24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/1


A TANÁCS 54/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a 961/2010/EU rendeletet.

(2)

A Tanács 2011. december 1-jén ismételten súlyos és egyre mélyebb aggodalmának adott hangot Irán nukleáris programjának jellegével kapcsolatban, különösen a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek (NAÜ) a katonai nukleáris technológia fejlesztéséhez kapcsolódó iráni tevékenységekről készített legutóbbi jelentésében foglalt megállapítások láttán. A Tanács – az említett aggályok fényében, valamint az Európai Tanács 2011. október 23-i nyilatkozatával összhangban – megállapodott a hatályos szankciók kiterjesztéséről.

(3)

Az Európai Tanács 2011. december 9-én jóváhagyta a 2011. december 1-jei tanácsi következtetéseket, és felkérte a Tanácsot, hogy kiemelt feladataként folytassa az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések hatályának kiterjesztésére irányuló munkát.

(4)

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot módosító, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozattal (2) összhangban további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Ezen túlmenően a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő bizonyos személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.   Az e rendelet I. mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő jegyzékbe.

2.   Az e rendelet II. mellékletében említett szervezetet törölni kell a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében foglalt jegyzékből.

3.   A 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő bejegyzések az e rendelet III. mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 281., 2010.10.27., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát.


I. MELLÉKLET

A 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Central Bank of Iran – Iráni Központi Bank (más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran – Az Iráni Iszlám Köztársaság Központi Bankja)

Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177 (Teherán, Irán)

Tel.: +98 21 299 51 (telefonközpont)

Kábelcím: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTH

Honlap: http://www.cbi.ir

E-mail cím: G.SecDept@cbi.ir

Részvétel a szankciók megkerülését célzó tevékenységekben.

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran (Teherán, Irán)

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Honlap: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tejarat állami tulajdonban van, és közvetlenül előmozdította Irán nukleáris erőfeszítéseit; például 2011-ben azzal segítette az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezetnek (AEOI) uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) beszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítette több tízmillió dollár e célú mozgatását. Az AEOI a nukleáris technológia területével kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó fő iráni szervezet, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos programokat is irányítja.

A Bank Tejarat továbbá segítséget nyújtott jegyzékbe vett iráni bankoknak a nemzetközi szankciók megkerüléséhez, például közreműködött az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group fedőcégeinek részvételével zajló ügyletekben.

Az elmúlt néhány évben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott az EU által jegyzékbe vett Mellat Bank és az iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran, EDBI) számára, és ezáltal az Iszlám Forrdalmi Gárda, az ENSZ által jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezete (Defense Industries Organisation) és az ENSZ által jegyzékbe vett MODAFL leányvállalatainak és alárendelt szervezeteinek a tevékenységeit is támogatta.

23.1.2012

3.

Tidewater (más néven: Tidewater Middle East Co.)

Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.)

Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (más néven: SAD Import & Export Company)

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Defence Industries Organization (DIO) által használt fedőcég. Részt vesz a Szíriába irányuló fegyverszállításokban. A vállalat részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban is.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban.

23.1.2012

II.   Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Az IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy Saeedi)

 

A legfelsőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője.

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)

 

Az IRGC légierejének parancsnoka, dandártábornok.

23.1.2012


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.

23.1.2012

III.   Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

BIIS Maritime Limited

Postacím: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta (Málta)

A jegyzékbe vett Irano Hind tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (más néven: Khazar Sea Shipping Lines vagy Darya-ye Khazar Shipping Company vagy Khazar Shipping Co. vagy KSSL vagy Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. vagy Darya-e-khazar shipping Co.)

Postacím: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran (Irán)No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran (Irán)

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012


II. MELLÉKLET

A 1. cikk (2) bekezdésében említett szervezet

Syracuse S.L


III. MELLÉKLET

A 1. cikk (3) bekezdésében említett szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postacím: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany (Németország); Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Az IRISL ellenőrzése alatt áll és/vagy annak nevében jár el. A HTTS ugyanazon a hamburgi címen van bejegyezve, mint az IRISL Europe GmbH, vezetője (Dr. Naser Baseni) pedig korábban az IRISL alkalmazásában állt.

2012.1.23.

2.

Oasis Freight Agency

Postacím: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates (Egyesült Arab Emírségek)

Az IRISL képviseletét látta el az Egyesült Arab Emírségekben. Utódja a Good Luck Shipping Company, amelyet szintén jegyzékbe vettek az IRISL képviseletének ellátása miatt.

2012.1.23.