19.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 2.)

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2011/286/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 26. pontjára,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapot (a továbbiakban: az Alap) hozott létre, hogy kifejezze szolidaritását a katasztrófák által sújtott régiók lakosságával szemben.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

(3)

A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza az Alap igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket.

(4)

Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia az Alap igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a földcsuszamlások és súlyos áradások okozta katasztrófával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 182 388 893 eurós összeg kerül igénybevételre kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

CSÉFALVAY Z.


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.