dzsibutiban megújított útlevele, érvényessége 2011.1.22-én lejárt). Egyéb információ: a) foglalkozása: könyvelő és üzletember; b) apja neve Ali Jumale, anyja neve Enab Raghe; c) A Barakaat vállalati hálózat alapítója, beleértve a Barakaat vállalatcsoportot is. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(3)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Global Relief Foundation (GRF) (más néven a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w; e) FSM; f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial – Kosova; h) Fondation Secours Mondial "World Relief”). Címe: a) South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Ciszjordánia és Gáza, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626; c) héa-azonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Global Relief Foundation (GRF) Címe: a) South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Ciszjordánia és Gáza, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626; c) héa-azonosítója: BE 454419759. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.”

(4)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Heyatul Ulya. Címe: Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Heyatul Ulya. Címe: Mogadishu, Szomália. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(5)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a Red Sea Barakat Company Limited. Címe: Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Red Sea Barakat Company Limited. Címe: Mogadishu, Szomália. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(6)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben Somali Internet Company. Címe: Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: az Ali Ahmed Nur Jim’ale által alapított Al-Barakaat céghálózat része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Somali Internet Company. Címe: Mogadishu, Szomália. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(7)

A „Természetes személyek” részben „Umar Patek (más néven: a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Címe: a) Indonézia; b) Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1970. Születési helye: Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Umar Patek (más néven a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa’tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Címe: Indonézia. Születési ideje: 1970.7.20. Születési helye: Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.”

(8)

A „Természetes személyek” részben az „Abbas Abdi Ali (más néven: Ali, Abbas Abdi ). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll Ali Nur Jim’ale-val; b) értesülések szerint 2004-ben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abbas Abdi Ali (más néven: Ali, Abbas Abdi ). Egyéb információ: értesülések szerint 2004-ben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”