21.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/39


A BIZOTTSÁG 1355/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 20.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete felsorolja azokat a személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre – a Tanács által a szankciós listára történő felvételüket követően – az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2011. december 19-én a Tanács úgy határozott, hogy módosítja azon személyek, jogalanyok és szervek listáját, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az V. mellékletet ezért naprakésszé kell tenni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk.

A 329/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek listája

A.   A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett természetes személyek listája

#

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

CHANG Song-taek (más néven JANG Song-Taek)

Születési dátum:

1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány)

Útlevélszám (2006-ban): PS 736420617

A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.

2.

CHON Chi Bu

 

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.

3.

CHU Kyu-Chang (más néven JU Kyu-Chang)

Születési dátum: 1928 és 1933 között

A Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

4.

HYON Chol-hae

Születési dátum: 1934 (Mandzsúria, Kína)

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

5.

JON Pyong-ho

Születési dátum: 1926

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

6.

KIM Yong Chol altábornagy

(más néven Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Születési dátum: 1946

(Pyongan-Pukto, Észak-Korea)

A Reconnaissance General Bureau (RGB) parancsnoka.

7.

KIM Yong-chun (más néven Young-chun)

Születési dátum: 1935.3.4.

Útlevélszám: 554410660

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.

8.

O Kuk-Ryol

Születési dátum: 1931

(Jilin tartomány, Kína)

A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.

9.

PAEK Se-bong

Születési dátum: 1946

A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.

10.

PAK Jae-gyong (más néven Chae-Kyong)

Születési dátum: 1933

Útlevélszám: 554410661

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).

11.

PAK To-Chun

Születési dátum: 1944.3.9.

(Jagang, Rangrim)

A Nemzeti Biztonsági Tanács tagja. A fegyveriparért felelős, és az értesülések szerint ő irányítja a nukleáris energiával foglalkozó hivatalt, amely döntő fontosságú intézmény a KNDK nukleáris és karrier programja tekintetében.

12.

PYON Yong Rip (más néven Yong-Nip)

Születési dátum: 1929.9.20.

Útlevélszám: 645310121 (kiállítás időpontja: 2005.9.13.).

A tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban részt vevő Tudományos Akadémia elnöke.

13.

RYOM Yong

 

Az ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.

14.

SO Sang-kuk

Születési dátum: 1932 és 1938 között

A Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.


B.   A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

 

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Green Pine Associated Corporation (más néven Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, Phenjan

A Ch’o’ngsong Yo’nhap a fegyverek, illetve kapcsolódó anyagok Észak-Koreából történő kivitele miatt került a szankciós listára. A Green Pine tengerészeti hadihajók és fegyverek, így például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártásával foglalkozik, valamint torpedókat exportál és technikai segítséget nyújt védelmi vonatkozású iráni cégeknek. A Green Pine felelős az Észak-Korea által exportált fegyverek és kapcsolódó anyagok mintegy feléért, és átvette a KOMID több tevékenységét ez utóbbinak az ENSZ szankciós listájára való felvételét követően.

2.

Hesong Trading Corporation

Telephely: Phenjan

A Korea Mining Development Corporation (KOMID) irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

A Hesong Trading Corporation olyan beszállításokban érintett, amelyeket esetleg ballisztikusrakéta-programhoz használhatnak fel.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Telephely: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan

A Korea Ryongbong General Corporation irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Telephely: Phenjan

Phenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A Korea Heungjin Trading Company feltételezhetően ugyancsak részt vett rakétákhoz kapcsolódó anyagoknak az iráni Shahid Hemmat Industrial Group számára történő szállításában.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(más néven Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Telephely: Hamhung, Dél-Hamgyong tartomány; Man gyongdae-kuyok, Phenjan; Mangyungdae-gu, Phenjan

A Korea Ryongbong General Corporation irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Telephely: Rakwon-dong, Pothonggang tartomány, Phenjan

A Korea Ryongbong General Corporation irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemeket működtet.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(más néven: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Telephely: Central District, Phenjan. Mangungdae-gu, Phenjan; Mangyongdae District, Phenjan.

A Korea Ryongbong General Corporation irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

A Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation gyártási helyszíneit nemrégiben korszerűsítették, és részben nukleáris termeléssel kapcsolatos anyagok feldolgozására szolgálnak.

9.

Korea Taesong Trading Company

Telephely: Phenjan

Phenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A KOMID nevében a Korea Taesong Trading Company jár el a Szíriával bonyolított ügyletekben.

10.

Munitions Industry Department – Lőszeripari Minisztérium

(más néven Military Supplies Industry Department – katonai ipari minisztérium)

Telephely: Phenjan

Az észak-koreai katonai iparágak – ideértve a második gazdasági bizottságot (SEC) és a KOMID-ot is –tevékenységeinek felügyeletéért felelős. Ez magában foglalja Észak-Korea ballisztikai és nukleáris programjai kidolgozásának felügyeletét is.

Egészen mostanáig a Lőszeripari Minisztériumot Jon Pyong Ho vezette; Értesüléseink szerint a Lőszeripari Minisztériumot – amelyet a nyilvánosság gépgyártóipari minisztériumként ismer – jelenleg annak korábbi első számú igazgatóhelyettese, Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) vezeti. Chu korábban Észak-Korea rakétafejlesztésének általános ellenőreként tevékenykedett, ideértve a 2009. április 5-i Taepo Dong-2 (TD-2) rakétakilövés, valamint a 2006. júliusi sikertelen TD-2 rakétakilövés általános felügyeletét is.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Észak-Korea

A Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(más néven Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Telephely: Hyongjesan-Guyok, Pyhenjan, Észak-Korea; Nungrado, Phenjan, Észak-Korea

A Reconnaissance General Bureau (RGB) Észak-Korea első számú hírszerzési szervezete, amelyet 2009 elején hoztak létre a koreai Munkáspárt, a Műveleti Osztály és a 39. Hivatal meglévő hírszerzési szervezetei és a koreai Néphadsereg Reconnaissance Bureau-jának egyesülésével. A Védelmi Minisztérium közvetlen parancsnoksága alá tartozik, és elsődleges feladata a katonai hírszerzés. Az RGB hagyományos fegyverekkel kereskedik, és irányítása alatt áll Észak-Korea hagyományos fegyverekkel foglalkozó vállalata, a Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Második gazdasági bizottság és Második Természettudományi Akadémia

 

A második gazdasági bizottság Észak-Korea rakétaprogramjának fő aspektusaiban érintett. A második gazdasági bizottság felelős Észak-Korea ballisztikusrakéta-gyártásának felügyeletéért. Emellett irányítja a KOMID tevékenységeit (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). Országos szintű szervezet, amely Észak-Korea fejlett fegyverrendszereinek kutatás-fejlesztéséért felel, beleértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. Számos alárendelt szervezetet – többek között a Korea Tangun Trading Corporation-t – alkalmaz olyan technológiák, felszerelések és információk tengerentúlról való beszerzésére, amelyeket az észak-koreai rakétaprogramban és valószínűsíthetően a nukleárisfegyver-programban használnak fel.

14.

Sobaeku United Corp (más néven Sobaeksu United Corp)

 

Érzékeny anyagok és berendezések kutatásában és beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Telephely: Phenjan

A Korea Mining Development Corporation (KOMID) irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

16.

Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont

 

Katonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ.


C.   A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetes személyek listája

#

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

JON Il-chun

Születési dátum: 1941.8.24.

KIM Tong-unt 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói posztjáról. Ez a hivatal többek között árubeszerzéssel foglalkozik a KNDK diplomáciai képviseletei útján a szankciókat megkerülve. Helyére JON Il-chunt nevezték ki. JON Il-chunt az állami fejlesztési bank egyik vezetőjének is tartják.

2.

KIM Tong-un

 

A Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó »39. Hivatalának« korábbi igazgatója.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(más néven Kim Chin-so'k)

Születési dátum: 1964

Állampolgársága: észak-koreai

Kim Tong-Myo'ng a Tanchon Commercial Bank (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt szervezet) nevében jár el.

Kim Dong Myong legalább 2002 óta különféle tisztségeket töltött be a Tanchonon belül, jelenleg pedig annak elnöke. Kim Chin-so'k néven szerepet játszott a (Tanchon Commercial Bank tulajdonában vagy irányítása alatt álló) Amrogganggal kapcsolatos ügyek kezelésében is.


D.   A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

#

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(más néven Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Címe: Tongan-dong, Phenjan

A Tanchon Commercial Bank tulajdonában vagy irányítása alatt álló (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt) szerv.

A 2006-ban létrehozott Amroggang Development Banking Corporation vezetőségét a Tanchon Commercial Bank tisztviselői alkotják, mely utóbbi a KOMID (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt szerv) ballisztikusrakéta-értékesítéseinek finanszírozásában is szerepet játszik, valamint érintett a KOMID és az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) között lebonyolított ballisztikusrakéta-tranzakciókban.

2.

Bank of East Land

(más néven Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Címe: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Phenjan

Észak-koreai pénzintézet, amely fegyverekkel kapcsolatos ügyleteket segít elő, és egyéb támogatást nyújt megjelölt fegyvergyártók és a Green Pine Associated Corporation (Green Pine) exportőr számára. A Bank of East Land aktívan együttműködött a Green Pine-nal, hogy a szankciókat megkerülve bonyolíthassanak pénzátutalásokat.

2007-ben és 2008-ban a Bank of East Land a Green Pine-t és megjelölt iráni pénzintézeteket – többek között a Bank Mellit és a Bank Sepah-t – érintő tranzakciókat segített elő. Továbbá, a Bank of East Land pénzügyi tranzakciókat segített elő az észak-koreai Reconnaissance General Bureau (RGB) fegyverprogramjaihoz.

3.

Korea Daesong Bank

(más néven Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Címe: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Phenjan

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111, 8221-es mellék

Fax: 850 2 381 4576

A 39. Hivatalnak közvetlenül alárendelt észak-koreai pénzintézet, amely érintett a proliferáció finanszírozásával foglalkozó észak-koreai projektek elősegítésében.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(más néven Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Címe: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Phenjan

Telefon: 850 2 18111, 8204/8208-as mellék

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

A 39. Hivatalnak alárendelt vállalat, amelyet a 39. Hivatal nevében lebonyolított külföldi ügyletek elősegítésére alkalmaznak.

A 39. Hivatal igazgatója, KIM Tong-un szintén szerepel a 329/2007/EK tanácsi rendelet V. mellékletében.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(más néven Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Címe: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Phenjan

Alárendelt szervezet, amely (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt) Korea Ryonbong General Corporation nevében jár el, igazgatása vagy irányítása alá tartozik, illetve annak tulajdonában áll.

Pénzügyi szolgáltatásokkal támogatja a Tanchon Commercial Bankot (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt szervezet) és a Korea Hyoksin Trading Corporation-t (az ENSZ által 2009.7.16-án megjelölt szervezet).

2008 óta a Tanchon Commercial Bank pénzátutalások megkönnyítésére használja a KKBC-t, amelyek valószínűleg több millió dolláros értéket is elérhetnek, többek között például a 2009. évi Burmából és Kínából származó, (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt) Korea Mining Development Trading Corporation-t (KOMID) érintő átutalásokat.

Továbbá, a Hyoksin, amely az ENSZ szerint tömegpusztító fegyverek fejlesztésében érintett, 2008-ban kettős felhasználású felszerelések vételével kapcsolatban kívánta igénybe venni a KKBC-t. A KKBC-nek legalább egy tengerentúli fiókja van a kínai Dandongban.

6.

Office 39 of The Korean Workers’ Party (A Koreai Munkáspárt 39. Hivatala)

(más néven Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Címe: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Phenjan; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Phenjan; Changgwang Street, Phenjan

A Koreai Munkáspárt 39. Hivatala illegális gazdasági tevékenységével segíti az észak-koreai kormányt. Országszerte képviselteti magát, pénzeszközöket kezel, és illegális tevékenységeivel, például kábítószer-kereskedelemmel, devizát biztosít Észak-Korea Koreai Munkáspártjának felső vezetése számára. A 39. Hivatal több Észak-Koreán belüli és kívüli szervezetet tart irányítása alatt, amelyeken keresztül számos illegális tevékenységet folytat, ideértve a kábítószer-előállítást, –csempészetet és –forgalmazást. A 39. Hivatal az Észak-Koreába irányuló luxuscikkek megkísérelt beszerzésében és átszállításában is érintett.

A 39. Hivatal a deviza- és árubeszerzéssel foglalkozó legfontosabb szervezetek egyike. A szervezet állítólag KIM Jong-il közvetlen parancsnoksága alatt működik; számos kereskedelmi vállalat tartozik irányítása alá, köztük olyanok, amelyek illegális tevékenységeket folytatnak, például az ország legnagyobb vállalatcsoportjához, a Daesong-csoporthoz tartozó Daesong General Bureau. Egyes források szerint a 39. Hivatal képviseleti irodát működtet Rómában, Pekingben, Bangkokban, Szingapúrban, Hongkongban és Dubaiban. A külvilág felé a 39. Hivatal rendszeresen megváltoztatja nevét és megjelenését. A 39. Hivatal igazgatója, JON Il-chun már szerepel az EU szankciós listáján.

A 39. Hivatal metamfetamint állított elő a Dél-Pyongan tartománybeli Sangwonban, valamint érintett volt a metamfetamin kisebb észak-koreai csempészek számára, Kínán és Dél-Koreán keresztül történő forgalmazásában is. A 39. Hivatal máktermesztést is folytat Észak-Hamkyo’ng és Észak-Pyongan tartományban, valamint ópiumot és heroint állít elő Hamhu’ngban és Nachinban.

2009-ben a 39. Hivatal is részt vett két olasz készítésű, több mint 15 millió USD-t érő luxusjacht Kínán keresztül történő vételének és exportjának meghiúsult lebonyolításában. A Kim Jong-ilnak szánt jachtok exportkísérletét az olasz hatóságok tartóztatták fel, mivel sértette az ENSZ BT 1718. számú határozatában Észak-Korea ellen hozott szankciókat, amelyek kifejezetten kérik atagállamoktól az Észak-Koreába irányuló luxuscikkek szállításának, értékesítésének vagy átadásának megakadályozását.

A 39. Hivatal korábban a Banco Delta Asia-n keresztül mosta tisztára az illegális bevételeket. A Banco Delta Asia-t 2005 szeptemberében a Pénzügyminisztérium – az amerikai »PATRIOT Act« 311. szakasza alapján – »elsődleges pénzmosási problémaként« azonosította, mivel elfogadhatatlan veszélyt jelentett a pénzmosás és egyéb pénzügyi bűncselekmények tekintetében.”