11.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 265/8


A TANÁCS 1000/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 10.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet.

(2)

Tekintettel a belaruszi helyzet súlyosságára, további személyeket kell felvenni a 765/2006/EK rendelet IA. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe.

(3)

Ezen túlmenően a fenti rendelet IA. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő egyes személyekkel és egy szervezettel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 765/2006/EK rendelet IA. mellékletében található jegyzékbe.

2. cikk

A 765/2006/EK rendelet IA. mellékletében az alábbi személyekre, illetve szervezetre vonatkozó bejegyzések helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő vonatkozó bejegyzések lépnek:

1.

Mazouka Siarhei

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3.

Peftiev Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

12.

Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek

 

Név

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

(Kamiszarav, Valerij Mikalajevics)

Komissarov, Valeri Nikolaevich

(Komisszarov, Valerij Nyikolajevics)

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentették.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

(Szcjapurka, Uladzimir Mihajlavics)

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

(Sztyepurko, Vlagyimir Mihajlovics)

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentették.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

(Hripacs, Szjarhej Fjodaravics)

Khripach, Sergei Fiodorovich

(Hripacs, Szergej Fedorovics)

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította az Andrej Szannikov, Nyikolaj Sztatkevics, Dmitrij Usz és Vlagyimir Nyeklajev volt elnökjelöltekkel, az Andrej Dmitrijev, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics, Eduard Lobov, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik és Alekszandr Molcsanov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentették.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

(Nazaranka, Vaszil Andrejevics)

Nazarenko, Vasili Andreevich

(Nazarenko, Vaszilij Andrejevics)

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Tárgyalásvezető bíróként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával, továbbá ülnökként a Dmitrij Daskevics és Eduard Lobov politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentették.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

(Kamarovszkaja, Volha Pavlavna)

Komarovskaia, Olga Pavlovna

(Komarovszkaja, Olga Pavlovna)

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov volt elnökjelölttel, továbbá az Irina Kalip, Szergej Marcelev, Pavel Szeverinyec, Alekszandr Otroscsenkov, Dmitrij Novik, Alekszandr Molcsanov, Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik, Vlagyimir Jerjomenok, Dmitrij Doronyin, Szergej Kazakov, Vlagyimir Loban, Vitalij Macukevics, Jevgenyij Szekret és Oleg Fedorkevics politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. E tárgyalások a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentették.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

(Zajcava, Viktorija Henadzevna)

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

(Zajceva, Viktorija Gennagyevna)

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Andrej Szannikov volt elnökjelölttel, továbbá az Ilja Vasziljevics, Fjodor Mirzajanov, Oleg Gnedcsik és Vlagyimir Jerjomenok politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentette.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

(Unukevics, Tamara Vaszilevna)

Vnukevich, Tamara Vasilievna

(Vnukevics, Tamara Vasziljevna)

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította az Irina Kalip, Szergej Marcelev és Pavel Szeverinyec politikai és civil társadalmi aktivistákkal szembeni ítéletek elleni fellebbezéseket. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentette.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

(Krot, Ihar Uladzimiravics)

Krot, Igor Vladimirovich

(Krot, Igor Vlagyimirovics)

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentette.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

(Hrobasztav, Uladzimir Ivanavics)

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

(Hrobosztov, Vlagyimir Ivanovics)

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája. Ülnökként elutasította a Vaszilij Parfenkov politikai és civil társadalmi aktivistával szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentette.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

(Ihnatovics-Misnyeva, Ljudmila)

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

(Ignatovics-Misnyeva, Ljudmila)

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

A Minszki Városi Bíróságnak a Dmitrij Daskeviccsel és Eduard Lobovval, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáival szembeni ítélet elleni fellebbezéssel foglalkozó ügyésze. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértését jelentette.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

(Jarmalicki, Szjarhej Uladzimiravics)

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

(Jermolickij, Szergej Vlagyimirovics)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

A sklovi börtöntábor igazgatója. Felelős a fogvatartottakkal szembeni embertelen bánásmódért, valamint Nyikolaj Sztatkevics volt elnökjelölt (akit a 2010. december 19-i események miatt zártak börtönbe) és más foglyok zaklatásáért.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

(Kavaljov, Aljakszandr Mihajlavics)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

(Kovaljov, Alekszandr Mihajlovics)

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

A horki börtöntábor igazgatója. Felelős a fogvatartokkal szembeni embertelen bánásmódért, külösen Dmitrij Daskevics civil társadalmi aktivista (akit a 2010. december 19-i választások, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedések kapcsán zártak börtönbe) zaklatásáért és kínzásáért.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

(Palujan, Uladzimir Mikalajevics)

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

(Polujan, Vlagyimir Nyikolajevics)

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

A Hrodnai terület Karelicsi járásában található Nekrasevicsi falu 1961

Adó- és vámügyi miniszter. Ő felügyeli az Alesz Bjaljackival szemben adókijátszás címén folyó bűnügyi eljárást segítő adóhatóságokat. Bjaljacki tevékenyen részt vett azon személyek védelmében és a részükre történő segítségnyújtásban, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

(Kornav, Uladzimir Uladzimiravics)

Kornov, Vladimir Vladimirovich

(Kornov, Vlagyimir Vlagyimirovics)

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

A Minszki Városi Bíróság bírája, aki engedélyezte a Bjaljacki ügyvédje által benyújtott fellebbezés elutasítását. Bjaljacki tevékenyen részt vett azon személyek védelmében és a részükre történő segítségnyújtásban, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich) (Sasztakov, Makszim Alekszandravics)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich (Sesztakov, Makszim Alekszandrovics)

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

A minszki Pervomajszkij Kerületi Bíróságon a Bjaljackival szembeni ügyet előadó ügyész, miután Bjaljacki kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Bjaljacki tevékenyen részt vett azon személyek védelmében és a részükre történő segítségnyújtásban, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Heraszimovics, Volha Ivanavna)

(Herasimovich Volha Ivanovna)

(Heraszimovics, Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

(Geraszimovics, Olga Ivanovna)

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

A Minszki Városi Bíróságon a Bjaljackival szembeni ügyet előadó ügyész, miután Bjaljacki kérvényt nyújtott be a bírósághoz a fogva tartásával kapcsolatban. Bjaljacki tevékenyen részt vett azon személyek védelmében és a részükre történő segítségnyújtásban, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.


II. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek és szervezet

 

Nevek:

a fehérorosz változat angol és magyar átírása;

az orosz változat angol és magyar átírása

Név fehéroroszul

Név oroszul

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich [Mazovka, Kiril Viktaravics]

Mazovka, Kirill Viktorovich [Mazovka, Kiril Viktorovics]

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

A Daskevics–Lobov-ügy ügyésze. Az ügy végén Dimitrij Daskevicset és Eduard Lobovot, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáit „huliganizmus” vádjával több év fegyházbüntetésre ítélték. Daskevics és Lobov bebörtönzésének valódi oka az volt, hogy tevékenyen részt vettek a 2010. decemberi választási kampányban, melynek során az ellenzék egyik jelöltjét támogatták.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich [Bazanav, Aljakszandr Viktaravics]

Bazanov, Aleksandr Viktorovich [Bazanov, Alekszandr Viktorovics]

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahsztán, 1962.11.26.

Az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatója.

3.

Peftiev Vladimir [Peftijev, Vladzsimir]

Peftiev Vladimir Pavlovich [Peftijev, Vlagyimir Pavlovics]

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957. július 1., Berdjanszk (Zaporozsszkaja Oblaszty), Ukrajna, jelenlegi útlevelének száma: MP2405942.

Alekszandr Lukasenkóval, Viktor Lukasenkóval és Dimitrij Lukasenkóval kapcsolatban álló személy. Lukasenko elnök gazdasági tanácsadója és a Lukasenko-rezsim egyik fő pénzügyi támogatója. A Beltechexport, a védelmi vonatkozású termékek egyik legnagyobb fehérorosz exportőr/importőr vállalatának többségi részvényese és közgyűlésének elnöke.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich [Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics]

Ipatov, Vadim Dmitrievich [Ipatov, Vagyim Dmitrijevics]

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

A központi választási bizottság alelnöke. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna) [Busnaja, Natallja Uladzimiravna]

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna) [Busnaja, Natalja Vlagyimirovna]

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mahiljov

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich [Buscsik, Vaszil Vasziljevics]

Bushchik, Vasili Vasilievich [Buscsik, Vaszilij Vasziljevics]

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna [Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna]

Katsubo, Svetlana Petrovna [Kacubo, Szvetlana Petrovna]

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna) [Kiszjaljova, Nadzeja Mikalajevna]

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna [Kiszeleva, Nagyezsda Nyikolajevna]

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich) [Padaljak, Eduard Vaszilevics]

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich) [Podoljak, Eduard Vasziljevics]

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna [Rahmanava, Marina Jurjevna]

Rakhmanova, Marina Iurievna [Rahmanova, Marina Jurjevna]

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich [Scsurok, Ivan Antonavics]

Shchurok, Ivan Antonovich [Scsurok, Ivan Antonovics]

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

A központi választási bizottság tagja. A központi választási bizottság tagjaként másokkal együtt felelős a nemzetközi választási normáknak a 2010. december 19-i elnökválasztáson való megsértéséért.

12.

Sport-Pari [Szport-Pari]

 

„ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

E szervezet felett Vlagyimir Peftijev gyakorol ellenőrzést Dimitrij Alekszandrovics Lukasenkóval együtt azáltal, hogy az utóbbi ellenőrzése alatt áll az Elnöki Sportklub, amely kötelező többségi állami részvénytulajdonnal rendelkezik a „Szport-Pari”-ban.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna [Sadrina, Hanna, Sztanyiszlavavna]

Shadrina, Anna Stanislavovna [Sadrina, Anna, Sztanyiszlavovna]

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

A „Szovjetszkaja Belarusz” c. újság korábbi főszerkesztő-helyettese