24.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/105


Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról szóló, 2011. május 20-i 494/2011/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 134., 2011. május 21. )

A 3. oldalon, a 2. cikk második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„Rendelkezéseit 2012. január 10-től kell alkalmazni.”

helyesen:

„Rendelkezéseit 2011. december 10-től kell alkalmazni.”

A 4. oldalon, a melléklet 1. részében, a módosított táblázat 1. pontjának harmadik albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A fentiektől eltérően a második alpont nem vonatkozik a 2012. január 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre.”

helyesen:

„A fentiektől eltérően a második alpont nem vonatkozik a 2011. december 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre.”

Az 5. oldalon, a melléklet 2. részében, a módosított táblázat 11. pontjában:

a következő szövegrész:

„A fentiektől eltérően a 10. pont nem vonatkozik a 2012. január 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre és a 2012. január 10-én 50 évesnél régebbi ékszerekre.”

helyesen:

„A fentiektől eltérően a 10. pont nem vonatkozik a 2011. december 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre és a 2011. december 10-én 50 évesnél régebbi ékszerekre.”