29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 350/59


Helyesbítés a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302., 2009. november 17. )

A 27. oldalon, az I. melléklet C. szakaszának 3. c) pontjában:

a következő szövegrész:

„c)

(…), és akik közvetlenül részt vesznek a hitelminősítési tevékenységekben; és”

helyesen:

„c)

(…), és akik közvetlenül nem vesznek részt a hitelminősítési tevékenységekben; és”.