21.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 336/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. december 20.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XII. melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről

(átdolgozás)

(az értesítés a C(2010) 8434. számú dokumentummal történt)

(2010/791/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett termékek jegyzékéről szóló, 1988. október 28-i 88/566/EGK bizottsági határozat (2) jelentősen módosult (3). Mivel most további módosításokra kerül sor, a határozatot az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározza azt az alapelvet, amely szerint a „tej” és a „tejtermék” megnevezés kizárólag az említett rendelet XII. mellékletének II. pontjában megnevezett termékek esetében alkalmazható. Az alapelv alkalmazása alól kivételt képez az olyan termékek megnevezése, amelyek pontos jellege a hagyományos felhasználásból ismert, és/vagy amennyiben a megnevezést egyértelműen a termék valamely jellemző minőségének leírására alkalmazzák.

(3)

A tagállamok kötelesek a Bizottság részére megküldeni azoknak a termékeknek az indikatív jegyzékét, amelyek véleményük szerint saját területükön a fent említett kivételre vonatkozó kritériumoknak megfelelnek. A termékek jegyzékét a tagállamok által megküldött indikatív jegyzékek alapján kell összeállítani. Ez a jegyzék az érintett termékek nevét hagyományos felhasználásuknak megfelelően az Unió különböző nyelvein tartalmazza annak érdekében, hogy e megnevezéseket valamennyi tagállamban használni lehessen, feltéve, hogy azok megfelelnek az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) rendelkezéseinek.

(4)

Ez a jegyzék az 1234/2007/EK rendelet 121. cikke b) pontjának i. alpontjával összhangban kiegészíthető.

(5)

Az Európai Unió 2004. és 2007. évi bővítését követően az új tagállamok némelyike benyújtotta azoknak a termékeknek a jegyzékét, amelyek véleményük szerint saját területükön a fent említett kivételre vonatkozó kritériumoknak megfelelnek. Ezért az e határozat I. mellékletében levő jegyzéket ki kell egészíteni az új tagállamokból származó azon termékek neveivel, a megfelelő nyelveken, amelyekre a kivétel vonatkozhat.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azok a termékek, amelyek az Unió területén belül megegyeznek az 1234/2007/EK rendelet XII. melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékekkel, e határozat I. mellékletében kerülnek felsorolásra.

2. cikk

A 88/566/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra való utalásokat az e határozatra való utalásokként kell értelmezni a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 20-án.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 310., 1988.11.16., 32. o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet XII. melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzéke

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó, gyümölcsalapú desszertek megnevezésre használják (például citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

„Cream …” vagy „Milk …”

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó szeszes italok megnevezésére használják (például cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (például custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, stb.)

 

Cream filled sweets vagy chocolates (például peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut és egyéb hasonló gyümölcs-, dió- és zöldségtermékek, amelyek esetében a „creamed” szó a termék jellemző összetételére utal

 

Cream of tartar

 

Cream vagy creamed soups (például cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, stb.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (például peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (például lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó levesek megnevezésére használják (például crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, stb.)

 

«Crème …»

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó szeszes italok megnevezésére használják (például crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, stb.)

 

«Crème …»

húskészítmények megnevezésére használják (például crème de foie de volaille, pâté crème stb.)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (krém egyéb csonthéjas gyümölcsből)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (pl. birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

„… crème”

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó levesek megnevezésére használják (például groentencrème, tomatencrème, aspergecrème stb.)

 

„… crème”

tejet vagy egyéb tejterméket, illetve tej- vagy tejtermék-imitátumot nem tartalmazó szeszes italok megnevezésére használják (például cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème stb.)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és módosításai

88/566/EGK bizottsági határozat

(HL L 310., 1988.11.16., 32. o.)

98/144/EK bizottsági határozat

(HL L 42., 1998.2.14., 61. o.)


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

88/566/EGK határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet