15.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/66


A BIZOTTSÁG 1220/2009/EU RENDELETE

(2009. december 14.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 117. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait a fenti rendelet alapján befagyasztják.

(2)

2009. december 3-án a szankciós bizottság úgy határozott, hogy egy természetes személyt töröl az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáról, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2009. szeptember 1-jén, szeptember 23-án és november 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy az említett listán szereplő több természetes személy tekintetében módosítja az azonosító adatokat.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 14-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében

João Vale DE ALMEIDA

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „természetes személyek” címben szereplő „Zia, Mohammad (másképpen: Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Pesavár, Pakisztán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pesavár, Pakisztán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Pesavár, Pakisztán” bejegyzést el kell hagyni.

(2)

A „természetes személyek” címben szereplő „Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Címe: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G, b) 8 év szabadságvesztésre ítélték Olaszországban 2006.7.15-én. Jelenleg őrizetben van Olaszországban” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Faycal Boughanemi (alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Címe: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G, b) 2009 júniusa óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.7.29.”

(3)

A „természetes személyek” címben szereplő „Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Születési ideje: 1983.2.22. Születési helye: Marokkó. Címe: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milánó, Olaszország; b) via F. De Lemene 50, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: Érvényben van ellene a Tribunale de Milano 5236/02 R.G.N.R 2003. november 25. – 1511/02 R.G.GIP. számú letartóztatási parancsa. Elítélték.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Születési ideje: 1983.2.22. Születési helye: Marokkó. Címe: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milánó, Olaszország; b) Via F. De Lemene 50, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.”

(4)

A „természetes személyek” címben szereplő „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Címe: a) Via Toscana 46, Bologna, Olaszország, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Baja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-án lejárt). Egyéb információ: 2003 januárjában Olaszországban 8 hónapos szabadságvesztésre ítélték” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Baja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-én lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

(5)

A „természetes személyek” címben szereplő „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally; b) Fahad Ally Msalam; c) Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally; b) Fahad Ally Msalam; c) Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”

(6)

A „természetes személyek” címben szereplő „Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Születési ideje: 1973.8.3. Születési helye: Bizerta, Tunézia. Egyéb információ: Érvényben van ellene a Tribunale de Milano 36601/2001 R.G.N.R. 2005. május 17. – 7464/2001 R.G.GIP. számú letartóztatási parancsa. 2002-ben kiutasították Olaszországból. Szökésben van” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Születési ideje: 1973.8.3. Születési helye: Bizerta, Tunézia. Egyéb információ: 2002-ben kiutasították Olaszországból. 2009 júniusától börtönben van Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.”

(7)

A „természetes személyek” címben szereplő „Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Egyházi titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Egyházi titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”