27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/17


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 HATÁROZATA

(2012. július 17.)

az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjének kinevezéséről

(2012/436/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP SAHEL Niger) szóló, 2012. július 16-i 2012/392/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2012/392/KKBP határozat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében a Szerződés 38. cikkének megfelelően a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot arra, hogy meghozza az EUCAP SAHEL nigeri misszió politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt javasolta, hogy Francisco ESPINOSA NAVAS ezredest nevezzék ki az EUCAP SAHEL Niger misszió vezetőjévé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjévé 12 hónapra Francisco ESPINOSA NAVAS ezredest nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 17-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 187, 2012.7.17., 48 o.